HET ÉÉNWEZEN IN OPKOMST
door Solaravertaald door: Anuyah


De Activering van de 6e Poort van afgelopen mei heeft de Doorgang van de 11:11 binnenstebuiten gekeerd. De nieuwe 11:11 Visie is onthuld. En een sterke dat het is....

Tot de Activering van de 6e Poort, stond de Doorgang van de 11:11 onder de resonantie van het nummer 11. Elf is het Meesternummer voor HET NIEUWE VERANKEREN. En inderdaad, dit is hetgene dat velen van ons al geruime tijd doen. Wij hebben het Nieuwe, wat Eenheid is, ingebracht in de verkalkte dichtheid van dualiteit.

Dit proces heeft ons op elk mogelijk niveau beïnvloed en alles, van de planetaire logo’s (planetair wezen) tot onze meest intieme, persoonlijke kernwezens geraakt. Het was vaak een lastige taak, vol met extreme uitdagingen. Maar wij hebben volgehouden, in de wetenschap dat de regeringstijd van dualiteit bijna voorbij was en dat Eenheid volledig verankerd moet worden, wetende dat ons eigen voortbestaan hiervan afhankelijk zou kunnen zijn.

Eenheid zetelt in de Grotere Realiteit en de Grotere Realiteit wordt steeds meer in ons oude, op dualiteit gebaseerde realiteitssysteem ingebracht. Totdat wij uiteindelijk een Overlappingszone hebben gecreëerd waar Eenheid en dualiteit coëxisteren als parallelle realiteiten. Deze Overlappingszone werd steeds dichter en breidde zich uit totdat nu het verleden en de toekomst in het heden zijn verweven.

We zijn nu aangekomen op een kritisch kruispunt, een Hoofdkruispunt waar wij moeten kiezen welke weg wij van nu af aan gaan nemen. Als wij dieper in de Grotere Realiteit willen gaan, naar Eenheid, dan moeten wij onze wezens naar een geheel nieuw niveau bewegen.

Dit nieuwe niveau is het Eénwezen. Eenvoudig gezegd, ons Eénwezen is één levend, organisch wezen… WIJ ALS ÉÉN. Alles maakt deel uit van het Eén, dat weten we. En toch is er nog veel misverstand over wat het betekent om deel te zijn van het Eénwezen.

Op dit moment draait het allemaal om de bewuste keuze om in ons Eénwezen stand te houden. Om ieder van ons als stralen van de Ster van Eén te zien. Ik ben Solara van het Eén. Jij bent ____ van het Eén.

Pas wanneer wij onszelf werkelijk identificeren als ‘van het Eén’ zijn, zal diep binnen ons een grondige verschuiving plaatsvinden. Wij zullen onze intrinsieke verwevenheid met alles zowel voelen als zien. Ons medeleven wordt ontketend en onze waarnemingen vergroot. Sluiers verdwijnen....

Wij zullen ons realiseren dat wij niet slechts geïsoleerde individuelen zijn die moeten worstelen om te overleven. Wij zullen niet langer de planeet dienen door gewoon ‘ons eigen ding’ te doen. Opeens kunnen wij het enorm krachtige hulpsysteem van ons oneindige Eénwezen, wat altijd bij ons is, voelen. Ineengevlochten ondersteunen wij elkaar; wij geven om elkaar. Net als het motto van de Drie Musketiers: ‘Allen voor Eén, Eén voor allen’. Wij zijn niet meer alleen. Wij zijn niet langer machteloos. Wij zijn niet langer afgezonderd.

Terwijl steeds meer van ons bewust worden van onze eigen Eenheid, wordt ons Eénwezen versneld en komt tot leven. De slapende reus wordt wakker… Ons Eénwezen is de sleutel tot onze toekomstige evolutie. Het is de manier waarop wij worden bevrijd van de haken van dualiteit. En het is sterk genoeg om de illusie van dualiteit voorgoed te doen verdwijnen.

De Activering van de 6e Poort in mei draaide om de bewuste keuze om in ons Eénwezen te stappen. Toen dat eenmaal gedaan was, was onze volgende stap om als Eénwezen als EEN TE KIEZEN de Aarde binnen te gaan en de verantwoordelijkheid te nemen om de planeet, de mensheid, alle levende wezens, de natuur, de elementen, etc. naar het volgende niveau, die van Eenheid, te helpen veranderen.

Telkens wanneer de 11:11 Activeringen een ander niveau introduceren, komt er een ontzettende weerstand op dat ons in onze oude energiepatronen probeert te houden. Wij ondergaan een krachtige initiatie, een periode die de diepzinnigheid van onze toewijding op de proef stelt. Er is een plotselinge wederopbloei van angsten, twijfels en verbindingen die ons klein en beperkt proberen te houden. Dit is vooral van toepassing op waar we nu mee bezig zijn: het opwekken van het Eénwezen.

