http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/NVisbleBanner2005.jpg

Solara Szörfriportja 2012-re
Az Eredetiség megszületése

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/Moray11-11-11.jpg

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/2sun5b.gif

MOST HOZTUNK LÉTRE KÉT IZGALMAS WEBOLDALT!

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/pursq.gif Az AN•visible: AN és a mi új AN Szíve Központunk Peruban.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/pursq.gif 11:11-es Fényképes Utazások: Csodás Fényképes Utazások az összes 11:11-es Aktiválásban.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/2sun1c.gif

SOLARA SZÖRFRIPORTJA A 2012-ES ÉVRE

AZ EREDETISÉG MEGSZÜLETÉSE

Fordította: Elisabeth Mag

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

2011 ÁTTEKINTÉSE

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF


2011 a hatalmas átalakulás éve volt. Régi életünk sok területén kioldódtak a lekötöttségeink, ha akartuk, ha nem. Szülők, közeli barátok meghaltak, elvesztettük az állásunkat -- a hidak felégtek mögöttünk, és így már nincs többé semmilyen lehetőségünk, hogy visszamenjünk a Régi Módozatainkhoz. Időnként olyan érzésünk volt, mintha kihúzták volna a szőnyeget a lábunk alól. Ugyanez történt bolygószinten is, számtalan természeti katasztrófával, amelyek megsemmisült területekké alakítottak át városokat, mint pl. az Új-Zélandi Christchurch, és egész országokat, mint pl. Japán. És eközben a legtöbben tudtuk, hogy még több is van hátra...

A megoldás az volt, hogy magunkhoz öleljük a változást, bármilyen formában is jelenik az meg. Ha megpróbáltunk a múltba kapaszkodni, akkor ez egy nehéz év volt. De ha hajlandóak voltunk elengedni a régi dolgokat, és nyitottsággal magunkhoz öleltük az újakat, akkor 2011 tele volt számtalan áttöréssel és a fokozódó izgalom érzésével. Amint a dualitás világa egyre jobban összeroppant a szemünk láttára, az Új és Igaz Világ hatalmas hullámai kezdtek belépni.

A 11:11 Tizedik Kapujának Aktiválása szeptemberben szélesre tárta az ajtókat, melyek az Igaz Egyek Igaz Életéhez vezetnek. Ez nem volt olyan könnyű, mint ahogy hangzik, mivel minden, ami a belső lényünkben és a külső életünkben hamis volt, hirtelen az elengedésünkért kiáltott. 2011 nagy részét azzal töltöttük, hogy lehántottuk magunkról azt, ami hamis. Ezalatt mindvégig egyre többen választottuk azt, hogy eredetivé, VALÓDIVÁ válunk, minden ezzel járó kényelmetlenség ellenére. Tudjuk, hogy most már ez az egyetlen módja a létezésünknek.

2011. november 11-én egy elképzelhetetlen méretű erőteljes ÁTÁLLÁST éltünk át. Ezt azzal indítottuk el, hogy összejöttünk Csendes Megfigyelőkként a világ minden részében... ez még eddig sosem fordult elő. Greenwich-i idő szerint délelőtt 11 óra 11 perckor egy hatalmas energiahenger lépett be a bolygóra, a TISZTA SZÍV SZERETET és az Igazlét új MUÁJÁNAK kódjaival. Ez a Változások Szökőárjának sorozatát indította el, ami még mindig kiterjedőben van minden irányban, és mindenre erős hatással van, amit megérint.

