7E POORT HOOFDCILINDERVERSLAGEN: Deel Drie

bijgewerkt op 29 november 2004

Deel 1: Voorbereiden op het Nieuwe

Gegroet EénZijn! :) De 7e Poort Hoofdcilinder is niet in woorden te vangen; het zal moeilijk zijn te beschrijven wat er gebeurde met louter woorden. Maar, we kunnen het tenminste proberen! ;) Misschien dat dit stukje van de puzzel in combinatie met alle anderen het beeld van de 7e Poort kan geven. Elke dans tijdens de Activering scheen een noodzakelijk stukje van de puzzel van het Activeren van de 7e Poort. Er waren zeker zeer noemenswaardige gebeurtenissen, maar in werkelijkheid was elk moment deel van het Geheel. Hier is een verslag van wat er zoal gebeurde:

Op de eerste voorbereidingsdag zei Solara dat de Activering in werkelijkheid de hele week plaatsvond en dat het niet slechts onze tijd (nacht) in Jagmandir Palace is. Er gebeurde veel tijdens die week, met veel loslaten en transformatie! Ik kan me geen moment tijdens de 6e Poort herinneren dat er gehuild werd. Hier werden er echter de hele week tranen vergoten. Voor, tijdens, na of losstaand van de oefensessies, hadden mensen intense ervaringen en doorbraken, soms twee of drie mensen tegelijk! Als dat gebeurde, snelden anderen toe om te troosten of om liefhebbende wachters voor hun ervaringen te zijn. Er was gezegd dat wie niet door kon gaan naar het nieuwe niveau, gedurende week zou achterblijven. En soms gingen mensen door processen, niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele groep of de wereld.

Zelfs tijdens de vlucht naar India voelde ik tranen naar de oppervlakte komen - niet van verdriet, maar eerder van opluchting of geluk over alles dat eindelijk zou gaan gebeuren. Dat gevoel van bijna-klaar-om-te-huilen bleef de hele week bij me, tot middenin de Activering zelf. Veel van ons innerlijke werk was minder zichtbaar en was niet verbonden aan tranen. Ik werd me bewust van een paar oude zaken, daterend uit mijn kindertijd, als het niet mijn Orion-tijd was. Deze gingen niet weg door de moeite van emotioneel loslaten of intellectuele analyse, maar eerder werd ik op een ochtend wakker en het scheen dat het betreffende gewoon ’s nachts verdampt was, zoals dauw in de zon, en niet langer bestond!

Iets anders dat tijdens onze voorbereidingen naar voren kwam, was de diepte van onze mentale connectie met Eenheid en elkaar. We schenen Eén Geest te zijn en vaak zeiden twee mensen hetzelfde op hetzelfde moment of iemand zei iets, waar je net zelf aan zat te denken. Het was best bizar en het gebeurde telkens opnieuw. Een klein voorbeeld: in Mount Abu wees Solara een vest aan dat ik mooi zou kunnen vinden, eentje van de vele honderden daar en de duizenden waar iedereen de hele week naar had gekeken. Op de een of andere manier wist ze mijn favoriete kleuren en patronen en hoewel ik niet nijg naar het dragen van vesten, houd ik van ‘in-vest-ing’. ;)

Deel 2: Het Nieuwe naar voren brengen
 
Hoe dan ook, na onze grote (en overwachte - ik dacht dat we gewoon zouden lopen of rijden) olifant-, paarden- en kamelenprocessie naar Jagmandier Palace, stelden we ons op in een dubbele rij en liepen met aandacht naar het belangrijkste binnenhof om ongeveer vier uur ’s middags op de 30e. Onmiddellijk na binnenkomst, met nauwelijks een kans om onze tassen neer te leggen, leidden Solara en Indigo, vooraan in de rijen) ons in een dubbele cirkel, de Ruit van het Onzichtbare vormend met onze handen en het respectievelijk naar links en rechts uitzendend. Op dat moment voelde het voor mij als een reinigen en groeten van onze Heilige Plaats, terwijl later gezegd werd dat het ging om het toe-eigenen van onze plaats - een ander voorbeeld van gelijksoortig denken. :)

