vertaald door Monique
 
 

SOLARA'S SURFRAPPORT VOOR HET JAAR 2007

Welkom in het Grote Overgangsjaar 2007

2006 was een interessant jaar, waarin gedurende de eerste negen maanden alles bedrieglijk langzaam leek te gaan. Het voelde alsof we enorme inspanningen leverden en minimale resultaten boekten. We brachten het grootste deel van het jaar ‘in aanbouw’ door, in de steigers staand, terwijl een renovatie op kernniveau plaatsvond. Maar tegen het eind van het jaar waren we verbaasd over de grote afstand die we feitelijk afgelegd hebben. We realiseerden ons ineens dat 2006 tegen alle verwachtingen in geniaal efficiënt geweest is en dat het ons precies de perfecte ervaringen gaf, die we nodig hadden om een enorme interne transformatie te maken.

Gedurende de Kwantumsurf die plaatsvond in de laatste drie maanden van 2006, ervoeren sommigen van ons een verandering op kernniveau, die ons naar een totaal nieuwe matrix lanceerde... naar de voorheen onverkende werkelijkheden van het diepere Onzichtbare, genaamd de Lotuswereld.

Als je deze verandering nog niet ondergaan hebt, maak je geen zorgen; het komt in 2007 en zal moeilijk te missen zijn, zolang je het je top prioriteit maakt. De Kwantumsurf die eind september aanbrak, zal voortdurend krachtiger worden door heel 2007 en 2008.

VOETAFDRUKKEN IN HET ZAND

De veranderingen die plaatsvonden in de laatste maanden van 2006 waren zo diep en verstrekkend dat velen van ons het jaar afsloten als nieuwe, oneindig echtere wezens. Zodra we de Lotuswereld begonnen binnen te treden, spoelden gigantische Golven van Liefde door ons heen, een lange rij voetafdrukken, die we in het zand haddenachtergelaten, uitwissend. Dit zal meer en meer gebeuren in 2007.

Deze voetafdrukken vertegenwoordigen onze hele reis tot nu toe - onze worstelingen te ontwaken en te verrijzen uit de illusie van de dualiteit, de momenten van glorie, de mensen waarvan we hielden en die van ons hielden, degenen die ons probeerden te hinderen, de momenten van diepe wanhoop wanneer we het bijna opgaven, de immense moed die nodig was om tot hier te komen. Onze hele geschiedenissen van al onze levens op deze planeet en verder zijn verankerd in de schijnbaar eindeloze rij voetafdrukken in het zand. En dan ineens spoelt een serie van gigantische Golven van Liefde ze weg en zijn we vrij...

De Golven van Liefde spoelen ook veel van onze oude vermommingen en achterhaalde rollen weg. De veelheid aan lagen, waarmee we onze ware wezens hadden bedekt, worden afgepeld, ons naakte kernzelf onthullend. En dat is alles wat we nog kunnen zijn. RAUW... OPRECHT... ECHT...ZUIVERE WARE LIEFDE.

Gedurende 2007 zullen de Golven van Liefde onze bergplaatsen wegspoelen, zowel inwendig als uitwendig. Dit zijn de minuscule, benauwde plaatsen waar we onszelf geblokt hebben om onze groei te belemmeren en het belichamen van onze echte grootsheid en verhevenheid uit de weg te gaan. De plaatsen waar we onze meest dierbare dromen en meest intieme verlangens in gepropt hebben, zodat we niet de potentiële hartenpijn onder ogen hoeven te zien van hun mogelijke mislukking. De plaatsen waar we ons verbergen onder een deken van lege excuses om maar niet in de verantwoordelijkheid te hoeven stappen van het vervullen van ons ware doel en het doen van wat we hier werkelijk kwamen doen. In 2007 zullen we ontdekken dat we ons niet langer kunnen verbergen voor onszelf of anderen. We staan ineens in de spotlights, naakt en ontmaskerd, in het volle zicht van allen die kunnen zien. En we kunnen er maar beter aan gewend raken, want dit is hoe het vanaf nu zal zijn.

