De Activatie van de Zesde Poort van 11:11

Éen Aarde - Éenwezen

ZESDE POORT MEESTER CILINDER VERSLAG:
ge-updated 30 december, 2004
Vertaald door Rick Devente

De Zesde Poort was realistischer dan alle voorgaande ervaringen in mijn leven. Het enige dat niet realistisch voelde was hoe snel de tijd voorbij ging. Wellicht weerspiegeld deze ervaring ons nieuwe gevoel voor tijd ?

Binnen iedere sessie waren er levens binnen levens. Nog geen 2 stappen verwijderd van een leven, of ik kon weer omdraaien en beginnen aan de volgende sessie, een nieuwe reis, een volgend leven.

De reis was enorm, maar met kleine stapjes genomen, baby stapjes. Het maakte niet uit waar je stond, de tijdslijn liep tot in het oneindige en alle kanten op. Hoe kan dit? Leven na leven, welke kant je ook op keek, maar in werkelijkheid was het er maar ÉÉN.

ÉÉN leven, ÉÉN ruimte.........ÉÉNWEZEN.

ÉÉNWEZEN

Wat betekent dit voor ons ?

We hebben allemaal deze levens doorlopen, het zijn ALLEMAAL ONZE levens. Allen gedeeld, allen het bekende verhaal, allen het volledige emotionele bereik, allen al wetend. Allen ons bereik in een konstante beweging met andere uitbreidend totdat er geen begin meer is, geen eind, geen grenzen, geen vorm - alleen nog maar het ÉÉNWEZEN.......alleen BESTAAN.

ECHT ZIJN EN DE WAARHEID KENNEN

Onze kleine ego’s probeerde te dansen. Leuk geprobeerd, inderdaad. Maar het is tijd voor nieuwe dansschoenen. Tijd voor een nieuwe dans. Tijd om Eb en Vloed te zijn en te bewegen als ÉÉN.

De Zesde Poort veranderde mijn perceptie van het ÉÉN zijn. Het ÉÉNZIJN werd WERKELIJKHEID, ik werd WERKELIJKHEID, we werden allemaal WERKELIJKHEID.

Onze armen uitgestrekt naar iedereen op deze planeet, de laatste dans der dansen dansend, de Aarde / Ster dans. Ons concentrerend op alle aspecten van het ÉÉNWEZEN, terwijl er feitelijk maar ÉÉN aspect is aan het ÉÉNWEZEN.

We zijn nog immer verbonden, dansend, geconcentreerd. We kunnen niet terug. We kunnen niet loskomen van elkaar. We kunnen niet meer terug.

WE ZIJN ÉÉN EN DAT IS ONZE FUNKTIE.

Dit is wat we zijn. Dit is onze REALITEIT. Dit is het enige dat we kennen als ECHT.

Het is Sterk. Het is overweldigend. Het kan niet worden verbroken, gestopt, gevangen, geforceerd, omgekeerd, verloren of verwond.

We hebben GEWONNEN
En nu zijn we VRIJ..............


Laat het FEEST maar van start gaan !!!!!!


AMA ÉÉNWEZEN
Op de 29ste, rond 10 uur in de morgen arriveerde we op de plaats van de Activering. Na het verrichtten van diverse rituelen belanden we uiteindelijk op onze heilige plek. Door het aannemen van Mudras, symbolische lichaamshoudingen zoals gebruikt in klassieke dansen in India, werd de eerste van zes Poorten geopend. Iedere Poort werd steeds door 2 personen gelijktijdig geopend en bij een verkeerde houding moest men opnieuw beginnen. Dit was geen gemakkelijke taak, aangezien er voor iedere Poort evenveel Mudras gemaakt moesten worden. Een verkeerd uitgevoerde Mudra werd niet gezien als falen en was het uiteindelijk toch gelukt dan was de blijdschap van een ieder enorm!

Het was tijd voor een Heilige Pauze en we vormden een cirkel en iedereen realiseerde zich dat we werkelijk aanwezig waren bij een Hoofdcilinder en het openen van de Zesde Poort. Het waaide stevig en de wolken boven ons waren volop in beweging en waar ik keek zag ik een opening ontstaan wat leek op een poort. Andere keken daar waar wolken samenpakte en zagen dit als een teken van ÉÉNZIJN.
Alle Verankerde Groepen werden uitgesproken en ik visualiseerde hun lokatie in de wereld in verhouding tot Ierland en ik voelde een straal van licht uit de grond opstijgen die het midden van onze cirkel verbond met de desbetreffende Verankerde Groep.