Daarna gingen we weer naar buiten en betraden opnieuw onze Heilige Plaats door de Poorten van Initiatie. Doe de 7 mudra’s voor de 7 Poorten in de juiste volgorde zonder fouten of wordt terug gestuurd om het opnieuw te proberen. Ama was onze liefdevolle, maar standvastige Poortwachter, die niet alleen naar onze acties keek, maar belangrijker, zich ervan verzekerde dat je de juiste intentie had. Veel mensen werden één of meerdere keren teruggestuurd, zelfs mensen die de mudra’s op de juiste manier leken uit te voeren! Natuurlijk was teruggestuurd worden een zonneklare zegening, want zij waren het meest aandachtig en triomfantelijk als ze doormochten! Eenmaal door de poort, vormden de mensen een dubbele rij, voor de volgende mensen om door te wandelen. Solara wachtte aan het eind om elk persoon op drie plaatsen met glitter te zalven met een speels suizend geluid. :) Diverse dagen later zag ik nog glitter op mijn gezicht en in mijn haar! Zelfs langs het pad staan, als deel van de Poort, was een mooie ervaring, waar ik een diepe en liefdevolle verbinding voelde met E*An*Na tegenover me, alsof we zielsverwanten waren, de Ruit van het Onzichtbare voor aeons bewarend, wachtend op dit moment. Uiteraard kan dat er deels mee te maken hebben dat wij op het punt stonden waar het pad de hoek om ging, zodat het ook fysiek voelde als staan op de punt van de ruit. ;)

Nadat iedereen was Ingewijd, gingen we weer naar het binnenhof. We vormden een cirkel en deden enkele krachtige bewegingen met onze armen, dat scheen iedereen roeiend te symboliseren. We zijn allemaal nodig om in deze tijd te roeien! Daarna was er een gracieus freeflyen door de ruimte, wat me deed denken aan het bereiken van open zee en in het Onbekende duiken. Toen keerden we terug naar onze cirkel en Iree blies 7 keer, in de 7 richtingen (4 kompas, naar boven, naar beneden, naar binnen) op een trompetschelp. Als tijdens de 6e Poort danste Z*ra een hula, gedurende welkde de zon onderging en de lampen van het paleis werden aangedaan. Hierna werden alle Ankergroepen hardop voorgelezen en visualiseerden we elke groep, komend van waar ze op de wereld waren, om ons te vergezellen in ons EénZijn. Tegen het eind was ons EénZijn erg groot! :)

Op naar onze eerste officiële Heilige Dans, de Sterrenprocessie! Ik zeg ‘officieel’, omdat we de helft van de tijd dingen deden die we niet hadden geoefend en die geen naam hebben. Als altijd scheen deze dans de deur van onze Poort te ontsluiten. Onze ster maakte langzaam, respectvol, 1,5 omwenteling, verdeeld in drie fasen met een wisseling van de punten bij elke halve omwenteling.

Hier zou ik graag willen vermelden dat ongeveer de helft van de groep zich lichamelijk ziek voelde. De meesten voelden zich de hele week goed, maar er was iets gebeurd de dag voorafgaand aan de Activering en ik denk dat het iets diepers was dan gewoon slecht voedsel. ;) Ik begon vlinders in mijn buik te krijgen op de ochtend van de Activering, wat in eerste instantie gewoon nerveuze afwachting leek te zijn, maar het ging over in misselijkheid na de Poort van Initiatie. Ik had het gevoel dat ik om zou vallen of overgeven gedurende de Sterrenprocessie en wilde echt rusten, maar ik voelde ook dat ik liever dood zou gaan dan dit te missen! Ik houd ervan sterk te zijn, maar hier was ik ver weg van het vertrouwde, steun halend uit de mensen naast me, inwendig de Ankergroepen om hulp vragend, vasthoudend aan al het mogelijke.