Zonder onze histories van verleden en toekomst, worden we in het HIER en NU geduwd. We zullen ons realiseren dat HIER en NU alles is wat er is. Alles wordt erin gevonden. En dit is precies waar we onze wezens volledig moeten verankeren. Het HIER en NU is waar we onszelf in lijn kunnen brengen met JUISTE TIJD - JUISTE PLAATS. En dat is waar we in staat zijn onze Stoutste Dromen kunnen vervullen.

VERVALDATA

Als de Golven van Liefde groter en sterker worden in 2007, zullen ze elk afzonderlijk element van ons leven wegspoelen, dat onecht is, dat niet in perfecte overeenstemming resoneert met onze verrijzende nieuwe, ware wezens. Deze Kwantumsurf vol van Golven van Liefde zal doorgaan te versterken en intensiveren gedurende het monumentale Jaar van Overgang, als de Golven van Liefde onvervullende banen, onjuiste woonplaatsen, geëxpireerde relaties, verouderde overtuigingen, gewoontes en patronen en diepgewortelde spirituele oefeningen die ons niet verder kunnen brengen wegwassen... Totdat alles wat onecht of vervallen is ons verlaten heeft.

Veel elementen waaraan we gewend zijn geraakt, zijn nu hun vervaldatum gepasseerd. Dit omvat oude beloftes en contracten met zielegroepen of individuën, oude verantwoordelijkheden, beperkende concepten, verouderde spirituele oefeningen, oude rollen die we levens lang gespeeld hebben. Sommige van de elementen die nu onze levens verlaten, zijn zo lang van kracht geweest, dat we er altijd van uitgingen dat ze voor altijd bij ons zouden zijn. Maar nu hebben ze hun vastgestelde eind bereikt. En net als met melk die bedorven is, we kunnen proberen het te drinken, maar het zal onze dorst niet lessen; het zal ons alleen ziek maken.

Als we echt koppig weerstand bieden aan verandering of bang zijn voor wat we niet kunnen zien of controleren - dat wat op dit moment niet in kaart gebracht en onbekend is - kunnen we proberen vast te houden aan het oude en verouderde, maar vroeger of later zal alles wat vervallen is, weggerukt worden uit onze zwakke greep.

Dit is niet het jaar voor automatische, onbewuste reacties of voor het passief aan de zijlijn staan; het is eerder nodig ons volledig bewust te zijn van alles wat we denken, voelen, zeggen of doen. We moeten eerlijke, bewuste keuzes maken, gebaseerd op onze integriteit en besluitvaardig actie ondernemen als we continu alles wieden dat binnen in ons vervallen is. Zo niet, dan zullen deze elementen toenemend verstoord en uitvergroot worden, totdat we ze niet langer kunnen negeren.

Laten we continu de kastjes van onze wezens uitkammen en loslaten wat niet meer hoort bij wie we aan het worden zijn. Tegelijkertijd kunnen we houden wat de gepaste resonantie heeft om met ons verder te reizen.

EROP OF ERONDER TIJD

2007 is een kritisch ‘Erop of Eronder’ jaar, beginnend met de ‘Erop of Eronder’ maand januari. Deze periode begint feitelijk in de laatste week van december 2006. Hoe meer blijvende doorbraken we kunnen maken in januari, hoe beter, want januari zet de toon voor de rest van het jaar.

Kwantumsurf vereist altijd enorme surfboarden, omdat alle kleinen in stukken zullen breken door de Grote Golven. Het vereist de deelname van onze volledige wezens, omdat dit de enige manier is om te gaan met zulke intense energieën. We zullen in staat zijn de ENORME GOLVEN van 2007 met veel meer gemak en meesterschap te surfen als we niet gehinderd worden door op kleine surfboarden te zijn, die heen en weer geslingerd worden en op de rotsen slaan.

De Sneltrein naar het Nieuwe is zich gereed aan het maken om het station te verlaten en hij gaat vertrekken of we er in zitten of niet. En we willen hem echt niet missen. Dit is de tijd waarop we geacht hebben. Het is eindelijk hier en de Sneltrein zal ons rechtstreeks naar onze ware bestemmingen brengen. Het brengt ons naar de plaats waar we de Vervulling van onze Stoutste Dromen kunnen ervaren. Dus alsjeblieft, laat NIETS je tegen houden.