Beheerskwesties worden naar voren gehaald, omdat sommigen bang zijn dat, als we in het Eénwezen stappen, het subtiele gevoel van beheersing, waar we ons wanhopig aan vastklampen, verloren zal gaan. Het klopt dat sommige van onze oude vormen van beheersing zullen verdwijnen als we de overstap maken. Dit komt doordat wij opeens onze waarneming hebben vergroot en niet meer alleen op onze eigen persoonlijke interesses en materiële welvaart letten. Terwijl de sluiers verdwijnen en ons medeleven zich verdiept, hoeven we niet meer de stugge controle te handhaven die we eerst hadden. Wij zullen met de Branding meegaan en gesteund worden, niet alleen door onze eigen inzet, maar door het momentum, de kracht en liefde die door ons versnelde Eénwezen wordt gecreëerd.

We zullen misschien ook vrezen dat wij onze individualiteit zullen verliezen als wij bewust een deel van iets veel groters worden. Maar dit is juist niet het geval, want wij hebben ontdekt dat het totaal tegenovergestelde geldt. Terwijl wij in ons Eénwezen treden, worden we meer ons ware zelf dan ooit tevoren. Wij zijn niet langer in beperkende, individuele hokjes gekooid met beperkte definities die ons gevangen houden in dualiteit. In plaats daarvan, zijn wij in staat om onze menselijkheid volledig te accepteren en aanvaarden en om onze oneindigheid volledig te accepteren en belichamen, deze vervolgens samen te voegen en dan werkelijk ECHT en LEVEND te worden.

Nog een element dat nu naar boven komt om te voorkomen dat wij de volledige belichaming worden van ons Eénwezen, is Spiritueel Ego. Het gevoel dat wij alwetend zijn en de geweldige tegenzin dat wij de mogelijkheid onder ogen moeten zien dat wij sommige gebieden van ons moeizaam verkregen spirituele meesterschap los moeten laten om iets groters te aanvaarden. Hoewel velen van ons de planeet al vele levens dienen, moeten wij nu openhartig bijelkaar komen en als Eén dienen.

Er is ook de angst voor het onbekende… Velen van ons hebben zichzelf afgevraagd waarom wij in de onbekende werelden van het Onzichtbare moeten treden, terwijl wij al een duidelijke bekendheid van en meesterschap hebben over onze oude situaties.

Maar een ander obstakel om geheel in het Eénwezen te treden, is onze financiële bezorgdheid. Wij zijn zo overheerst door het proberen te overleven, dat wij vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Maar het is juist door het springen naar een vergroot, nieuw niveau, dat wij op de plek van financiële en creatieve doorbraken zullen komen.

De keuze die voor ons staat is veel meer dan ‘willen wij stilstaan of groeien?’ Dit komt door de kritische tijd waarin wij verkeren, waarin het lot van de planeet wordt bepaald. Dit zijn inderdaad Grote Tijden. En onthoudt alsjeblieft dat ‘Grote Tijden, Grootheid van Acties en Grootheid van Zijn nodig hebben’.

Dit is een periode dat ons lot ons roept… Onze meest persoonlijke lotsbestemmingen ontvouwen zich. We kunnen kiezen om dit te negeren of om naar voren te treden. Maar misschien moeten we ons herinneren dat dit in de eerste plaats de reden was dat wij gekozen hebben om naar Aarde te komen. Enkele van onze belangrijkste Aardse lessen zijn om GROOT TE LEVEN WAAR WIJ OOK ZIJN en om ONZE GROOTHEID TE LEVEN. Zo worden wij levend en echt.

Gedurende de maanden tussen de Activeringen van de 6e en de 7e Poort zijn wij overspoeld met een massa van dingen die wij moeten afhandelen. Veel van onze accenten liggen op het Hermodelleren van het Verleden. Wij veranderen de patronen van ons verleden zodat zij zichzelf niet blijven herhalen. Dit doen wij door verleden kwesties, situaties, mensen en gewoontes tegemoet te treden in de vorm van ons vergrote, toekomstige zelf, die al verankerd is in de Grotere Realiteit, en door op een geheel nieuwe manier met dingen om te gaan, ervan bewust zijnde dat wij allemaal deel zijn van het Eéwezen. Terwijl wij dit doen, zullen we zien dat de deiningen afkomstig uit ons verleden, die ons huidige leven blijven beïnvloeden, dramatisch veranderd worden. Een nieuwe resonantie komt uit het verleden naar ons toe, die ons voorgoed van oude de patronen zal bevrijden.

De Nieuwe Visie van de 11:11 blijft onthuld worden. De 6e Poort was het Middenpunt van de Doorgang van de 11:11, de plek waar het binnenstebuiten werd gekeerd. De eerste vijf Poorten van de 11:11 stonden onder de resonantie van 11, hetgeen VERANKERING VAN HET NIEUWE betekent; de laatste vijf Poorten van de 11:11 zullen onder de resonantie van het Meesternummer 12 staan, hetgeen HET NIEUWE CREËREN en OP HET NIEUWE BOUWEN inhoudt.