Onze eerste dans was de Starry Processional. Met mijn rug naar de zee gericht fungeerde ik als beschermster. Ik voelde deze dans de Poort openen, zodat deze geactiveerd kon worden. Onze ster maakte langzaam maar gestaag precies twee keer een komplete cirkelvormige beweging, aldoende de dans verdelend in vier halve cirkels.

Direct hierna volgden de Lotus Dans. Altijd vol van liefde wanneer uitgevoerd, de kracht was ditmaal sterker dan ooit. Eén Hart uitgezonden over de wereld, begeleid door enorme hoeveelheden bloemenblaadjes voor ieder blad dat in de dans gevormd werd. Het was een van mijn sterkste ervaringen van die dag, mijn best doent om verbonden te blijven. Ik voelde de uitputting naderen en het was tijd even plaats te maken voor een ander in voorbereiding op de volgende dans. :)

Hierna volgden de Greater Central Sun Dans. Terwijl Elara, Nova en Kalasara zich concentreerde op het centrum van de cirkel, waren het Bruce, Kima, Indigo en Walt die de vier pilaren uitbeelden. De personen die de vier pilaren uitbeelden bepalen de volgorde waarin de mensen in het centrum zich stuk voor stuk verplaatsen naar de volgende cirkel. Ik was zelf de laatste persoon en vormde een ronde alleen de cirkel. Hetzelfde gebeurde al eens tijdens het oefenen van de dans, dus ik was voorbereid ;) Normaal gesproken wordt het centrum gevormd door dicht op elkaar te staan, maar ditmaal ontstond er geleidelijk meer en meer ruimte tussen elkaar.

Onze volgende dans is de altijd even grappige Ta-Anua of the Greater Love, hierin beelden we de legende van Kalahari Bushmen’s waarin de sterren op jacht zijn naar de Ware Liefde. Inmiddels begon het weer grimmiger te worden, er stak een stevige wind op en de eerste druppels waren voelbaar wat duidde op aankomende regen. Iedereen trok zijn regenjas aan en aangezien het inmiddels lunchtijd was werden de klaargemaakte boterhammen uitgedeeld.
Onze ÉÉNHART / ÉÉNWEZEN dans geldt als een sleutel dans om de Zesde Poort dan ook echt te activeren, maar op dit cruciale moment was duidelijk merkbaar dat iedereen zijn concentratie verloor door de koude weersomstandigheden, honger en algemene afleiding. Maar gelukkig blies moeder Aarde de dreigende wolken weg en brak de zon door. Het werd geleidelijk warmer en iedereen voelde dat ons Eenwezen sterker was dan ooit tevoren!

Nu wat betreft onze ÉÉNAARDE / ÉÉNWEZEN dans! Nadat we allemaal in een staat van Eenwezen waren en neerdaalde op de Aarde als Éen, vormden we een cirkel. 16 mensen maakten een cirkel of ster en zes andere vormden de binnenste ring met in het midden een mooie witte bloem die de Ster Aarde voorstelde. Ik stond als onderdeel van de binnenste ring recht tegenover Solara. Het voelde alsof ik aan de onderkant van een draaikolk zat, terwijl de cirkels langzaam de Starry Processie uitvoerde, bewegend van buiten naar binnen, voelde ik het Aardse licht langs de zijkant naar het midden vloeien, naar de Aarde-Ster.

Het magische moment waarop de binnenste ster processie gaande was en voordat het een pulserende beweging begon te maken, leek de draaikolk plots als ondersteboven. Plots waren we als op de top van een berg, het Aardse licht geleidelijk vloeiend vanuit de opnieuw ontwaakte Aarde-Ster. Omdat we maar met zes mensen in de binnenste ster stonden, botsten beide setjes van drie mensen met de bovenlichamen tegen elkaar terwijl we de pulsende ster uitbeelden, als 2 driekoppige wezens. (Stap niet op de delicate bloem tijdens de uitvoering, of je krijgt een vriendelijk elleboogje van Solara) ;). De dans eindigde met iedereen in een cirkel. Opeenvolgend werden alle Poort mudras nogmaals uitgevoerd, waarna iedereen ging liggen, met het gezicht naar de grond of naar boven, alnaargelang hun Zesde Poort mundra houding. Als het aktiveren van de Zesde Poort als zodanig gedefinieerd zou moeten worden, dan was dit wel het meest zeggende moment.