Ik ging naar het toilet tijdens onze eerste pauze. Die plaats leek een tijdmachine te zijn, want elke keer als ik naar buiten kwam, waren de activiteiten op het binnenhof totaal veranderd! ;) De Dans van de Zes Elementen stond op het punt te beginnen, dus ik rende om mijn pareo te pakken. Dit kenmerkt iedereen in één van de vier elementen, met één danser die de Zon vertegenwoordigt (Nova) en één die de Maan vertegenwoordigd (An*Nu*Tuk), die elk element op volgorde activeerde. Solara was een Wachter en later stelde ze als eis dat ze de scepter zou doorgeven en met pensioen zou gaan als Wachter. :)

Daarna hadden we een lange pauze voor het diner, het was inmiddels ongeveer negen uur. De tafels bij het binnenhof, in het gedimde licht, waren betoverend! Elenra, gevuld van rustige schittering en afwachting, fluisterde dat de 7e Poort nu op elk moment kon Activeren, dat ze overal om ons heen waren in Geest en ons liefdevol strelend. Ik had geen trek en kon niet teveel eten, dus ik bedacht dat ik beter iets zinnigs kon gaan doen en werd een Wachter. Zelfs als er niemand op het binnenhof was, hadden we altijd vier Wachters om de energie te houden. Een Wachter zijn, leek uitdagender dan tijdens de 6e Poort, zelfs tijdens het houden van de energie op een leeg binnenhof! Gedurende mijn Wachttijd, werd de Wachter aan de Zuidkant drie keer vervangen, dus er kwamen waarschijnlijk krachtige energieën vanuit die richting.

Na een ander bezoek aan de ‘tijdmachine’, stond de Grotere Centrale Zonnedans op het punt te beginnen. Ik dacht dat ik het begin zou missen, maar Omashar wenkte me nog net naar binnen. Samen met de twee cirkels, was er plaats voor vier Pilaren (Elara, Indigo, Karon en Sinan) en ook een speciale toevoeging van drie in het centrum (Solara, Omashar en Elenra). Deze groep van drie, zittend in het centrum, maakte hele subtiele bewegingen om de resterende deur naar het Zien van het Onzichtbare open te schuiven. Je kunt veel horen over de hoge energie van de 7e Poort, maar Het Onzichtbare Zien is werkelijk subtieler, gracieuzer en lieflijk respectvol.
 
Ons EénZijn deed toen de Lotusdans. Dit is altijd krachtiger dan het lijkt, met onze wiegende cirkel die de Liefde bevat en het uitzendend naar alle Ankergroepen wereldwijd. Deze dans leek een centraal thema voor de 7e Poort, omdat we hem vaker deden dan de anderen en ook het meest geoefend werd tijdens de sessies (bijvoorbeeld: we deden hem voor de media, met anderen in Mt. Abu etcetera). Hoe dan ook, deze Lotusdans leek te reiken door de onzichtbare deur, daarboven gecreëerd en roepend om de nieuwe 7e Poortenergieën!

Deel 3: Het Nieuwe Ervaren

Wat er daarna gebeurde, zal ik me altijd herinneren! Na de Lotusdans stopten we voor een pauze en mensen verlieten de Lotuscirkel in verschillende richtingen. Ineens leek het alsof de helft van de mensen tegelijkertijd stopte en zich na een kleine onderbreking terughaastte naar de cirkel. Ongeveer 30 mensen vormden een wiegende cirkel, met hun armen om elkaar heen, vergelijkbaar met de Lotusdans wanneer twee cirkels samen de Liefde vasthouden, maar het wiegen was een beetje meer benadrukt. Zoals met de drie in het midden van de Grotere Centrale Zonnedans, zal dit niet veel hebben geleken, maar dat is vaak wanneer er het meest gebeurt! Ik heb gedurende de hele Activering niet op een klok gekeken, maar de positie van de maan hield in dat het nabij middernacht was, het diepste moment van de nacht.