Hoewel de Sneltrein naar het Nieuwe gedurende de eerste twee weken van februari het station zal verlaten, moet je je ticket eind januari in de hand hebben. Als je hem mist, kun je nog steeds proberen de achterstand weg te werken en te herverbinden met je ware doel gedurende heel het jaar, door het je topprioriteit te geven en je totale gefocuste intentie. Dit zal een enorme inspanning vereisen, vergeleken bij het gemak van de doorbraken die ervaren worden door degenen in de Sneltrein, maar het is mogelijk. Na 2007 zal het veel moeilijker zijn het gat te overbruggen tussen hen die leven in de nieuwe matrix en hen die nog steeds bedekt zijn met de stoffige overblijfselen van de dualiteit.

Een grote schifting vindt plaats, waarin zij die zichzelf continu toestaan in de moeilijkheden te komen van de illusies van de dualiteit niet langer met de rest van ons zullen meereizen op een versneld pad. Als je niet je hele wezen inzet in het creëren van doorbraken en ze je topprioriteit maakt, kun je jezelf heel goed buiten de stroom van de prevalerende stroming aantreffen. Dit is ‘Erop of Eronder Tijd’ en het is niet langer mogelijk ons de luxe te permitteren van dingen halfslachtig doen.

Zoals ik in één van de maandelijkse Surfrapporten van het afgelopen jaar schreef, is de huidige tijd in veel gelijk aan de evacuatie van Atlantis, waarbij veel boten zich richting de zee wenden, maar slechts enkelen hun bepaalde bestemming bereikten. Gedurende 2007 zullen allen die met ons in de grote boten hebben gereisd, maar die slechts sporadisch geroeid hebben, zullen of met hun hele wezen moeten beginnen te roeien of ze zullen zichzelf in het water aantreffen, terwijl de boten zonder hen verder gaan.

Laat dit alsjeblieft niet met jou gebeuren. Dat zou echt verdrietig zijn, want dit is de tijd, waaraan we met z’n allen zo hard hebben gewerkt hebben om hem voort te brengen. Dit is de tijd waarvoor we geschapen zijn en we willen het echt niet missen!

Als we onszelf losmaken van alle elementen die verouderd zijn en op de Sneltrein springen, zal ons dat de benodigde bewegingsvrijheid geven om met gemak naar onze juiste nieuwe posities met de juiste mensen, situaties en fysieke locaties te bewegen.

HERSCHIKKING VAN ZIELENGROEPEN

Een nooit eerder voorgekomen, extreem zeldzame aanpassing van onze oude zielengroepen vindt dit jaar plaats. Degenen van ons die vast zijn blijven zitten in het drijfzand van de dualiteit, zij die verward zijn geraakt in de verstoringen en compromissen, zij die niet hun integriteit leven of zij die het hebben opgegeven en niet langer ontwikkelen op een versneld pad, worden nu verwijderd uit de voornaamste mandala van het weefsel van hun oude zielengroepen. Hun draden worden verlegd naar de achtergrond. Triest dat ze de sneltrein naar het Nieuwe nu gaan missen, maar uiteindelijk, in deze of een andere tijd, zullen ze zich met ons herenigen in de Eén.

Als de slapende draden van deze mensen worden verwijderd uit de mandala in het weefsel van hun oude zielengroepen, zal het nieuwe ruimte in het weefsel creëren. Het eruit trekken van de slapende draden is vergelijkbaar met het wieden van een tuin; het staat de planten, die zich met hun hele wezen hebben toegewijd, toe om springlevend te zijn, uit te dijen en te groeien. Dit wieden is essentieel in deze tijd, omdat de mensen die niet hun 100% toewijding geven, kunnen niet langer meegedragen worden. Dit mag hard klinken; datdoet het voor mij, maar het is simpelweg een reflectie van de uiterst serieuze en significante tijd waarin we leven.