Hierna gingen we verder met de Aarde / Ster Dans. De binnenste Beschermers waren Bruce, Kima, Solara en Nova, met nog meer buitenste Beschermers. Het was interessant te bemerken dat het leek alsof de vrijgekomen energie zich in een specifieke richting door de cirkel verplaatste, door Kima en Bruce die beiden de enorme kracht ervaarde. Solara en Nova voelde tot hun verbazing vrijwel niks en vroegen zich af waarom het leek alsof de rest in een wervelwind stonden en waarom zo veel dansers in de fout gingen. Het was wel duidelijk dat vele het sterren wezen wilde zijn.

Toen was het de beurt aan de Dans van de Vier Elementen. Solara zag de uitvoering voor het eerst aangezien ze kort voor de repetitie bij de tandarts was geweest en daarvan had liggen herstellen. Nadat iedereen in het midden een gekleurd kledingstuk had geworpen, vormden we hier een cirkel omheen allen gekleed in volledig wit. Het was een geweldige symbolische herinnering dat we allemaal ÉÉN zijn, ongeacht de verschillende kleuren die we ooit droegen!

We sloten af met de Gouden Leeuwen Dans, belangrijk in het korrekt verzenden van de Zesde Poort energie over de gehele wereld. De eerste drie pogingen liepen verkeerd en bij iedere nieuwe start moesten we de heuvel weer opnieuw beklimmen. Het was een lange dag en mensen werden moe, sommige hadden last van hun voeten, tot bloedens aan toe. Maar uiteindelijk wisten we de bal van ÉÉNZIJN over het net te slaan en over het hek ! ;)

Opmerking: Eerder die dag hadden Bonnie en ik al een klein aantal witte veren gevonden, veren als van een engel zijn vleugels. :)

Tijdens onze wandeling naar de rituele plek was de tas van mijn fotocamera uit mijn zak gevallen. Ik had er naar lopen zoeken, zowel voor als na de Activering, maar ondanks de hulp van andere niet gevonden. Later bleek dat iemand de verloren tas al had opgemerkt en opgeraapt. :)

Enkele voorgaande Meester Cilinder ervaringen van voor en na de Activering kunnen gelezen worden in het 11:11 Forum:
ÉÉNLIEFDE en Dankbaarheid, - Arbaline :)

Hallo, ik ben Petra en kom uit Oostenrijk en dit was mijn eerste deelname aan een Meester Cilinder. Het gebeuren heeft mijn leven ingrijpend veranderd. Ik was enorm onder de indruk dat zoveel mensen van zoveel verschillende landen samen waren gekomen om ÉÉNWEZEN te zijn. Wonderbaar – en allen met een hart van goud. We waren als een grote familie. Het samenzijn met Solara was als een enorm geschenk. Solara is een bijzonder mens!

Ook mijn ervaringen in de dagen voor de Activering waren intens. Zeker de nachten! Ik zag alles glashelder. Ik voelde de aanwezigheid van alle mensen en alle landen. Ik ben in Egypte geweest en vele andere landen en ik voelde dat we Een zijn, dat we Alles zijn. Dit gevoel had ik ook gedurende de dag. Aan de ene kant was ik in Ierland de dansen aan het oefenen, aan de andere kant ervaarde ik mijn aanwezigheid op diverse andere plaatsen. Het was overweldigend en een onvergetelijke ervaring!

De dag van de Activering bracht veel wind en bewolking. We schonken veel aandacht aan het weer, hierdoor was het moeilijk je te concentreren. Ook voor de andere was het weer een afleiding, waardoor we de Leeuwen Dans twee keer moesten uitvoeren. Maar gedurende onze tweede poging verliep het dan ook perfect!!

Aan het einde van de Activatie had ik een prachtig visioen: Ik groeide en groeide. Ik tornde boven alles uit en kon de gehele wereld overzien. Ik keek neerwaarts en zag mensen die in een diepe slaap waren. Ik kon het niet laten en begon ze heel zacht te kietelen totdat ze wakker werden. Ik barstte uit in lachen, op dat moment voelde ik hoe ik bevrijd werd van alle lasten uit het verleden, een geweldig gevoel!!

