De Doorgang van de 11:11 Activeren

Met de grootste dankbaarheid voor al diegenen die in 1992 hebben geholpen
met het activeren van de Doorgang van de 11:11.

Vertaald door Brigitta Bos

De Doorgang van de 11:11 opende op 11 januari 1992
en staat gepland te sluiten op 11 november 2011.

Op 11 januari 1992 kwamen meer dan 144.000 mensen wereldwijd bijeen in kleine en grote groepen en openden de Doorgang van de 11:11.

Deze activering was in die zin uniek dat een serie van Verenigde Bewegingen en Heilige Dansen op drie voorbeschikte tijden werden uitgevoerd. De deelnemers draagden wit om de puurheid van onze eigen Eenheid te symboliseren.

Nooit tevoren was er zo’n evenement van gesynchroniseerde harmonie op deze planeet geweest.Er waren twee Hoofdcylinders voor de 11:11 Activering die dienden als de stabilisatierondsels voor de Wielen-binnen-Wielen-Verenigde Bewegingen. Het Omegapunt was bij de Grote Pyramides van Giza, Egypte en het Alfapunt in Queenstown, Nieuw Zeeland. De Hoofdcylinders voerden de Verenigde Bewegingen uit gedurende achtendertig achtereenvolgende uren. De Egyptische groep bestond uit 500 mensen afkomstig uit zesendertig landen.Over de hele planeet werden de Verenigde Bewegingen uitgevoerd om 11:11 ‘s morgens, 11:11 ‘s middags en 11:11 ‘s middags Greenwich Mean Time. Het was gedurende deze GMT tijd, toen alle 11:11 Ankergroepen wereldwijd de bewegingen om precies dezelfde tijd uitvoerden, dat de Doorgang van de 11:11 officieel opende.Het doel van de 11:11 Activering was om de Doorgang van de 11:11 te openen. Deze doorgang is de overgangszône of brug tussen twee erg verschillende evolutionaire spiralen; onze oude die in dualiteit verankerd is, en de nieuwe evolutionaire spiraal van Eenheid. Elke evolutionaire spiraal liggen op één lijn met verschillende Grote Centrale Zonnestelsels.

Gedurende de 11:11 Ceremonie overlapten deze twee spiralen en koppelden aaneen in een koppelpositie. Deze Overlappingszône is de eigenlijke Doorgang van de 11:11. De overlapping van deze evolutionaire spiralen blijft in positie totdat de 11:11 op 11 november 2011 sluit. Dan zullen de twee evolutiespiralen zich weer scheiden. Derhalve hebben we een periode van twintig jaar om onze dualiteit te voltooien en onze opstijging in Eenheid te beginnen.

Wat zijn de 11:11-Hoofdcilinders?

An amazing 27 page Photo Journey of the First Gate Activation in Egypt.

Alle materialen copyrighted 1989-2009 door Solara. Alle rechten voorbehouden.