Tegelijkertijd vindt er een herweving van de mandalas van oude zielengroepen plaats, waarbij feitelijk sommige zielengroepen zich met elkaar zullen verenigen om het patroon van het Nieuwe te creëren. Dit zal de groep van verwante wezens vergroten en het makkelijker voor ons maken om degenen te vinden met wie we horen samen te zijn. Want 2007 is het jaar waarin we zullen afstemmen met onze ware families en met onze Ene Ware Liefdes, allen verwante wezens met wie we zowel op één lijn zitten qua essentie als qua doel.

HET KEERPUNT

2007 vertegenwoordigt een mega Keerpunt, niet alleen in termen van dit leven, maar in de omvang van onze gehele cyclus van belichamingen. Het vraagt van ons, onze wezens te verplaatsen naar een totaal nieuwe matrix. Deze nieuwe matrix is veel meer dan eenvoudigweg onze wezens te verankeren in Eenheid of de Grotere Realiteit te gaan bewonen. Het brengt ons ver voorbij de bekende paden naar een absoluut nieuwe template van WARE LIEFDE, gevestigd in het dieper Onzichtbare.

Het bereiken van het Keerpunt zal volledig afhangen van onze acties en reacties. Het is niet iets wat ons gewoon wordt aangereikt als we er niet klaar voor zijn of als we nog steeds krampachtig vasthouden aan wat zijn vervaldatum heeft overschreden. Het vraagt onze gefocuste intentie, de deelname van onze hele wezens, ons 100% commitment om naar het Nieuwe te gaan, onze absolute eerlijkheid en integriteit in elk aspect van onze levens. Het vraagt van ons dat we er klaar voor zijn om LIEF TE HEBBEN en GELIEFD TE WORDEN met onze hele wezens.

Als enig deel van ons wezen nog steeds blijft hangen aan wat al vervallen is, zal het ons terughouden, totdat we beslissende actie ondernemen en de bruggen naar het verleden verbranden, zodat terug gaan niet langer een optie is.

Hoe eerder we dit doen, hoe beter, want zodra het Keerpunt is bereikt, zullen we het Snelle Traject bereiken. Dit is de werkelijkheid van JUISTE TIJD - JUISTE PLAATS, waar we ons ongehinderd en met totaal gemak voorwaarts naar onze nieuwe levens kunnen bewegen. Dit is waar alles gewoon op zijn plaats valt. Hier zullen we doorbraak na doorbraak ervaren, onthulling na onthulling. Dit gaat het hele jaar lang gebeuren in een gestage progressie van gebeurtenissen, die ons continu zal leiden naar onze juiste richtingen, ons uiteindelijk verbindend met onze juiste plaatsen, met de verwante wezens, waarmee we voorbestemd zijn te leven en werken, met onze Ene Ware Liefdes, met onze nieuwe vervullende carrières, met een bron van voeding en overvloed die onze Stoutste Dromen te Boven gaat.

Alles zal snel en schijnbaar moeiteloos voorwaarts bewegen, vooral vergeleken met de worstelingen die we in het verleden hebben ervaren. Het is als het verplaatsen van het beklimmen van een eindeloze rij steile trappen, die continue inspanning vereisen met weinig progressie naar het reizen op een lopende band die ons direct gemakkelijk en probleemloos naar het Nieuwe brengt.

HET ONTWAKEN VAN HET LOTUS HART - HET BINNENTREDEN VAN DE LOTUS WERELD

De nieuwe binnenkomende matrix is het Lotus Hart. Het Lotus Hart is de fundering voor niet alleen al onze toekomstige inspanningen, maar voor de vervulling van onze Stoutste Dromen. Het Lotus Hart verschilt enorm van het Eén Hart, omdat het staat voor de versmelting van onze diepste echtste hartenwensen met de vervulling van onze echte bestemming en doel, terwijl we de Eén dienen als Eén Zijn. We hoeven niet langer te kiezen tussen onze meest persoonlijke verlangens en de vervulling van onze ware bestemming, omdat ze niet langer gescheiden zijn. De twee paden, zijn samengekomen in één heldere, sterke snelweg.

Als de nieuwe matrix van het Lotus Hart binnentreden, wordt het effect van zuiverste, kernniveau WARE LIEFDE over alles heen gelegd. Het is de lucht die we inademen, de grond waarop we staan, het voedsel dat we eten. Het is niet alleen de prevalerende stroming; het wordt de enige stroming die we kunnen voelen. Absoluut alles wordt er door aangeraakt en beïnvloed.