Voor mij persoonlijk was het enorm belangrijk om mijzelf te zien groeien, ik heb mij altijd klein gevoeld en nu zag ik mijzelf totaal anders.

Tot slot wil ik zeggen dat het openen van de Zesde Poort voor mij resulteerde in een diepe genezing. Alle verandering bracht een enorme uitdaging voor mij en veel mensen hebben zich van mij afgewend, mij voor gek verklarend. Maar ik heb altijd vertrouwd op mijzelf en mijn ingeslagen weg voortgezet. In Ierland heb ik zoveel liefde en acceptatie ervaren, het bevestigde dat mijn hart volgen de juiste keuze was. Het is nu mijn manier van beslissingen te nemen. Ik voelde de warmte tot diep in mijn hart en ben Solara zo dankbaar voor de geweldige ervaring die de Master Cilinder groep mij gebracht heeft. Mijn diepste dank hiervoor!

29 Mei heeft mijn leven veranderd. Het lijkt erop dat mijn verleden verwerkt is. Al is niet alles helder, ik ben er echter van overtuigd dat dit zal veranderen zodra ik er klaar voor ben. Oh sorry, een ding is wel helemaal helder. Ik zal zeker aanwezig zijn bij de Zevende Poort Activering in India! Wat een geweldig begin van helder zijn! Glimlach....ÉÉNHART / ÉÉNWEZEN.... Petra Maria Eisbacher

Ledereen in de wereld en aanwezig bij de Ierland Activering, ik dank jullie vanuit het diepst van mijn hart. Mijn enige resterende wens was "Naar Huis", ik was zo uitgeblust en moe, ik kon deze Activatie gewoon niet laten lopen. Mijn ziel voelde leeg met alleen nog maar plaats voor deze gebeurtenis. Het was zonder twijfel dat ik zou deelnemen. Dit is mijn eerste ervaring als 11:11 Meester Cilinder.

Voor onze komst was het alsof de aanwezigheid van de zon illegaal was, aldus de lokale inwoners. Nu was de zon er elke dag. De energie was zo echt; ik moest er van huilen. De diepe liefde die ik iedereen voelde uitstralen gedurende dit moment in tijd, het hele Universum als verenigd in mijn hart. Ik huilde regelmatig voor iedereen. Mijn chakras zijn nimmer zo levendig geweest; na het leren van een dans kon ik nog nauwelijks lopen. Ik probeerde zoveel mogelijk tussendoor even te slapen om fris te blijven en was gelukkig gezegend met een "stromende pure energie".

Gedurende het opsommen van alle landen, het activeren van ons ÉÉNWEZEN over de gehele wereld, hoorde ik mijn innerlijke stem dat het beter zou zijn om Beschermer te zijn aangezien de vrijgekomen levensenergie rap binnenstroomde. De intense energie was erg belangrijk voor Moeder Aarde, voor ons ÉÉNWEZEN, engelen beantwoorde iedere roep om liefde. Ik voelde mij vereerd aanwezig te mogen zijn.

Mijn dromen waren overtuigender, helderder. Iedere keer dat ik ontwaakte was ik drijfnat van het zweet. Op een nacht droomde ik van El An Ra (Gordel van Orion), ik vloog er op mijn kop en ondersteboven doorheen, typisch mijn stijl.

Het uitzicht op de plek van Activering was adembenemend. Nadat ik een gebed had opgezegd voor het Universum, de Wereld, besloot ik het helemaal mijn dag te maken en achterstevoren naar de plek te lopen. Een heerlijk gevoel, ieder adem genoot ik. Gedurende het doorlopen van de Poorten van Inwijding leerde ik een geheim. Gedurende de dansen viel het mij op dat Moeder Aarde ademde, hehe het gras is blauw en de lucht is groen...interessant. De mooie speelse energie die vrij kwam kon alleen maar vanuit het Universum komen, ik noemde het "De Grote Parade van Spirituele Wezens". Yep, ze waren er in de duizenden; Budha’s, Maagd Maria, Engel Michael, Vikingen in hun schepen, zelfs Zigeuners.

