http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/NVisbleBanner2005.jpg

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/MoraySpiralDance.jpg

 

 

 

A SZAKRÁLIS SPIRÁL TÁNC

Zene: A Szakrális Spirál Tánc, szerzője Etherium

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/PR_DIAM.GIFA Szakrális Spirál Tánc zenéje
Most Letölthető!
Műsoridő: 33 perc

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/PR_DIAM.GIF Tekints meg egy animációt a Szakrális Spirál Táncról

Fordította: Gabor Beke

 

 

 


A Szakrális Spirál Tánc térkép az Egy Igaz Szeretetbe való utazásunkhoz. A Tánc során két spirálban befelé haladunk a középpont irányába. Együtt az Egy Szív szimbólumát alkotjuk. A spirálban velünk szemben lévő partnerünk képviseli a Csillagokon Túli Szeretőnket. Amikor a középpontban találkozunk partnerünkkel, Egy Igaz Szerelmesekként újra összeforrunk, és a kettő EGGYÉ válik. Majd ahogy újraformált Egy Lényünk a középpontból kifelé halad a két bejövő spirál közötti Köztes Terekbe, belépünk a TISZTA SZÍV SZERETETBE vezető átjáróba. A Tánc végén mindannyian egymáshoz kapcsolódunk egy nagy körben, mintegy megtestesítve a TISZTA SZÍV IGAZ SZERETETET.

Amint a Szakrális Spirál Tánc egy bizonyos kiváló szintjéhez érünk, szivárványszínekben ragyog a levegő, és képesek vagyunk a két spirál mindegyikét háromszoros átfedésben megélni. Ez annak a jele, hogy teljesen a Köztes Terekbe léptünk (az Ultra Felsőbb Valóságba).

 

 

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/7/JN/7SpiralDance.jpg

Első Rész: POZÍCIÓ FELVÉTELE

Válassz egy partnert, aki a Csillagokon Túli Szerelmedet képviseli. Most alkossatok egy hosszú dupla sort, melyben a partnerek ugyanabba az irányba néznek.

Most van két hosszú, különálló sorunk. Mindenkinek a TISZTA SZÍV SZERETET helyzetben van a keze. Az első pár elkezd lassan az óramutató járásával egyező irányba sétálni, a térdeket csípő magasságba emelve, mindkét lábat lágyan, rézsútos, kifelé mutató helyzetben téve a talajra, és finoman csusszanva bele a pozícióba. Ez a séta harmóniában történik, finoman áramló mozgással egyik oldalról a másikra. Mindegyik táncos megpróbálja pontosan az előtte táncoló lábnyomába helyezni a lábait, ezzel erősítve tovább Egyetlen Lényünket.

A termen/területen keresztül vezető út felénél az első táncos a külső sor táncosaiból megáll, és befelé fordul, miközben a sor többi tagja is ugyanezt teszi. Partnereik a belső sorban tovább folytatják a táncot a lassú, folyamatos léptekkel mindaddig, amíg az első táncos el nem éri a párjával pontosan szemben lévő pontot. Ekkor a belső sor megáll, és befelé fordul. A két külön sor két elnyújtott spirált alkot, amelyek az első pár jobb oldalán kezdődnek.

Amint a szemben lévő spirálok párjai egy vonalba kerülnek, lassan az Egy Szívbe nyílnak, és a Tánc végéig ott is maradnak. Ettől a ponttól mindaddig, amíg el nem érjük a TISZTA SZÍV IGAZ SZERETET külső körét, úgy folytatjuk, hogy csakis partnerünkre nézünk.

 

 

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/7/JN/7SpiralDance2.jpg

Második Rész: A SZAKRÁLIS SPIRÁL TÁNC

Amint megszólal a zene, az első pár az óramutató járásával megegyező irányú mozgással elkezdi a táncot, mindvégig teljesen a párjára összpontosított figyelemmel. A tényleges lépés abból áll, hogy megemelik a bal lábukat behajlított térddel, és baloldali irányba fordítják egy lágyan elhajló mozgással. Majd a jobb lábukat a balhoz hozzák. Ezt egy változó hosszúságú szünet követi, amelynek hosszát a vezető pár választja meg.

Mivel a Tánc egyik célja az, hogy a Köztes Terekbe (az Ultra Felsőbb Valóságba) vigyen minket, a lépéseink nem feltétlenül fogják követni a zene ritmusát. Ez megköveteli, hogy mindegyik spirál Egyetlen Lénybe rendeződjék. Arra van szükség, hogy úgy érezzük, mintha egy láthatatlan membrán kapcsolna össze bennünket a táncosokkal mindkét oldalon. Ha így teszünk, akkor minden alkalommal, amikor a bal oldalunkon lévő személy balra mozdul, mi is automatikusan balra fogunk lépni. Fontos, hogy ne hagyjunk hézagokat a spirálokban, ami akkor történhet, amikor túlságosan eltávolodunk az előttünk vagy a mögöttünk lévő táncostól.

