8e POORTACTIVERING 11:11

ANKERGROEPEN CREEREN

vertaald door Monique
8e POORT ANKERGROEPEN

11:11 Ankergroepen zijn essentieel voor een succesvolle 11:11-Poortactivering. Ze werken nauw samen met de Hoofdcilinder als Eén Verenigd Zijn. Zonder hun toegewijde deelname, zouden de Poorten binnen de 11:11-Toegangspoort niet geopend kunnen worden.

Gedurende een 11:11-Poortactivering richt de Hoofdcilindergroep zich als Eén Zijn om een ingangspunt te creëren voor de nieuwe, binnenkomende, geconcentreerde energieën van de Grotere Realiteit, die dan diep in de aarde verankerd worden.

De Hoofdcilinder en alle Ankergroepen over de wereld vormen ook een groot geëxpandeerd Eén Zijn. Een directe infusie van de nieuwe energieën wordt vanuit de Hoofdcilinder uitgezonden naar de 11:11-Ankergroepen, die ze over de hele wereld verankeren. 

De 11:11-Ankergroepen dienen een vitaal doel als de verankerende pinnen voor de hele Hoofdcilinder en receptoren van de nieuwe energieën van een 11:11-Poortactivering.

Deel zijn van een 8e Poort Ankergroep zal een krachtig transformerende ervaring zijn. Je helpt leven te geven aan onze nieuwe fundering van het Lotus Hart en creëert permanente doorbraken voor de hele planeet. Als je je echt geroepen voelt de nieuwe matrix van Ware Liefde en Partnerschap te pionieren, verzoeken we je dringend met je hele wezen deel te nemen in dit monumentale evenement.

EEN 8E POORT ANKERGROEP ORGANISEREN

Een 8e Poort Ankergroep organiseren is een krachtige en effectieve manier, waarop je kunt helpen de nieuwe fundering van Liefde leven te geven. Een Ankergroep kan samengesteld zijn uit tenminste twee mensen. Hier zijn enkele eenvoudige stappen om je op weg te helpen:

Als je besluit een 8e Poort Anker te worden, stuur dan alsjeblieft zo snel mogelijk een e-mail aan Annu onebeing1122@yahoo.ie met je naam, stad, staat of provincie, land, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we je informatie kunnen vermelden op de 8e Poort Ankergroep internetpagina’s. Dit is echt belangrijk, omdat het Ankergroepoverzicht hardop zal worden voorgelezen bij de 8e Poort Hoofdcilinder en door alle Ankergroepen op de planeet, zodat we ons bewust kunnen richten tot Eén Zijn. Vermeld worden in het Ankeroverzicht maakt het ook mogelijk voor anderen in je regio om contact met je op te nemen.

BEKENDHEID GEVEN AAN JE ANKERGROEP

Je kunt folders of flyers met informatie over de 8e Poort Ankergroep ophangen in bijvoorbeeld natuurvoedingswinkels en -restaurants, helings- en spirituele centra, boekwinkels en op alle andere plaatsen war je gelijkgestemde mensen of groepen kunt bereiken. Er zijn zelfs enkele websites die het mogelijk maken om je evenement gratis te adverteren - zorg ervoor dat de plaats aansluit bij het werk van de 11:11 en de Ankergroepen! Neem ook contact op met vrienden of bekenden, waarvan je denkt dat ze geïnteresseerd kunnen zijn in deelname.

PUBLIEKE OF BESLOTEN GROEP?

Sommige 11:11 Ankergroepen zijn besloten groepen, wat inhoudt dat ze niet open toegankelijk zijn. Dit wordt gewoonlijk gedaan als er een bestaande groep is die al enige tijd samenwerkt en een fijn afgestemde dynamiek heeft. Door hun groep besloten te houden, kunnen ze hun focus houden en effectiever dienen. Het leuke van publieke groepen is dat iedereen kan deelnemen, hoewel ze meer voorbereiding vergen.

ANKERGROEPEN COMBINEREN OF EEN NIEUWE BEGINNEN?

Soms zal er meer dan één Ankergroep in een gebied zijn. Als dit gebeurt, kunnen de Ankergroepen ervoor kiezen om hun groepen samen te voegen of om door te gaan met hun eigen unieke focus. We zijn allemaal deel van ons Eén Zijn, ongeacht of we ons richten in grote of kleine groepen.

VOORBEREIDENDE BIJEENKOMSTEN

Omdat de 8e Poort van zo’n vitaal belang is, is het raadzaam dat je Ankergroep voorbereidende bijeenkomsten heeft, voorafgaand aan de eigenlijke 8e Poortactivering op 11 februari 2007. Er zijn al Ankergroepen die zijn begonnen met geregelde bijeenkomsten. Bijeenkomsten zullen je groep helpen om echt sterk en helder te worden en ze geven je tijd om enkele van de 11:11-Heilige Dansen te leren. Ankergroepen die de 11:11-Heilige Dansen uitvoeren tijdens de 8e Poortactivering, zullen het als veel eenvoudiger ervaren om de instroom van nieuwe energieën te aarden - dit is precies waar de Heilige Dansen voor gecreëerd zijn en ze werken echt.

Je Ankergroep kan ook samen je Activeringsceremonie plannen. Als er enkele mensen zijn die niet kunnen deelnemen aan de voorbereidende bijeenkomsten of die zich net voor de Activering bij de groep aansluiten, is het belangrijk om helder te communiceren wat je groep gepland heeft.

BINNENKORT BESCHIKBAAR: Meer informatie over de 8e Poort Ankergroepvoorbereidingen .

JE ANKERGROEP VERTEGENWOORDIGEN BIJ DE HOOFDCILINDER

Als het mogelijk is, stuur dan alsjeblieft iemand van je Ankergroep, die sterk en helder is om deel te nemen aan de 8e Poort Hoofdcilinder op Mallorca, Spanje. Dit is belangrijker dan ooit, omdat het een oneindig sterkere verbinding zal creëren tussen de Hoofdcilinder en je Ankergroep. Altijd als er een vertegenwoordiger van een Ankergroep aanwezig is bij een Hoofdcilinder, is de verbinding zoveel krachtiger, omdat het de directe lijn tussen ons versterkt. Dit zal een diep succesvolle verankering van de 8e Poortenergieën creëren. Elke deelnemer aan een Ankergroep kan bijdragen aan de kosten om hun afgevaardigde naar de Hoofdcilinder te laten gaan.

 

ANCHOR GROUPS WORLDWIDE

HOOFDOVERZICHT van alle Ankergroepen Wereldwijd

8e Poort Ankergroepen Wereldwijd: Australia - Canada
8e Poort Ankergroepen Wereldwijd: Chile - Malaysie
8e Poort Ankergroepen Wereldwijd: Morocco - South Africa
8e Poort Ankergroepen Wereldwijd: Sweden- Vietnam
8e Poort Ankergroepen in Argentinie
8e Poort Ankergroepen in Brazilië
8e Poort Ankergroepen in Duitsland
8e Poort Ankergroepen in Rusland
8e Poort Ankergroepen in Spanje
8e Poort Ankergroepen in Amerika

ANCHOR GROUP PREPARATIONS

Creating an 8th Gate Anchor Group
8th Gate Anchor Group Preparations
8th Gate Anchor Group Activation Instructions
8th Gate Guardian Instructions


Als je een 8e Poort Ankergroep organiseert, stuur dan alsjeblieft een e-mail aan Annu onebeing1122@yahoo.ie zodat we je kunnen toevoegen aan de lijst.
Denk eraan je naam, stad, staat of provincie, land, e-mailadres en telefoonnummer te vermelden.