Az év vége felé kezdtünk rátalálni a Megfelelő Emberekre és a Megfelelő Helyekre. Vannak közöttünk, akik már majdnem a megfelelő helyen vannak. Bár nem minden van a teljesen pontos helyzetében, és sokan nem vagyunk még az ideális állapotunkban, de tudjuk, hogy mindez most pont így tökéletes.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/2sun1c.gif

BOROTVAÉLEN JÁRNI

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Egy átható erejű nyugalom érzésével indul ez az eseménydús 2012-es Év. Tudjuk, hogy ez után az év után, Semmi Sem Lesz Többé Ugyanaz, mint volt. 2012 egy fontos év, ami erős összpontosítást kíván, és azt, hogy mindennél éberebbek legyünk. Mindannyiunknak nagyon tudatosnak és elővigyázatosnak kell lennünk ebben az évben. Nem félve, hanem éberen elővigyázatosnak lenni. Nem lehetünk felületesek és nem tudatosak. Elengedhetetlen, hogy 2012-t Igaz Egyként éljük végig.

2012-ben az egész világ Borotvaélen fog járni. A Borotva Éle a választóvonal aközött, Akik Eddig Voltunk, és aközött, Akik Valóban Vagyunk. Ez az a nagyon vékony vonal, ami a teljes összeomlás és az Új Világ megszületése között húzódik. Ez egy erősen mozgalmas év lesz, ami a megtapasztalások teljes skáláját tartalmazza. Lesznek ragyogó áttörések, és a kreatív energiák óriási hullámai, amiken szörfölhetünk végig, egészen az Igaz Életünkig.

És mivel a káosz időszakát éljük, ami minden születés előtt jellemző, számíthatunk néhány megrázó eseményre. Ezek a világ minden részén történni fognak, de különösen oda kell figyelnünk az Egyesült Államokra és Európára, mert mindkettő bizonytalan helyzetben van. Az arab világ nagy részében továbbra is zavargások lesznek, mert az emberek ki mernek állni a követelésükkel, hogy az önkénynek vége legyen. Az Occupy Mozgalmak szerte a világon a létért küzdő többség szószólójává váltak, akikre már régóta nem figyelt oda senki. Az embereknek már az egész világon mindenütt nagyon elegük van a régi rendszerekből, és le akarják rombolni azokat. Csupán még nem tudnak más megoldást rá, mint hogy kimennek az utcára, és kiteszik magukat a katonai és rendőri brutalitásnak.

A világ teljes hatalmi egyensúlyában most egy váltás következik be. Az eddigi „Harmadik Világ” országai gazdaságilag megerősödnek és rugalmasabbakká válnak, mint néhány régi „szuperhatalom”. (És megvan az az előnyük, hogy találékonyabbak a kreatív megoldások alkalmazásában, és a rendelkezésre álló forrásaik felhasználásában.) A hatalom eddigi üzérei kétségbeesetten próbálnak megkapaszkodni, és úgy tenni, mintha minden a régi lenne, de a helyzet már visszavonhatatlanul megváltozott. Minden erejüket és rafinériájukat bevetik, hogy aládúcolják és megtartsák eddigi pozícióikat, azonban a változás minden eddigit felülmúló erővel megrázza, megremegteti a talajt a lábuk alatt. Minden törekvésük ellenére a Változás Szökőárjai végigsöpörnek a bolygón, és minden olyan régi felépítményt elsodornak, ami hazugságon alapul.

A kollektív félelem óriási hullámai söpörnek végig a bolygón. És ez még csak fokozódni fog 2012-ben, amint a dualitás haldokló világának partjaira felcsapnak a Változás Szökőárjainak egyre magasabbra törő hullámai. Jól érezhető ez a kollektív félelem, mert nagyon erős és mindent átható. De elengedhetetlenül fontos, hogy ne hagyjuk, hogy ez a félelem befolyásoljon minket, mert különben magával ránt. Az Igaz Egyek is éreznek félelmet, mint bárki más, de AZ IGAZ EGYEK NEM A FÉLELEMBEN ÉLNEK. Ők a TISZTA IGAZ SZERETET MEGTESTESÜLÉSEI. Ők tudják, hogy MINDEN A HELYÉN VAN.