De betekenis hiervan is groot en allesomvattend. Dit heeft een direct effect op zij van de Eerste en Tweede Golf. De mensen van de Eerste Golf zijn al een hele lange tijd op Aarde en hebben veel aardse ervaring, kennis en vermoeidheid verkregen.

De mensen van de Tweede Golf zijn recenter en onervarener. Zij kwamen hier om HET NIEUWE TE CREËEREN. En zij hebben een lange tijd moeten wachten op de verankering van het Nieuwe. Door het eindeloos wachten en afvragen waarom zij hier eigenlijk zijn terwijl er nog niets te doen was, zijn zij ongeduldig, gefrustreerd en verveeld geraakt.

Nou, de 6e Poort heeft alles omgekeerd en het is nu tijd dat de scepters worden doorgegeven. De mensen van de Eerste Golf zullen van Doen naar Zijn verhuizen, terwijl de mensen van de Tweede Golf van Ervaren naar Doen gaan.

Dit is één van de sleutelelementen van de Activering van de 7e Poort in India in oktober. Er vindt een krachtige verschuiving plaats, zelfs in de structuur van de Doorgang van de 11:11. Terwijl ik de hoofdinitiatiefnemer was van de eerste zes Activeringen van de 11:11, zal ik nu in het Eénwezen opgaan zodat de toekomstige 11:11 Activeringen door ons als Eén gedaan kunnen worden. Zoals ik al zei, scepters worden doorgegeven....

Een belangrijk onderdeel van de Overlappingszone die wij ervaren gedurende deze speciale tijd is, dat het de enige tijd is waarin de Eerste en de Tweede Golf samenwerken vanuit een plaats van perfecte balans en gelijkheid. De komende paar jaar zullen wij allemaal tegelijk in een staat van Doen verkeren. Hierdoor kan de ‘Grootheid in Actie’ dit jaar mogelijk worden gemaakt. Dit zal ook ons Eénwezen naar het nieuwe niveau bewegen, wat ‘HET EENWEZEN IN ACTIE’ wordt genoemd. Hier zijn ALLE DINGEN MOGELIJK.

De slapende reus schudt de sluimer van zich af en maakt aanstalte om op te staan.....

Hoe ver de slapende reus van ons Eénwezen gaat, hangt van ons af. Zullen het maar een paar van ons zijn of velen? Zal de slapende reus maar een paar aarzelende stapjes nemen of zal het met veel vertrouwen en medeleven door het universum stappen, waar hij onbalans rechtzet, gebroken harten geneest, gescheidenheid doet verdwijnen en het vervangt met Eenheid? Waar kies jij te zijn?

Ik weet dat er over de hele planeet miljoenen van ons zijn die hun uiterste best doen om deze verschuiving te helpen realiseren en die dit al vele jaren met toewijding en moed doen. Jouw aanwezigheid wordt diep gevoeld en op prijs gesteld. En hoewel de meesten van ons elkaar nog niet fysiek ontmoet hebben, weten wij dat wij samenwerken. Maar soms vraag ik mij af of dit genoeg is?

Misschien roept de grootheid van deze tijd ons om nog een stap te zetten, om samen te komen op een schaal die eerst ondenkbaar was. Om samen trots in ons Eénwezen te staan. Om onszelf bewust als Eén te vormen. Om de wereld ons geweldige Eénwezen in Actie te laten zien.....

Als dit met jou resoneert, dan nodigen wij jou uit om deel te nemen aan de Activering van de 7e Poort in oktober. Het zal iets zijn wat wij nog nooit eerder ervaren hebben. De Hoofcylindergroep in India zal sterk en geconcentreerd zijn en zal bestaan uit vele mensen van de Eerste en Tweede Golf en diegenen die ertussenin staan en hier zijn om het matrix van de Diamant van het Onzichtbare te handhaven. Vele scepters zullen worden doorgegeven. Als jij een scepter hebt door te geven of wilt ontvangen, doe dan alsjeblieft je best om te komen.

Volgend op de Activering van de 7e Poort, zal onze Hoofdcylindergroep een tweedaagse Raad van het Eénwezen houden, waarin wij onze toekomstige Vieringen van het Eénwezen over de hele wereld zullen organiseren. Nogmaals, als dit resoneert met jou, doe dan alsjeblieft mee.....

Als je niet naar India kunt komen, misschien kun je dan overwegen om een 7e Poort Ankergroep te organiseren. De Ankergroepen vormen het Eénwezen met de Hoofdcylinder en brengen de energieën van het 11:11 Eénwezen naar Aarde. Je zult zeker een onmiddellijke bezieling van de Grotere Realiteit voelen.

Laten we de slapende reus van ons Eénwezen volledig wakker maken! Laten wij z’n aanwezigheid kenbaar maken in alle werelden in werelden. Laten we onze grootheid werkelijk manifesteren.......

In de Enige Ware Liefde,

Solara