Ik weet niet waarom ik de eer had aanwezig te mogen zijn in de kamer 111, maar ik was er. En toen we terugkwamen in het Hotel waren er overal kinderen, verveeld bonkten ze op deuren om vervolgens weg te rennen. We besloten het spelletje mee te spelen en ze begonnen ons te roepen. "Kom tevoorschijn, we weten dat jullie er zijn!". We hebben gespeeld en gespeeld, stel je voor 15-20 volwassen mensen die achter elkaar en achter de kinderen aan rennen. Het was een geweldig moment in tijd, even dat kind weer te zijn, onschuldig en speels, een heerlijk gezicht.

Een waar geschenk en een eer om dit te delen met Solara en de andere. Ik zal deze ervaring nimmer vergeten, mijn hele verdere leven, ik zal het onthouden..... " De Smaak van Thuis.' "

Altijd in Liefde en Licht...... Janet

Aloha van Hoku.
We kwamen samen voor de eerste dans van de Sterren Progressie. Terwijl ik richting de andere liep voelde ik in mij dat ik de Beschermer zou zijn tijdens de eerste dansen. Iedereen deed mee en vier vormden de Beschermers.

Met mijn rug naar de oceaan vanuit het westen en met mijn gezicht richting het oosten zag ik hoe de wolken dansten net de zon. Ik drukte mijn dankbaarheid uit dat ik de eer had Beschermer te zijn gedurende deze eerste dansen.

Terwijl ik westwaards keek zag ik deze lange mannelijke wezens zo groot als bomen aankomen en fluisterend vroeg ik of hun druïden waren en hun antwoord was "Oh nee! we zijn veel ouder dan dat". Ik vroeg waar de vrouwen waren en op dat moment verschenen de vrouwen aan de zijde van de mannen en in een wevende beweging vormden ze een cirkel om de Zesde Poort Activerende dansers.

Er verschenen Elf-achtige wezens om ons heen, dansend terwijl ze door onze armen en benen zweefde, gevolgd door een fel licht (mij werd later verteld dat dit geesten waren.)

Ik voelde binnenin dat deze dansen zeer krachtig waren, je kon de aarde onder je voelen meedansen, zo ook de wolken en de zon boven je. Achteraf gaf ook Solara aan dat deze dansen zeer krachtig waren, vooral de Lotus Dans.

Terug in het hotel deelden we onze ervaring en toen ik die van mij vertelde was het mijn broeder uit Ierland die zei dat de lange wezens Elven Koningen en Koninginnen waren die alleen maar verschijnen tijdens heel speciale gelegenheden.

Mahalo Koninklijke Elven namens de ÉÉN voor deze eer!!.... Hoku

De Activering van de Zesde Poort bracht me meer in contact met mijn lichaam dan ooit tevoren. Mijn hele leven worstelde ik met angst en zelfwaarde en dit weerhield mij er van belangrijke beslissingen te nemen.

Gedurende de week van voorbereiding op de Activering was aan ons allemaal gevraagd aan te geven wat wij voor onszelf wilde bereiken. Ik wilde dat deze muur van angst verdween. Ik wilde mijzelf toestaan de angst los te laten en alles te zijn wat ik kan zijn. Het gebeurde op een nacht in een mooie droom. De volgende dag en alle dagen erna voelde ik mij meer levend met een innerlijke stilte die ik nooit eerder gekend heb. Ik ben BINNEN!!!!

Nu is alles anders, ik ben anders. Ik voel mij transparant en vrijer door de wereld bewegen. Deze periode tussen de Poorten is om het verleden te re-organiseren en in lijn te brengen met de toekomst. Ik ben mijn leven aan het schonen van alles dat niet meer met mijn nieuwe gevoel overeenstemt (ook oude gewoontes), ik spreek nu vanuit mijn ÉÉNHART of mijn omgeving er nu klaar voor is of niet. Voor het eerst kan ik nu zeggen wat ik voel. Er is magie overal!

Veel Leeuwenliefde....Kalasara

Hello mooie aard-ster vriend,
Een korte regel om je mijn liefde te zenden - ik weet dat we nog niet allemaal onze ervaring geintergreerd hebben, zeker diegene die nog steeds zichzelf ontwikkelen...

Woorden schieten te kort om te beschrijven wat er gaande is - zoveel, zoveel, zoveel...het is ongelooflijk, zo groot, zo gigantisch, zoveel.