Mi is mindannyian Borotvaélen fogunk járni addig, amíg el nem kezdjük az Igaz Egyek Igaz Életét élni. Amint ezt elkezdjük, valami hirtelen összeáll, ami elmozdít bennünket a Borotva Éléről, bele a vihar csendes, nyugodt közepébe, ami az Ultra Felsőbb Valóságban van lehorgonyozva. Ekkor azt érezzük, hogy a felgyülemlett feszültségek, stressz és ránk nehezedő nyomás egymást követő hullámai lehullnak rólunk. Végre elérkeztünk a megfelelő helyzetünkbe, a nekünk megfelelő emberekkel! Ebből az új helyzetből egy erőteljes kreatív hullám felkap bennünket, ami lehetővé teszi, hogy megvalósítsuk az Igaz Célunkat.

Lehet, hogy időnként úgy érezzük, mintha törmeléktengeren keresztül kellene eligazodnunk, ami nagyon hasonló egy akadálypályán való áthaladáshoz. Ezek a törmelékdarabok a dualitás összeomló világának széthullott darabjai. Azonban Igaz Egyként ezen simán végig tudunk siklani. Nyugalommal, együttérzéssel és őszinteséggel szemlélhetjük mindazt, ami körülöttünk van, anélkül, hogy a dráma beszippantana bennünket. Meg tudunk maradni az Ultra Felsőbb Valóság rezgésében, bármi történjék is. Képesek vagyunk folyamatosan a Szívünk Belső Tudására hallgatni. Fizikailag megtestesült Csendes Megfigyelők lehetünk, és szünet nélkül sugározhatjuk magunkból a MINDEN A HELYÉN VAN nyugalmát.

Esetenként lehet, hogy zavarsávokon haladunk át, amiket a 2011. 11. 11-i ÁTÁLLÁS Utóhullámai okoznak. Ez akkor történik, amikor az ÁTÁLLÁS Utóhullámai a hazugságok megkeményedett, rejtett zárványaival ütközve, ezeket feltörik. Egy zavarsávon áthaladni olyan, mintha egy nagy hóviharon haladnánk át, amelyben semmit nem lehet látni. De ez mégis felnyitja a dualitásnak ezeket a megkövesedett zárványait, hogy kitisztulhassanak az egyéni és a bolygómátrixból.

Amíg egy zavarsávban vagyunk, addig nem látjuk, merre megyünk, és nem látjuk, mi történik körülöttünk valójában. Az érzékelésünkben zavar támad, és felerősödik az elkülönültség-érzésünk. Ítélkezésekkel és támadásokkal bombáznak minden látható ok nélkül. A zavarsávok olyanok, mint egy Tükörterem, amelyben minden felnagyítódik, eltorzul és egy groteszk lidérces álom tájképévé terebélyesedik ki. Vagy megrémülünk attól, amit látunk, vagy Igaz Egyként végigmegyünk a Tükörtermen, miközben tudjuk, hogy amit látunk, az nem valóság. Ez a megtapasztalás megadja nekünk a lehetőséget, hogy megerősítsük a kapcsolódásunkat a Szívünk Belső Tudásához.

Van egy új összetevője az Új Tájékozódásunknak. Ez pedig a beleszőtt végtelenül precíz időzítés az Igaz Életünkbe való belépéshez. Igaz Egyekként követnünk kell azokat a nagyon pontos koordinátákat, amelyek a Szívünk Belső Tudásából jönnek elő. Időnként úgy fogjuk érezni, mintha egy folyó sodrásában haladnánk, ami precíz csapatmunkát és villámgyors reagálást igényel. Az egyetlen módja annak, hogy a változásnak ezeken a sekélyvizű sodrásain sikeresen átjussunk az, ha Egy Lényként haladunk. És a mostani időszak legnagyobb titka az, hogy most már Egy Lényként kell tennünk mindent.

Ez fog elvezetni bennünket az új megnyílásokhoz és olyan ragyogó lehetőségekhez, amelyeknek a helyénvalósága döbbenetesen nyilvánvaló, és ez az év telve van ilyenekkel. Amíg ezek az új megnyílások és lehetőségek megjelennek, addigra mindent készenléti állapotba kell hoznunk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a befejezetlen dolgainkat befejezzük, hogy összehozzuk az új képességeinket és eszközeinket, megszabadulunk a szükségtelen holmijainktól, elengedjük a bennünket korlátozó viselkedésmintákat és hiedelmeket, ami még további hamis rétegeket választ le rólunk. És aztán, ha megjelennek a megnyílások és a lehetőségek, akkor bele kell ugranunk teljes lényünkkel, egy pillanatig sem habozhatunk!

