Het Eénwezen
door Solara


Vertaald door Brigitta Bos

Dit is erg, erg belangrijk!

Het is iets wat velen nog niet begrijpen.

Maar, we kunnen ons niet ontwikkelen in een Grotere Realiteit
totdat we ons Eénwezen activeren, versnellen en belichamen.


We zijn allemaal deel van Eén Wezen....
één oneindig, organisch, levend organisme.

Dit Eénwezen is veel oneindiger dan onze oude ideëen van verenigdheid en Eenheid.
Het is een allesomvattend levend, ademend, organisch wezen.

Ons Eénwezen bestaat uit alle levensvormen op deze planeet en verder: de gehele natuur, inclusief de bergen, de wind, de sterren, het water, de stenen, plus alles wat door de mens geschapen is: onzes auto’s, boeken, televisies, computers, kleding, gebouwen, etc. Samen vormen we een oneindig Eénwezen.

Alles en iedereen is deel van ons Eénwezen. Ons Eénwezen bestaat, of we ons ervan bewust zijn of niet.


Ons Eénwezen Versnellen

De Activering en Versnelling van ons Eénwezen
is de sleutel tot onze toekomstige ontwikkeling.

Totdat we in bewuste gewaarwording en belichaming van ons Eénwezen stappen, zullen de evolutionaire wegen die we nemen spoedig tot een eind komen. De Versnelling van ons Eénwezen is vitaal voor onze persoonlijke ontwikkeling en voor de overleving van de planeet als een geheel.

Om ons Eénwezen te activeren moeten we VOORBIJ ons individuele Zelf stappen en ons op één lijn brengen met iets veel groter. Zolang we onszelf alleen met ons persoonlijke, individuele Zelf identificeren, zullen we geen actief deel zijn van ons Eénwezen. Het is van levensbelang dat genoeg van ons bewust VOORBIJ ons individuele Zelf stappen en ons Eénwezen activeren. Zo geven we geboorte aan de Grotere Realiteit.

Als we eenmaal daadwerkelijk weten dat we allemaal deel zijn van een groter, oneindiger Wezen, dat we allen benodigde kwaliteiten aan ons Eénwezen inbrengen, dat we allen deze Aardse reis samen delen en samen als Eén functioneren, dan is ons Eénwezen geactiveerd.

Leder van ons is een microkosmos van ons Eénwezen.

De uitdagingen die we ervaren, de lessen die we leren, worden voor allen geleerd. Het verdriet dat we voelen, de frustratie en woede, de blijdschap van onze vreugde en liefde – zijn deel van de oneindige emoties van ons Eénwezen. Als we iets meester zijn, voegt het meesterschap toe aan ons Eénwezen. Terwijl we voorwaarts gaan op de evolutionaire spiraal, beweegt de spiraal voor iedereen.


De Kracht van Eén

Als ons Eénwezen eenmaal versneld is, kunnen we de ware Kracht van Eén ervaren. Dit is wanneer de deur tot verbazingwekkende wonderen opengegooid wordt en alle dingen mogelijk gemaakt worden.

Als we ons Eénwezen activeren, zullen we onze enorme collectieve kracht ontketenen en ons prachtige creatieve potentieel manifesteren.

Ontketend van het beperkende, verstikkende juk van onze waargenomen afzonderlijkheid, zullen we in staat zijn grote en gewichtige veranderingen op deze planeet te creëeren. We zullen in staat zijn ongelimiteerde financiële weelde te ervaren zodat we geboorte kunnen geven aan het Nieuwe zonder verhindering.

De Grotere Liefde van ons Eénwezen zal alles doordringen, moeiteloos eventuele laatste verankerde zakjes van dualiteit oplossen. Er zal een Nieuwe Wereld geboren worden!

Het geheel van ons Eénwezen terugbrengen naar volledig bewuste Eenheid is onze Reis Huiswaarts.