Μετάφραση από τη Θρόνη Τσιάμη

Η Είσοδος του 11:11 άνοιξε στις 11 Ιανουαρίου του 1992
και είναι προγραμματισμένη να κλείσει στις 11 Νοεμβρίου του 2011.

Με βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που βοήθησαν να ενεργοποιηθεί
η Είσοδος του 11:11 το 1992.

Στις 11 Ιανουαρίου του 1992 πάνω από 144.000 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη συγκεντρώθηκαν σε μικρές και μεγάλες ομάδες και άνοιξαν την Είσοδο του 11:11.

Η Ενεργοποίηση ήταν μοναδική με την έννοια ότι μια σειρά Ενιαίων Κινήσεων και Ιερών Χορών εκτελέστηκαν σε τρεις προκαθορισμένες χρονικές στιγμές. Οι συμμετέχοντες φορούσαν άσπρα για να συμβολίσουν την καθαρότητα της έμφυτης Ενότητάς μας.

Ποτέ πριν δεν έχει υπάρξει ένα γεγονός τόσο συγχρονισμένης ενότητας στο πλανήτη.Υπήρχαν δύο Κεντρικοί Κύλινδροι για την Ενεργοποίηση του 11:11 που λειτούργησαν σα γρανάζια σταθεροποίησης για τους Τροχούς μέσα σε Τροχούς Ενιαίων Κινήσεων. Το Σημείο Ωμέγα βρισκόταν στις Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο και το Σημείο Άλφα στο Κουίνστοουν της Νέας Ζηλανδίας. Οι Κεντρικοί Κύλινδροι εκτελούσαν τις Ενιαίες Κινήσεις για τριάντα-οχτώ συνεχόμενες ώρες. Η ομάδα της Αιγύπτου αποτελούταν από 500 ανθρώπους από τριάντα-έξι χώρες  .

Σε όλο το πλανήτη, οι Ενιαίες Κινήσεις εκτελέστηκαν στις 11:11 π.μ., 11:11 μ.μ. & 11:11 μ.μ. Μέση Ώρα Γκρίνουιτς. Ήταν κατά την ΜΩΓ, όταν όλες οι Ομάδες Άγκυρας του 11:11 παγκοσμίως εκτελούσαν τις Κινήσεις την ίδια ώρα, που η είσοδος του 11:11 άνοιξε επίσημα. Πολλοί συμμετέχοντες είδαν ένα λαμπερό άξονα φωτός να αγκυροβολείται βαθιά μέσα στη Γη εκείνη την ώρα.Ο σκοπός της Ενεργοποίησης του 11:11 ήταν να ανοίξει η Είσοδος του 11:11. Αυτή η Είσοδος είναι η ζώνη μετάδοσης ή γέφυρα μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών ελίκων εξέλιξης- του παλιού μας που είναι αγκυροβολημένος στη διττότητα και του καινούριου εξελικτικού έλικα της Ενότητας. Κάθε εξελικτικός έλικας είναι ευθυγραμμισμένος με διαφορετικά Μεγάλα Ηλιακά Συστήματα.

Κατά τη διάρκεια της Τελετής του 11:11 αυτοί οι δύο έλικες αλληλεπικαλύπτονταν και αλληλοπλέκονταν σε ένα σημείο προσάραξης. Αυτή η Ζώνη Επικάλυψης είναι η πραγματική Είσοδος του 11:11. Η αλληλοεπικάλυψη αυτών των εξελικτικών ελίκων θα συνεχίσει μέχρι το 11:11 να κλείσει στις 11 Νοεμβρίου του 2011. Μετά, οι δύο έλικες εξέλιξης θα χωριστούν ξανά. Έτσι, έχουμε μια εικοσαετή περίοδο για να ολοκληρώσουμε τη διττότητα και να πραγματοποιήσουμε την άνοδό μας στην Ενότητα.

Κάνε το Ταξίδι του 11:11 Τι είναι οι Κεντρικοί Κύλινδροι του 11:11;

 Ένα καταπληκτικό 27σέλιδο Φωτογραφικό Ταξίδι της Ενεργοποίησης της Πρώτης  Πύλης στις Μεγάλες Πυραμίδες της Αιγύπτου.

Το υλικό είναι copyright 1989 - 2009 από τη Σολάρα. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.