De Liefde leek toe te nemen, een gloeiend gevoel in mijn hart en een gloed komend van overal en nergens. Het groeide en nam toe, met geen inspanning van mijn kant, als een kei die steeds sneller en sneller van een heuvel naar beneden rolt. Mijn hoofd voelde aan alsof het was ondergedompeld in vloeibare elektriciteit, met lijnen van krachtig licht opgaand naar het gezicht, terwijl het voelde dat er een vuur brandde aan de basis van de ruggengraat. ‘Oh, mijn God’, dacht ik, de 7e Poort wordt Geactiveerd, het gebeurt nu en door mij! :0 Uiteraard was het in werkelijkheid door ons allemaal, want anderen spraken over soortgelijke ervaringen zoals het brandende gevoel aan de basis van de ruggengraat. Veel mensen waren gericht op de hemel. Ik vergat totaal elke gevoel van ziekte of vermoeidheid. In tegenstelling tot de fysieke sensaties, leken de 7e Poortenergieën totaal kleurloos en onzichtbaar, niet echt kracht of zelfs energie, maar iets totaal nieuws en onbeschrijfbaars, delicaat en toch sterk. Alle emotie die de hele week net onder de oppervlakte had gelegen, kwam er in een grote doorbraak van liefdevolle tranen uit en een ongelooflijk verwonderd gevoel!

Ik heb mezelf altijd meer als een bepaler van vorm dan als een voeler van leven gezien voor deze dingen, maar zoals we weten is het Patroon nu compleet anders! In onze laatste oefensessie, vertelde iedereen wat ze persoonlijk het liefst wilden en ik zei dat ik ‘de 7e Poort wilde activeren op de volste, diepste en meest liefdevolle manier’. We moeten echt voorzichtig zijn met wat we wensen! ;) Hoe dan ook, zoals anderen het omschreven, ik was ‘verrukt’ en ‘stond in vuur en vlam’ of met een uitdrukking op mijn gezicht waarvan ze een foto wilden nemen. ;) Gedurende deze hele periode probeerde ik geaard te blijven om de energie gepast te verankeren, dit in plaats van me te laten meeslepen door de ervaring en open en gefocust in de Eén te blijven.

Een liefdevolle ziel kwam achter me staan en legde de armen om me heen voor ondersteuning. Het duurde lang voor ik de kans had te kijken en te zien wie het was: Orianranah. :) Iedereen in de cirkel leek bezorgd om mij en elkaar. het EénZijn zorgt voor zichzelf! Wat later kwam E*An*Na de cirkel binnen en ondersteunde me van de voorzijde. Er werd me gevraagd of ik wilde vertrekken of zitten, maar ik voelde dat het belangrijk was om in de energie te blijven, nog buiten beschouwing gelaten dat ik niet denk dat ik een stap had kunnen verzetten, als ik het geprobeerd zou hebben; zelfs niet als iemand een hele stapel chocolade tennisballen weg zou geven. ;)

De muziek die gedurende deze periode gespeeld werd was heel speciaal: de Gayatri Mantra, gezongen in Sanskriet door Deva Premal op haar album “The Essence”. Het is: "Om Bhur Buvaha Suvaha / Thath Savithur Varenyam / Bhargo Devasya Dheemahi / Dhiyo Yonaha Prachodayath."
Ik vertaal dit als: ‘De Eén leeft in Aarde, Geest en Verder / God en het Universum zijn Liefde / De Goddelijke Zon waarop we ons concentreren / Mag deze vreugdevolle wijsheid ons verlichten.’ Zeer toepasselijk voor India en de 11:11! De mantra werd keer op keer gezongen, terwijl de 7e Poortenergieën binnenstroomden. Voor een fragment van dit lied, luister naar
http://www.gayatrireiki.org/index/GayatriMantra.mp3 en kijk of het de herinneringen terug brengt. ;) Het volgende nummer was de vrolijke muziek aan het begin van de Solara / Etherium cassette ‘Een Muzikale Reis door de Toegangspoort van de 11:11’, wat altijd mijn favoriete Sterrenmuziekstuk geweest is.