Wanneer we onze Lotus Harten ontwaken, betreden we een voorheen nog niet in kaart gebrachte werkelijkheid van het dieper Onzichtbare, genaamd de Lotus Wereld. Het betreden van de Lotus Wereld verlangt van ons dat we een diepgaande reiniging en zuivering op alle niveaus ondergaan. We moeten onze wezens en onze uiterlijke leefomgeving continu bijstellen om de energievelden te blijven aanpassen. Alles wordt gestript tot op de kernessentie, totdat we zelf rauw, echt, eerlijk, oprecht, TOT OP DE KERN worden.

De wereld van de Lotus verlangt constant herbalanceren. We zullen dit het hele jaar doen als de resonantie van WARE LIEFDE steeds sterker wordt. Elke keer dat verouderde elementen, zoals mensen, plaatsen, banen, houdingen en overtuigingen ons leven verlaten, zullen we onze Lotus moeten herbalanceren. Van binnen en van buiten. Onze beste houding is om wijd open, flexibel en soepel te zijn, terwijl we onze hele wezens op elk moment in het HIER en NU zetten, continu beslissende actie ondernemend om onverschrokken naar voren te bewegen.

Zodra we de Lotus Wereld betreden, worden we in de Rivier van Liefde gestort. De sterke stroming van Liefde wordt onze belangrijkste realiteit. Hier is zwemmen niet nodig en hoewel de Rivier van Liefde bij tijden onbetwistbaar intens kan zijn, kunnen we ook niet verdrinken. We worden voortgedreven door ZUIVERE ECHTE KERNNIVEAU LIEFDE totdat niets op de oevers van de rivier nog onze aandacht kan trekken. Het voelt allemaal onwerkelijk en wordt een waas.

Er zijn veel fases in de Rivier van Liefde. Er is het gevoel dat alles diep doordrenkt is met immense, voorheen onvoorstelbare niveaus van ZUIVERE WARE LIEFDE. We worden bakens van Liefde, Liefde uitstralend naar allen die we ontmoeten.

Bij tijden kan het ongelooflijk intens worden, zo intens dat we nauwelijks kunnen bewegen. Dit zijn de momenten, waarop we werken op de niveaus van zuivere Liefde op zijn kernniveau. Vaak zal dit tot gevolg hebben dat we alle uitwendige activiteiten stopzetten en eventjes gaan liggen, zodat we er volledig in kunnen versmelten.

Dit alles staat in direct verband met de 8e Poortactivering van de 11:11-Toegangspoort. Dit is de meest significante en krachtigste 11:11-Activering sinds de originele in 1992. De 8e Poort is zo omvangrijk en van zo’n vitaal belang dat er twee 8e Poortactiveringen zullen zijn, één op 11 februari 2007 en één aan het eind van 2008. Hierdoor zullen de energieën van het Lotus Hart, de Lotus Wereld, de Lotus Liefde en Ware Liefde Partnerschappen in onze levens de komende twee jaren benadrukt worden.

Gedurende deze tijd is het van kritisch belang dat we onszelf zo snel mogelijk naar de nieuwe matrix van het Lotus Hart verplaatsen, hoe sneller hoe beter, want zodra we worden ondergedompeld in de Rivier van Liefde, zullen we eerder in staat zijn de Vervulling van onze Stoutste Dromen te ervaren.

Als meer van ons naar de nieuwe matrix van het Lotus Hart gaan, zal de resonantie van ZUIVERE WARE LIEFDE onmeetbaar sterker worden, veroorzakend dat de Rivier van Liefde in toenemende mate buiten zijn oevers zal treden, mensen en plaatsen overspoelend, die nog niet eerder aangeraakt zijn door dit nieuwe niveau van LIEFDE en ze de mogelijkheid gevend het direct te ervaren. Dit zal een diep transformerend effect op de hele wereld hebben.

