A Föld-Csillag Tánc
Fordította: Gabor Beke


Cél: A Föld és a Csillag elemek integrálása saját lényünkbe.

Zene: Föld-Csillag Tánc, szerzője Omashar.
A FÖLD-CSILLAG TÁNC zenéje: Most kapható CD-n vagy Letölthető!

Műsoridő: 33 perc.

         

A Föld-Csillag tánc a Szakrális Egységet Föld és Csillag között szimbolizálja, mely Egység a saját legbensőnkben található. Mindannyian Földi és Csillag Lények is vagyunk egyszerre. Amikor maradéktalanul képesek vagyunk ezt a kettős lényünket egy összesimuló egységben kifejezésre juttatni, akkor állunk készen egybeolvadni egy még nagyszerűbb Egység tudatossággal. A Föld-Csillag tánc ereje képessé tesz minket arra, hogy ezt megtegyük.

Készülj fel arra, hogy gátlásoktól mentes és furcsa légy, és vesd magad úgy ebbe a csodálatos táncba, mint aki olyan részeit fogja mozgásba hozni, melyeket korábban még csak nem is érzett. Minden mozdulatod legyen nyomatékos, már-már eltúlzott, amíg csak fel nem éleszted a Föld-Csillag energiákat. Minél inkább MEGTESTESÍTED ezeket az ősi energiákat, annál nagyobb lesz benned az átalakulás.

Mielőtt elkezdenéd a táncot, válassz egy partnert magadnak. Figyeld meg alaposan partnered lábait, mert később a tánc során azok alapján fogod megtalálni Őt.

         

ELSŐ FÁZIS: FÖLD LÉNYEK

A zene a bolygó felszíne alatt élő, legősibb Föld Lények mély, lüktető ritmusával kezdődik. Magunkban kezdünk táncolni súlyos, taposó mozgással, először az egyik lábbal, majd a másikkal, a térdek behajlításával mélyen leereszkedve a talaj felé. A Föld Lények érzik a gravitáció súlyos terhét, és MINDIG csakis a talaj irányába tekintenek. A Föld Lények minden egyes lépéssel egyre mélyebben olvadnak a Földbe; súlyosan lépve, súlyosan lélegezve maguk is Földdé válnak.

A Föld Lények mély, morgó hangokat adnak vagy dörmögnek tánc közben. Kezük ökölbe szorul vagy mancsokká alakul. Ne feledd: a Föld Lények csak lefelé néznek!

         

MÁSODIK FÁZIS: CSILLAG LÉNYEK

A zene hamarosan lágyabb, a Csillag Lények ritmusára vált, akik kezeiket az ég felé emelve kecsesen forognak, MINDIG felfelé tekintve a szemükből sugárzó féktelen vidámsággal és elragadtatással. Könnyűek, akár egy toll, és a magasba nyújtóznak, szinte alig érintik a talajt. Amikor vált a zene, mindannyian Csillag Lényekké változunk. A Csillag Lények a boldogság hangjait és a könnyedség érzékeny dallamait hallatják.

Minden alkalommal, amikor vált a zene, minden táncos vált a Föld Lény és a Csillag Lény megtestesítése között.

         

HARMADIK FÁZIS: PARTNERED MEGTALÁLÁSA

Úgy 5 perc múlva egy jól észrevehető változás lesz a zenében, ahogy egy fuvolához (vagy csengettyűhöz?) hasonló hang kezd szólni. Ez jelzi, hogy itt az idő partnered megtalálására. (Az Első és a Második Fázis során maradjatok eléggé közel egymáshoz, hogy míg Föld és Csillag Lényekként táncoltok, felismerhessétek egymást a lábaitok alapján.) Partneretekhez úgy csatlakoztok, hogy megfogjátok egymás bal alkarját. A karokat közvetlenül a könyök alatt tartsátok fogva. A Föld Lények erős kézzel tartsák partnerüket, míg a Csillag Lények nagyon lágyan tegyék ezt.

MOST PEDIG AZ EGYIKŐTÖK FÖLD LÉNY, A MÁSIK PEDIG CSILLAG LÉNY LESZ. (Ez azt jelenti, hogy csak az egyikőtök táncol a megfelelő zenére, a másik nem.) Ezt a választást előzetesen, vagy rögtönözve is megtehetitek.

És a tánc alatt ne feledkezzetek meg a Föld és a Csillag Lények hangjait hallatni.

NAGYON FONTOS, hogy a táncnak ebben a szakaszában SOHA ne pillants a partneredre. Minden alkalommal, amikor vált a zene, a partnerek váltsanak pozíciót úgy, hogy elengedik egymás alkarját, és másik alkarjukat fogják meg. A Föld Lény felemelkedik, és erőfeszítés nélkül Csillag Lénnyé válik, míg a Csillag Lény lassan lejjebb süllyed, és Föld Lény lesz belőle.