Susannah en ik reizen momenteel door Canada en we worden met overweldigende kracht de nieuwe Grotere Realiteit ingeblazen, zoals nog nooit eerder ervaren. We leren dagelijks van de rituele dansen en injecteren het ÉÉNHART daar waar nodig. Alles is losgeslagen, in de lucht, niks is zeker, maar alles is mogelijk!

Heel veel liefde.....Collette xxx

Ik wil mijn ervaring met de Zesde Poort delen, het gevoel van ÉÉNZIJN dat werd bereikt in die korte week was overweldigend. Ik heb nimmer een dergelijke sterker band ontwikkeld met was bekend staat als "familie". Er was zoveel energie aanwezig dat het moeilijk was mijn voeten aan de grond te houden.

Voor mij begon de energie van de Zesde Poort toen alle landen van de wereld stuk voor stuk werden genoemd, gesloten in ons ÉÉNHART en genoemd om ons ÉÉNZIJN te activeren. Ik voelde zo’n enorme stroom van energie dat ik moeite had om me staande te houden. Ik wilde terugdeinzen, weg van het midden om weer vrij te kunnen ademen. Terwijl ik dit deed voelde ik de behoefte om aan de buitenste rand te blijven staan, aldoende deze prachtige stroom van energie te verankeren.

Meerdere deelnemers eindigde aan de buitenste rand. Het was inspirerend en ik was ontroerd door de manier waarop Solara iedereen en ieder land met zoveel passie en liefde omarmde, alles opnemend in ons ÉÉNHART, uitroepend om ons ÉÉNZIJN te activeren, evenredig intens tot de laatste op de lijst.

De aanwezige energie was sterk toen we ons opstelde voor de "Tombe van Egypte" en de rituele dans uitvoerde. Nog voordat we begonnen voelde ik een vreemde energie die zich in mijn hoofd opbouwde. Het hoogtepunt werd wederom bereikt toen we samentrokken. Opnieuw voelde ik mij aangetrokken de buitenkant te kiezen, alwaar ik de energie goed kon vasthouden die echt heel sterk was.

Dit was de eerste keer dat ik een 11:11 Meester Cilinder meemaakte en ik voelde mijn aanwezigheid sterk geleid door een aanwezige wat onderdeel uitmaakte van de Activering. De Aarde / Ster Dans zal mij nog het beste bijblijven. Ik ervoer zoveel spirituele vreugde terwijl ik de Ster Dans uitvoerde, ik wilde gewoon niet stoppen. Er was zo’n mooie krachtige spirituele stroom van energie gedurende de gehele dans. Ik voelde de drang mijn partners hand los te laten en mij mee te laten voeren, gewoon WEG. Maar ik besefte mij dat mijn aandeel als het Aarde deel van de dans onmisbaar was. De dans kon niet slagen zonder Aarde of zonder Ster. Steeds opnieuw voelde ik de drang mij los te maken van de cirkel. Maar mijn danspartner hield me stevig verankerd en de energie van de buitenste Beschermers hielp daarbij. Het was een verbijsterende ervaring.

De hele dag verliep gedurende de regen en wind als in slow motion. De wolken en de zon vertoonde indrukwekkende effecten, de ontstane schaduwen leken met ons mee te dansen. Ik voelde dat Ierland een integraal onderdeel was van de Activatie.

Tijd was een vreemd element. Het leek alsof er obstakels waren waar ik niet omheen kon, dit was een uitdaging op zich. Maar gedurende de gehele tijd had ik het vreemde gevoel al gearriveerd te zijn. De Activering was kompleet. De spanning tussen het gevoel dat ik er nog niet was en tegelijkertijd WEL was, overweldigend.

Na de Activering had ik het gevoel nog steeds bovenop de berg te zijn. Dat gevoel keert zelfs nu nog regelmatig terug. Ik heb ook vreemde dromen gehad, of eigenlijk meer visioenen. Visioenen van ons samenzijn op verschillende lokaties, verschillende momenten in tijd, zelf eentje waarin we dansen, werkelijk en onwerkelijk tegelijk.

Mijn energie is totaal anders sinds de Zesde Poort en ik ben nog steeds bezig met de vraag hoe ik mij hieronder moet voelen. Al met al was alles een levensveranderende ervaring. Ik ben enorm dankbaar dat ik naar mijn innerlijke stem heb geluisterd en tegen wat leek beter weten in, mijzelf heb toegestaan de richting te gaan die ik moest gaan.