Als je rechtstreeks wilt deelnemen aan de op handen zijnde 8e Poortactivering, kun je een Ankergroep organiseren of je aansluiten bij een bestaande. Of misschien kun je één van de weinige resterende plaatsen in de Hoofdcilinder op Mallorca, Spanje krijgen. Voor meer informatie over de 8e Poort...

ONZE STOUTSTE DROMEN TE BOVEN

2007 is het jaar, waarin we het allemaal kunnen hebben. De Vervulling van onze Stoutste Dromen is gemakkelijk, als we eenmaal het Keerpunt van Geen Weg Meer Terug zijn gepasseerd.

Het eerste wat we moeten doen is focussen op wat we echt willen. We moeten hierover compleet helder zijn, door naar de diepste kelders in ons hart der harten te gaan en onze meest heilige, intieme persoonlijke hartenwensen en onze kostbaarste dromen naar buiten te brengen.

Omdat velen van ons daar lang niet naar hebben durven kijken, kan het in het begin een beetje moeilijk zijn te onderscheiden wat je het liefst wilt. Als dat zo is, begin dan met het voor de hand liggende. Dingen als het samen zijn met je Ene Ware Liefde, goede gezondheid, financiële vrijheid en overvloed een vervullende carrière, die helemaal in lijn is met je ware doel etcetera. Dit zal helpen om het pad schoon te vegen, zodat meer en meer lagen naar de voorgrond kunnen komen.

Benoem de dingen die je het liefst wilt hardop. Schrijf ze op en leg ze op een altaar. Roep ze aan om je leven binnen te komen. Roep ze overdag en ’s nachts aan. Geef er uitdrukking aan dat je klaar bent om ze te ontvangen. En leef vervolgens je diepste waarheid op een kernniveau, op elk moment. Belichaam het Lotus Hart volledig.

Dit zal de laatste vliezen doen oplossen.

En je Stoutste Dromen zullen binnen gaan stromen...

En wees alsjeblieft voorzichtig dat je ze niet wegduwt als ze beginnen binnen te stromen. Vooral wanneer ze om dramatische veranderingen in je gevestigde levensstijl vragen, wat waarschijnlijk het geval zal zijn. Wees klaar om veranderingen te verwelkomen zonder enige weerstand en wees klaar om te verhuizen naar willekeurig welke plaats!

ENE WARE LIEFDE

In de jaren 2007 en 2008 zullen velen van ons zich eindelijk herenigen met hun Ene Ware Liefdes. Dit kan iemand zijn die je al kent of iemand die je gedurende vele levens niet ontmoet hebt. Als je deze persoon al kent, zal het voelen alsof de sluiers tussen jullie ineens verdwenen zijn, de ware diepte van jullie connectie onthullend. Of misschien zit je al in een relatie met iemand, wanneer het een grondige verdieping ondergaat.

Hoe het ook gebeurt, het zal totaal onbetwistbaar zijn voor jullie allebei. Als het dat niet is, is deze persoon niet je Ene Ware Liefde. We hebben allemaal vele potentiële Ene Ware Liefdes, maar slechts één persoon zal naar voren stappen in deze positie gedurende deze tijd. Het zal een heel verwant wezen zijn met wie we de diepste Liefde delen. We zitten op één lijn qua essentie en qua doel. De Liefde tussen jullie zal alle grenzen doen verdwijnen, alle uiterlijke vliezen van separatie doen oplossen en jullie doen versmelten tot Eén Zijn. Dat is hoe sterk deze Liefde is.

Voordat we ons kunnen verenigen met onze Ene Ware Liefdes is er een nieuw niveau dat we in onszelf moeten bereiken. We doen dit door de Koning der Koningen, de Ultieme Ware Man of de Koningin der Koninginnen, de Ultieme Ware Vrouw te worden. Want alleen een Koning der Koningen en een Koningin der Koninginnen kunnen op deze manier samen komen als Ene Ware Liefdes. (Dit heeft niets van doen met geslacht of sexuele voorkeur aangezien Ene Ware Liefdes beschikbaar zijn voor iedereen.)

De Koning der Koningen en de Koningin der Koninginnen hebben een natuurlijke gratie en elegantie in alles wat ze doen. Er is een gevoel van gemak en meesterschap in hun bewegingen en acties. Ze zijn Ware Wezens.