A két táncosokból álló sor lassú spirális mozgással halad a középpontba. Ne siess elérni a középpontot. Ügyelj rá, hogy hagyj elegendő helyet a befelé jövő spirálok között, hogy létrehozhassák a Köztes Tereket.

Amikor az első pár eléri a spirál középpontját, gyengéden összeérintik ujjbegyeiket. Ezután, ujjbegyeiket továbbra is összetartva, a kettő Egy Igaz Szerelmekként újraegyesül, Egyetlen Lénnyé válik, és mozgásirányukat megfordítva, az óramutató járásával ellentétesen haladnak kifelé spirálisan, a befelé tartó táncosok spiráljainak Köztes Tereiben. Mivel a spirálisan kifelé mozgó párok egymással szemben vannak, az egyikőjük folytatja a lépéseket balra, míg partnere a másik spirálból mostantól jobbra fog lépni.

Ahogy minden egyes pár belép a középpontba, összeérintik ujjbegyeiket és Egyetlen Lénnyé válnak, aztán követik kifelé irányuló spirális mozgással az első párt a Köztes Terekben. Ez a kifelé haladó spirálmozgás mindaddig tart, amíg el nem éritek a két befelé tartó spirál külső felét.

 

 

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/7/JN/7SpiralDance6.jpg

Harmadik Rész: A TISZTA SZÍV IGAZ SZERETET KÖRE

Ahogy az első pár a tánc külső feléhez ér, egyik kezükkel kisujjaikat összeakasztják, és arccal befelé fordulva kialakítják egy új külső kör kezdetét, mialatt folytatják az oldalazó táncot az óramutató járásával ellentétes irányú lépésekkel, oldalt feltartott és tenyerekkel előrenéző kezekkel. Ilyenformán alakítják ki a TISZTA SZÍV IGAZ SZERETET körét.

Mindenegyes pár, amelyik a tánc külső feléhez ér, úgy csatlakozik a külső körhöz, hogy a kisujjakkal összekapcsolja magát. Amint a TISZTA SZÍV IGAZ SZERETET körében leszel, mindenkit látsz a külső körben, mindenkit Egy Igaz Szerelmedként tapasztalva meg.

Ez mindaddig folytatódik, amíg mindenki a külső körbe kerül. Az utolsó pár a kisujját a külső kör első emberével összekapcsolva zárja és teljes körré alakítja a formát. Gyakran, amikor ez megtörténik, felemelt karokkal megállunk körülbelül egy percre, mielőtt újra folytatnánk a táncot.

A Szakrális Spirál Tánc most a nagyszerű eksztázisnak egy újabb szintjére jut, ahogy az óramutató járásával ellentétes irányban egy harmonikus, organikus egészként folytatjátok a táncot.

 

 

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/7/JN/7SpiralDance4.jpg

Negyedik Rész: A TÁNC VÉGE

Innentől kezdve mindaddig, amíg a zene véget nem ér, kialakíthatjátok a saját változatotokat a Szakrális Spirál Tánchoz. Az egyik mozgáslehetőség, hogy a kisujjainkkal továbbra is összekapcsolódva finoman a Lótusz Szív legbelsejébe táncolunk, és onnan lassan újra kifelé táncolunk. Meg is szakíthatjátok a táncot, és állhattok csak csendesen feltartott karokkal és összekapcsolt újakkal. (Ez a TISZTA SZÍV IGAZ SZERETET erőteljes lehorgonyzását szolgálja.)

Fontos, hogy megtartsátok a tánc érzékeny fókuszát úgy, hogy lassan és csendben járjátok. Gyakran annyi az energia, hogy ennél a pontnál könnyen lármázásba csap át a dolog, és minden energia szertefoszlik. De ha mélyen és finoman tartjátok, akkor egy nagyszerű eksztázist fog kiváltani bennetek.

Ha helyesnek érzitek, leengedhetitek kezeiteket, és szabad formákba mozoghattok, eksztatikusan táncolva, érezve, hogy most teljes lényetek le van horgonyozva a Köztes Terekbe.

 

 

 

1991-2010 Solara által szerzői joggal védett anyagok. Minden jog fenntartva.

 

 

 

 

 

 

 


http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/Nvisible2.gif