Ik ben Solara enorm dankbaar voor haar visie, het biedt ons de mogelijkheid ons Ware Zelf te zijn. Er is geen weg meer terug zodra je jezelf hebt toegestaan open te staan voor je ÉÉNHART. In Liefde en met groot respect voor Solara en ons ÉÉNZIJN...... Angie


Hallo, ik ben Kima afkomstig van het grote eiland Hawaii, onderdeel van de Verenigde Staten. Ik wil mijn ervaring met de Zesde Poort en Meester Cilinder in Ierland met jullie delen.

Ik voelde de energie van de Zesde Poort al enkele maanden geleden. Ik heb lang getwijfeld tussen mijn deelname aan de Meester Cilinder in Ierland of de Anker Groep in Hawaii. Aangezien ik met beide gebeurtenissen ervaring heb, wist ik dat de visie van Solara van de 11:11 de ware is en dat de energie tijdens dit werk zeer krachtig is.

Ik wist ook dat ik zij aan zij zou werken met mijn echtgenoot Bruce. We hebben beide deelgenomen aan de Vierde & Vijfde Poort en bewandelen inmiddels al twintig jaar gezamelijk het levenspad. Desalnietemin hebben we nog nooit de Heilige Dansen in een Meester Cilinder gezamelijk uitgevoerd. Om gezamelijk te dansen gedurende de Zesde Poort voelde voor mij als heel belangrijk voor onze relatie als ook voor de instromende energie. Probleem was wel dat Bruce leed onder een rug blessure die hij had opgelopen tijdens de laatste Activatie. Al was hij nog wel in staat was om naar zijn werk te gaan, hij worstelde enorm met die handicap tijdens de spirituele taken die hij verrichtte. En om dan van hem te verlangen de halve aarde rond te reizen voor de uitvoering van Heilige Dansen was wel veel gevraagd, dit lag mij zwaar op de schouders.

Het moment van afreizen naderde en ik voelde dat we naar Ierland moesten gaan. Ik kon als enige reden opgeven dat ik mijn gevoel moest volgen, mijn enige waarheid en dat alles goed zou komen. Ik moet mijn echtgenoot uit de grond van mijn hart bedanken dat hij inzag hoe belangrijk dit alles voor mij is, ondanks dat hij regelmatig zoveel pijn had dat hij twijfelde aan de beslissing. De Zesde Poort was inmiddels voor mij geopend. ÉÉNWEZEN / ÉÉNHART.
 
Toen we in Ierland arriveerde waren de energien van de Zesde Poort gigantisch en nog steeds. Het gevoel van ÉÉNWEZEN is sterker dan ooit tevoren. In de week van voorbereiding en de banden die zijn ontstaan met andere is iets dat ik altijd zal koesteren. Ik dank iedereen persoonlijk die heeft meegedaan aan de activering van de Zesde Poort.

De dag van Activering. Wow!

Ik wil met jullie een paar intense momenten delen. Allereerst toen we de Lotus dans uitvoerde en onze armen over ons hoofd deden. Ik voelde een enorme verbintenis met de Anker Groepen van over de gehele wereld. Een moment van kontakt en bereidheid de energie te verankeren. Het was alsof de aarde zich opende om ons het werk makkelijker te maken.

Hierna de Grote Centrale Zon Dans. Bruce en ik waren net zoals Walter en Indigo pilaren tijdens deze dans. Ik ervaarde de leegte van persoonlijkheid, eonen in tijd passeerde mij. Mijn funktie was duidelijk, het inbrengen van deze energie.

Kwa energie was de Aarde / Ster dans waarschijnlijk het meest intens. Als een binnenste Beschermer voelde ik een enorme verantwoordelijkheid ten opzichte van de dansers aangezien de vrijgekomen energie heftig binnenstroomde. Ik ontsteeg mijzelf en vroeg mij regelmatig af of ik het wel ging volhouden. Dan was er even een moment van kalmte, echter direkt weer gevolgd door een moment waarop de energie in de aarde verankerd moest worden. Dit bleef zich herhalen gedurende de gehele dans, wat een ervaring!