Terwijl we in het proces zijn van het aanroepen en belichamen van onze innerlijke Ultieme Ware Man of Vrouw, kunnen we ook onze Ene Ware Liefde aanroepen ons te vinden. Als we dit doen, zullen we hun aanwezigheid telkens dichter bij voelen komen. Totdat we eindelijk fysiek samen zijn in onze volledige grootsheid in het HIER en NU.

(Veel meer informatie over de nieuwe Ware Liefde Partnerschappen zal beschikbaar zijn in de nieuwe uitgave van ’11:11’ die in het voorjaar van 2007 zal uitkomen.)

HET 2007 OVERZICHT

2007 is een Monumentaal Overgangsjaar. We zullen het hele jaar onmogelijk druk zijn, omdat we een veelheid aan dingen te bereiken hebben. Dit is het soort jaar dat we beginnen met onze agenda al volgepakt met dingen om te doen. Iedere maand van het nieuwe jaar is al maximaal volgeboekt. Veel van onze aandacht zal liggen op het manifesteren van dat wat al bekend is van het Nieuwe, als het zich onthult gedurende het jaar en het afronden van alles wat nog afgerond dient te worden. En misschien moeten we ons klaar maken om te verhuizen...

Velen van ons zullen diepgaande veranderingen, zowel inwendig als uitwendig, ondergaan met significante gebeurtenissen zoals het verhuizen naar nieuwe locaties, nieuwe carrièrerichtingen die zich ontvouwen, het loslaten van oude relaties en vrienden, herenigen met onze Ene Ware Liefdes, samenkomen met verwante wezens om gezamenlijke doelen te bereiken, financiële vrijheid en wijdverbreide veranderingen van bijna alle ijzers die we op dit moment in het vuur hebben.

Omdat zoveel oude, vervallen elementen ons verlaten en zoveel nieuwe elementen naar ons toekomen gedurende het hele jaar, moeten we constant de Lotus van onze wezens herbalanceren. De bladeren zullen continu van plaats veranderen, terwijl onze uiterlijke levens en innerlijke wezens zich hervormen en transformeren.

Het Nieuwe zal beginnen binnen te komen aan het begin van het jaar en het zal blijven binnenstromen gedurende het hele jaar. Onze Ene Ware Liefdes kunnen op elk moment verschijnen, vaak wanneer we het het minst verwachten. Als ze dat doen, verwacht dan dat alles dramatisch zal veranderen en wees er klaar voor om alles totaal te herijken. Tegen het midden van het jaar, kunnen velen van ons zich temidden van een fysieke verhuizing naar een andere woonplaats vinden, mogelijk naar een onverwachte plaats of een ander land.

Gedurende het hele jaar zal KRACHTIGE DIEPE LIEFDE, veel verder dan wat we ons op dit moment kunnen voorstellen, alles doordringen.

Het zal onbetwistbaar één van die jaren zijn, waarin de persoon die we zijn als we aan het jaar beginnen, immens zal verschillen van de persoon die we zijn als we het jaar afsluiten.

In 2008 zal alles in zijn juiste positie zijn en onze kalenders zullen eindelijk schoon zijn. Dat is wanneer onze Nieuwe Levens officieel beginnen...

2007 is het meest opwindende jaar dat we tot nu toe hebben gehad en we willen het echt niet missen!

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Maak dat het Grote Jaar 2007 je de Doorbraak van Alle Doorbraken brengt
en de Liefde van Alle Liefdes.

Met de Diepste LIEFDE van de Kern van het Lotus Hart,

Solara


Copyright Solara 2007
Alle Rechten Voorbehouden
www.nvisible.com

 

Abonneer je hier op Solara's Maandelijkse Surfrapporten & Wekelijkse Updates...

 
 
We creëren de templates voor onze toekomst nu!
 
 
 
Geniet van de wilde rit naar het Nieuwe.
 
 
 
Laten we onverschrokken liefhebben met onze hele wezens!
 
 
 
Wees constant open voor het Onverwachte!
 
 
 
WEES ECHT, ongeacht wat!