Weet dat het niet in de wiegende cirkel geweest zijn, niet betekent dat je iets ‘gemist’ hebt. Er was een sterk gevoel van iedereen die in het Gebied van Toepassing was. Je hoefde niet in de cirkel te zijn om de energieën bewust binnen te voelen komen. Omdat de 7e Poortactivering zo lang duurde, waren verschillende mensen aanwezig op verschillende momenten. Solara was niet in deze cirkel, wat de tijd van het overdragen van scepters leek te versterken en dat de 11:11-Activeringen nu meer gedaan worden door ons EénZijn dan door te vertrouwen op individuen. Als je dit leest, ben je een integraal deel van de 7e Poort! :)

Ik weet niet hoe lang de wiegende cirkel aanhield. De tijdsduur van twee nummers is misschien 15 minuten. Hoe dan ook, de energieën leken volledig geland te zijn. Solara en anderen kwamen de cirkel in en we deden de 7 mudra’s 7 keer op rij. Ik was een tijdje later nog steeds in een verdoofde shocktoestand en het voelde alsof mijn handen, die de mudra’s deden, niet bij mij hoorden. De mudra’s leken zo belangrijk en elke keer dat ik ze deed (drie keer gedurende de Activering) markeerde het een sleutelpunt. Nu deden we ook een nieuwe ‘Wevende Dans’ om onze Eenheid te waarderen, wat inhield de cirkel in en uit bewegend, de handen vasthoudend van elke persoon die je passeerde. Dit werd in origine gedaan om het verweven tijdens de Gouden Leeuwendans te oefenen, maar het had leuk genoeg de energie om een dans op zich te zijn.

Na de mudra’s werd onze cirkel kleiner en kleiner als mensen weggingen om te rusten of naar andere gepaste ruimtes te gaan. Om de paar minuten verdween iemand gracieus, de handen van de mensen aan weerszijden met elkaar verbindend om de cirkel te bewaren. Af en toe kwam er iemand de cirkel binnen, maar het geheel werd kleiner en uiteindelijk waren er slechts 10 mensen over. Dit leek een lens te vormen, de energieën focussend als een vergrootglas.

De lenscirkel hield uiteindelijk op te bestaan en ging over in verschillende vrije dansvormen. Solara en enkele anderen kwamen terug en we deden de Innerlijke Pulserende Ster, deel van de Eén Aarde / EénZijndans, waarbij groepen van zes naar binnen en buiten pulseerden. De 6e Poort activeerde de Aarde-Ster. Daarna was er meer vrij dansen. En tegen deze tijd was ik eindelijk weer terug naar een normale staat van bewustzijn (als er al iets normaal is aan een 11:11-Poortactivering of ooit weer zo zal zijn! :) en ik was in staat het binnenhof te verlaten.

Deel 4: Het Nieuwe Verankeren

Ik gebruikte de ‘tijdmachine’ voor de derde keer, voor mijn gevoel slechts een paar minuten, maar ergens in dat korte tijdsbestek veranderde het vrije dansen in het doen van de Heilige Spiraaldans, die al begonnen was. Er waren al 9 Wachters en het voelde niet alsof er meer nodig waren. Het ‘missen’ van deze dans was eigenlijk een cadeautje en niet alleen omdat het hoogste tijd was om te rusten. Alleen al het kijken naar het majestueuze van één van onze Heilige Dansen tijdens een Poortactivering is een verbazingwekkende ervaring! Het gaf me ook de kans om er foto’s van te maken, samen met Tiantara respectvol kijkend, bij de verwarming in de tussenruimtes. Nu de 7e Poortenergieën naar Aarde waren gekomen, leek de Heilige Spiraaldans met de focus op Ware Liefde, een gepaste manier om het Nieuwe te gaan opschudden en ermee te gaan werken.