         

NEGYEDIK FÁZIS: A SZAKRÁLIS EGYESÜLÉS

További kb. 7 perc után – ami egy örökkévalóságnak fog tűnni, ha mindenestül beleadtad magadat ebbe a táncba – a zene újra megváltozik, kitárul és szinte mennyeivé válik. Amint a zene változni kezd, leállunk a tánccal, és vagy a Föld, vagy a Csillag pozícióban maradunk. NAGYON LASSAN elengedjük a partnerünk karját, és a Föld Lények egyre mélyebbre süllyednek a Földbe, míg a Csillag Lények egyre magasabbra emelkednek az égbe.

NAGYON FONTOS, HOGY NE SIESD EL EZT A RÉSZT, ÉS IGAZÁN ÉREZD! Akár 10 percet is szánhatsz a tánc ezen szakaszára, ha úgy esik jól.

Ezután a Föld és a Csillag Lények érezni kezdik egy jelentős változás első impulzusait. Egy mély vágyakozás hullámzik keresztül rajtad, hívva a Föld Lényeket, hogy emelkedjenek felfelé az Ismeretlenbe. Ugyanakkor a Csillag Lények úgy érzik, mintha valami lefelé húzná Őket egy olyan helyre, ahol korábban még soha nem jártak.

Nagyon lassan a Föld Lények megkezdik utazásukat felfelé, a csillagok irányába, míg a Csillag Lények sürgető vágyat éreznek, hogy alászálljanak az anyagba. Fokozatosan így vonz magába egyre az Ismeretlen.

Aztán egy idő után arra leszel figyelmes, hogy nem vagy egyedül, megérzed egy másik lény fizikai jelenlétét, valakiét, aki nagyon különbözik tőled. Ez egy csodálatos felfedezés. KÉRLEK, SZENTELJ RÁ KELLŐ IDŐT, hiszen ez a legbelsőbb Lényedben zajló alapvető átalakulás. Ez a megtapasztalás olyan mély lesz, amennyire te azt megengeded.

Eddig a pillanatig egyikőtök sem volt tudatában a másik létezésének. Ámulatba esel, hogy egy ilyen hihetetlen lény egyáltalán létezik. Ez a legkülönösebb lény, akivel valaha is találkoztál. Az első kapcsolat köztetek lehet egy finom érintés vagy egy tovatűnő pillantás. Az első szemkontaktus gyakran gyötrő érzés, tehát hagyd, hogy lassan és szelíden történjen. A félelem az Ismeretlentől hamarosan átadja a helyét a csodálat érzésének, amint egyre jobban megnyílsz partnered felé. Mint Föld és Csillag egyesültök a Szakrális Egység teljességébe, míg végül aztán Egy Egyesült Föld-Csillag Lénnyé váltok.

         


ÖTÖDIK FÁZIS: AZ EGY SZÍV KERINGŐ

A mostanra teljessé vált Föld-Csillag Lények emeljék karjukat az Egy Szív pozícióba, és lassan, egyik oldalról a másikra Egyként táncoljanak. (Léphetsz balra a bal lábaddal, majd a jobb lábadat vidd közelebb a bal lábadhoz. Ezután léphetsz jobbra a jobb lábaddal, majd a bal lábaddal lépj közelebb a jobb lábadhoz. Ezeket a lépéseket ismételd tovább.) A felemelt kezeitek nyújtott ujjai közel legyenek egymáshoz, de ne érintkezzenek.

A DOLOG KULCSA ÉRZÉKENYNEK ÉS FINOMNAK LENNI, nyugodt örömteliségben érezni a fenséges Szakrális Egyesülést.

Most a partnerek lassan, hátrafelé lépkedve táncoljanak el egymástól, ezáltal kiterjesztik Egységüket, míg Egy Szívüket a megosztott Lényeg hatalmas tavának érzik.

KÉRLEK, KERÜLD A HATÁROZOTT SZEMKONTAKTUST, ami ez alkalommal csak gyengítené az Egy Szív energiáját. Koncentrálj Egy Szíved tavára.

Most pedig itt az idő véletlenszerűen cserélgetni a partnereket, Egy Lényként összehangolódni bárkivel, akivel összetalálkozol, mígnem mindannyian együtt az Egy Hatalmas Föld-Csillag Lénnyé váltok. Onnantól, hogy ezt sikerült elérni, egymás közt szabadon tudunk mozogni az Egy Szív pozícióban, gyengéden szeretetet löttyintve egymásra.

         


A Második FÖLD-CSILLAG TÁNC:

A Föld-Csillag tánc kb. 30 percig tart, és kétszer kell táncolni, amikor csak lehet. A második alkalommal, ha úgy szeretnéd, kezdheted a táncot a Harmadik Fázissal, amikor a partnerek párba állnak. Válaszd ugyanazt a partnert, és figyelj arra, hogy a Harmadik Fázist a másik lényként kezdjed el, mint amiként az első táncban befejezted. (Például ha az előző táncot Föld Lényként fejezted be, akkor most Csillag Lényként kezdd el a Harmadik Fázist.) Ez lehetővé teszi számodra, hogy tapasztalatot szerezz megosztottságod mindkét feléről.

1991-2009 Solara által szerzői joggal védett anyagok. Minden jog fenntartva.