http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/NVisbleBanner2005.jpg

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/OneBeing.JPG
Solara

Fordította: Gabor Beke

Nem tudunk teljességgel a Felsőbb Valóságban tartózkodni,
amíg nem aktiváljuk, nem elevenítjük és nem testesítjük meg Egyetlen
Lényünket.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/beatz54.gif
http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/magbar.gif

Mindannyian az Egyetlen Lény részei vagyunk…
egy óriási, szervesen összetartozó, élő organizmus.

Ez az Egyetlen Lény sokkal hatalmasabb, mint ahogy korábban az egységet és az Egyetlenséget elképzeltük.
Ez egy élő, lélegző, szerves entitás, ami mindent magába foglal.

Egyetlen Lényünk az összes földi és azon túli életformákból áll: az egész természetből, beleértve a hegyeket, a szelet, a csillagokat, a vizet, a köveket és minden olyat is, amit ember alkotott: autóink, könyveink, televízióink, számítógépeink, ruháink, épületeink stb. Együtt egy hatalmas Egyetlen Lényt alkotunk.

Minden és mindenki része Egyetlen Lényünknek. Egyetlen Lényünk attól függetlenül létezik,
hogy tudatában vagyunk-e vagy sem.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/beatz54.gif
http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/magbar.gif

Megeleveníteni Egyetlen Lényünket

Egyetlen Lényünk Aktiválása és Megelevenítése a kulcsa jövőbeni fejlődésünknek.

Az általunk járt evolúciós utak hamarosan véget érnek. A következő lépésünk a tudatos éberség és Egyetlen Lényünk megtestesítése, valamint Egyetlen Lényünk Megelevenítése, ami elengedhetetlen személyes fejlődésünkhöz és a bolygó gyógyultként való továbbéléséhez.

Ahhoz, hogy Egyetlen Lényünket aktiválhassuk, TÚL kell lépnünk elkülönült Önmagunkon,
és valami jóval nagyszerűbbhez kell csatlakoznunk.
Mindaddig, amíg kizárólag saját személyünkkel, egyéni Önmagunkkal azonosítjuk magunkat,
nem válunk aktív részévé Egyetlen Lényünknek.
Életbevágóan fontos, hogy elegendő számban tudatosan lépjünk
TÚL elkülönült Önmagunkon,
és hogy aktiváljuk Egyetlen Lényünket.
Így lépünk a Felsőbb Valóságba.

Ha egyszer igazán tudatában leszünk annak, hogy mi mindannyian részei vagyunk egy felsőbb,
végtelenül hatalmas Lénynek, hogy mi mindannyian az Egyetlen Lényünk számára szükséges tulajdonságainkat adjuk hozzá, hogy mi mindannyian megosztjuk egymással ezt az együttes Földi utazást, és Egyként működünk együtt, akkor Egyetlen Lényünk aktivált.

Mindegyikünk egy mikrokozmosza az Egyetlen Lényünknek.

A kihívásokat, amiket mi megtapasztalunk, a leckéket, amiket mi megtanulunk,
mindannyiunk számára tanuljuk.
A szomorúság, amit mi érzünk, a csalódottság és a harag, az örömünk és a szeretetünk lelkesültsége--
ezek mind részei Egyetlen Lényünk hatalmas érzelmeinek.
Ha mi mestere leszünk valaminek,
akkor az Egyetlen Lényünk kiválóságának része lesz.
Ahogy mi haladunk előre az evolúciós spirálon,
a spirál mindenki számára fordul.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/beatz54.gif
http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/magbar.gif

Az Egy Ereje

Amint Egyetlen Lényünk megelevenedik, megtapasztalhatjuk az Egy Erejét.
Ez az, amikor a kitáruló ajtók elképesztő csodákra nyílnak.

Amikor aktiváljuk Egyetlen Lényünket, akkor felszabadítjuk óriási kollektív erőnket,
és megnyilvánul fenséges alkotóképességünknek.

Kiszabadulva a fogságból, megszabadulva a már felismert elkülönültségünk börtönbilincseitől
képesek leszünk nagyszerű és jelentős változásokat hozni erre a bolygóra.
Képesek leszünk megtapasztalni a korlátlan bőséget,
így akadály nélkül hozhatjuk világra az Újat.

Egyetlen Lényünk Felsőbb Szeretete mindent át fog hatni,
könnyedén eltűntetve az utolsó, még a dualitáshoz tartozó bármilyen elásott bugyrot.
Egy Új Világ fog megszületni!

Egyetlen Lényünk egészét visszahozva a teljesen tudatos Egységbe a mi Hazautazásunk.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/nvisible4.gif