Tegen het einde van de dag was het de beurt aan de Gouden Leeuwen Dans en opnieuw voelde ik de energie met kracht stromen, dit keer rechtstreeks richting the Anker Groepen. Terwijl we in een cirkel stonden en de energie omarmde van ÉÉNAARDE / ÉÉNWEZEN, luisterend naar de muziek van Omashar, voelde het alsof de geluiden van trommels gemaakt werden door aanwezige stammen. Ik voelde mij zo ontroerd dat ik in de cirkel stapte en begon te dansen en te zingen. Ik ervaarde hoe de energie zich deel van me maakte. Al mijn voorouders, alle delen van mijzelf werden uitgenodigd toe te treden tot het ÉÉNWEZEN. Wat een waanzinnige gebeurtenis, het maakt me nederig deel uit te mogen maken van iets zo groot!

Ik voel het ÉÉNWEZEN als nooit tevoren terwijl we plaats nemen in onze ÉÉNAARDE. Samen is alles mogelijk en ik ben er klaar voor om het ongeziene te zien.

Aloha.... Kima Brown

Hallo, Ik ben Bruce uit Hawaii, U.S.A.,
  
Deze Poort was enorm belangrijk voor mij. Het begon allemaal nadat ik had besloten te gaan. Ik maak mij zorgen over de ontwikkelingen in de wereld en ik geloof dat deze 11:11 Poort het beste is wat ik doen kan om verandering teweeg te brengen.

De week die we samen hebben doorgebracht om de dansen te leren en alles wat daar bij komt is een ervaring geweest die iemand niet snel krijgt in het leven. De nieuwe vrienden die ik heb gemaakt en de band met hun is niet te beschrijven. We zijn allemaal ÉÉNWEZEN.

Op de dag van de Activatie werd ik vroeg wakker. Samen met mijn vrouw keken we uit het raam, het was koud, het waaide en het regende ook nog. Maar langzamerhand verdwenen de wolken en ontstond er een mooie koude, winderige dag. Als mijn vrouw niet zo sterk overtuigd was geweest van de noodzaak te gaan, was ik nooit gegaan. Ik was in een staat van twijfel over mijn spirituele werk. Ik ben haar zo dankbaar!

Terwijl we naar de plek toe liepen voelde ik de energie van de Zesde Poort. Ik wist dat dit de sterkste Poort zou zijn dan waar ik ooit eerder deel van ben geweest. Deels, dit had veel met mijzelf te doen. Tijdens de eerste sessies had ik de groep laten weten dat ik alles zou geven, geen twijfels, geen spijt of klachten over hoe alles verlopen zou. Ik ben zo blij dat ik dit ook gedaan heb. De hele dag was gevuld met mooie emotionele ervaringen, ik zal er een paar noemen.

Ik heb geleerd mij volledig open te stellen voor mijn innerlijke zelf waardoor ik de energie stromen kon voelen als nooit tevoren. De Lotus Dans was enorm emotioneel, ik voelde de ringen van energie neerdalen en in de aarde verdwijnen. Een elegante dans, maar zeer krachtig en bewegelijk. Achteraf sprak ik diverse mensen en zij bevestigde mijn ervaring, iets dat altijd zeer prettig is!

Tijdens de Vierde Poort Meester Cilinder was ik regelmatig de Beschermer, tijdens de Vijfde Poort de gehele tijd. Maar Beschermer zijn van het binnengedeelte van de Aarde / Sterren Dans tijdens de Zesde Poort was het moeilijkst. De energie die tijdens deze dans vrijkwam was overweldigend en volledig gericht op mij, alsof alle energie in mijn lichaam verzameld werd. De meeste wilde alleen maar sterrenwezens zijn en wegvliegen!!  

De Gouden Leeuwen Dans was de laatste. De voorgaande avond hadden we een perfecte uitvoering, maar nu wilde het maar niet lukken. We hadden een geweldige groep mensen en na verscheidende pogingen ging het dan toch goed. De energie was extra sterk toen we als leeuwenparen alle kanten op liepen, je voelde de vrijgekomen energie met kracht de aarde in stromen. Aan het eind van de dag was het alsof ik daar maar een paar uur had doorgebracht, zo fris en fit voelde ik mij.

Sinds mijn thuiskomst is alles anders. Ik heb ontslag genomen van waar ik al 10 jaar werkte en maak me totaal geen zorgen. Het leven is geweldig!

Dank aan iedereen voor wie dit een onvergetelijke indruk heeft gemaakt! 
Aloha..... Bruce Brown