De Heilige Spiraaldans ging over in de Lotus Dans (2e keer), wat er natuurlijk voor zorgde dat de nieuwe energieën de wereld in gestuurd werden. Ik keek nu met Elara en E*An*Na. Elara stemde erin toe me de volgende keer te komen halen als ik weer naar het toilet ging, als er iets op het punt stond te beginnen, haha. ;) Ik was klaar om terug te keren en verving de eerstvolgende Wachter die vervangen wilde worden. Een Wachter zijn is uiteraard een andere hele speciale manier om een Heilige Dans te ervaren. Na de Lotusdans werden de 7 Mudra’s nogmaals gedaan en dat scheen het uitstromen van de 7e Poort te markeren.

Op dit moment liep het binnenhof leeg, met uitzondering van vier Wachters uiteraard. Dit was een rustige periode in het midden van het stilste deel van de nacht, waar velen (inclusief ikzelf) sliepen. In een dromerige staat zag ik ons de Lotusdans uitvoeren middenin ons rustgebied, wat uiteraard verdween zodra ik mijn ogen volledig opende. Gedurende deze periode waren sommigen bezig een legpuzzel van de globe samen te voegen. Op een bepaald punt werd de An-Nu-Ta-Ra-Hu dans/chant uitgevoerd, gepaard gaand met het vorm geven aan de hemelse kamelen en kano’s (de kamelen stellen het oude voor dat de planeet verlaat en de kano’s het nieuwe dat binnenkomt).

Ik werd kort voor zonsopkomst wakker. Ik was net wakker toen Solara me vertelde dat er meer dansers nodig waren voor de nieuwe 7e Poortdans. Ik vroeg me verbaasd af wat deze nieuwe dans was! Sommige mensen hadden een cirkel gevormd, langzaam er omheen lopend, de Ruit van het Onzichtbare gebarend, afwisselend naar binnen en naar buiten van de cirkel, niet anders dan wat we hadden gedaan bij de eerste aankomst bij het paleis. Het verschil is dat onze handen uit elkaar gingen op de beweging naar buiten, zoals tijdens de 7e Poort Mudra. Deze actie leek de energie van de Ruit van het Onzichtbare te verzamelen van binnen de cirkel en het naar buiten te zenden naar de hele wereld.

Toen de Zon opkwam, blies Iree opnieuw op de trompetschelp als een magnifieke wake-up call. We gingen allemaal verder om de Sterrenprocessie (2e keer) te doen. We begonnen de Activering met de Sterrenprocessie om de Poort open te breken, en op een bepaalde manier deden we dat de hele nacht, waar dit het ware eind ervan leek te symboliseren en het completeerde de opening van de 7e Poort! Fysiek ging onze ster opnieuw 1,5 omwenteling rond. Hierna begonnen we de 7 Mudra’s herhaaldelijk te doen. Na ongeveer drie ronden van de mudra’s, kwam Solara en leidde ons door de 7 Mudra’s, opnieuw 7 keer. En bovenop de mudra’s die we daarvoor al hadden gedaan, betekende dat dat we ze allemaal zo’n 10 keer gedaan hadden hier. Anderen zeiden dat ze dachten dat het veel vaker was. ;)

We gingen over naar de Lotusdans (3e keer). Onze opblaasbare wereldbol werd in het centrum geplaatst. Deze dans stuurde de complete, geactiveerde, 7e Poortenergieën over de planeet. We sloten onze tijd bij Jagmandir Palace af met de altijd stralende Gouden Leeuwendans, wat uiteraard inhield dat we opnieuw de 7 Mudra’s deden, alvorens uit te marcheren over het binnenhof en later in alle richtingen van de wereld! Eeuwige dank aan jullie allen! We zijn zo gezegend! Eén Liefde en Dankbaarheid.

- Arbaline van onze Eén
0:)