Sokan közülünk érezzük, hogy sürgősen be kell fejeznünk mindent, amit csak lehet, hogy minél gyorsabban becsukhassuk a múlt felé vezető régi ajtókat, hogy teljes figyelmünket az Új Világ megszületésére fordíthassuk. Olyan sok, nagy horderejű feladat vár ránk ebben az évben, és olyan sok mindent kell megvalósítanunk, hogy könnyen elboríthat bennünket időnként. Emiatt lehet, hogy túl sokat gondolkodunk egyes helyzeteken, ahelyett, hogy a Szívünk Belső Tudását követnénk. Ha bármikor úgy érezzük, hogy közel áll egy ilyen túlterhelés, akkor mindig segít, ha tesszük azt, ami épp előttünk van, Igazakként lépésről lépésre. Miután ezeket megtettük, megnézzük, mi a következő tennivaló.

Egész éven át nyílnak Rések a Világok Között. Ezek a dualitás rései, amelyek lehetővé teszik, hogy meglássuk az Új Világot, ami éppen megszületőben van. Eleinte ezek csak pillanatnyi felvillanások lesznek -- erős felvillanások, amelyektől eláll a lélegzetünk. Amikor ez történik, akkor hirtelen látni és érezni fogjuk, kik vagyunk valójában. Össze fogunk kapcsolódni a Valódi Otthonaink helyeivel, és érezni fogjuk az Igaz Célunkat. A Világok Közötti Réseken át látott felvillanások iránymutatókként fognak szolgálni, amelyek elvezetnek bennünket a megfelelő helyünkre és a legigazabb énünk megtestesítéséhez.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/2sun1c.gif

A HO'O PONO PONO
ÉS A MÚLT MINTÁZATÁNAK ÁTRENDEZŐDÉSE

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Az év első felének fontos része lesz a Ho'o Pono Pono eseményeink. Sokan közülünk ellátogatunk olyan helyekre, ahol régebben éltünk. Lényegi része lesz ennek az, hogy ezekre a helyekre a MOSTANI ÉNÜNKKEL térünk vissza. Ez mindent megváltoztat. Minden másként fog kinézni, mert az Igaz Egyek új látásmódjával tekintünk rá.

Észre fogjuk venni, mennyire megváltoztak ezek a régi helyszíneink. Még a régi megszokott cselekvéseink is idegennek fognak érződni. Ez egy jó mutatója annak, mennyire átalakultunk. Kicsit olyan ez, mint amikor egy darabig nem láttunk egy gyereket, és amikor meglátjuk, hirtelen rádöbbenünk, mennyit nőtt azóta.

Amikor találkozunk a régi lakóhelyeinkkel, és az ottani ismerőseinkkel, automatikusan egy vizsgán is átmegyünk. Visszaesünk-e a régi viszonyulási mintáinkba, vagy megtartjuk az Igaz Valónkat? Fontos, hogy ne hagyjuk, hogy kirántsanak bennünket az Igaz Egy valóságunkból. Amikor régi hatások érnek bennünket, nem kell rájuk reagálnunk. Minél jobban elengedjük vagy átalakítjuk múltunkat, annál jobban képesek leszünk teljesen belépni az Igaz Életünkbe. A beteljesítés felszabadít bennünket a múlt alól, de ha Igaz Egyekként átrendezzük a múlt mintázatát azzal, hogy egy teljesen új szintre emeljük, akkor ezzel megújítjuk.

Ezek a régi élethelyzetek voltak azok az alapkövek, amelyekre az életünket építettük. Innen indultunk el. Most itt van előttünk a Kihagyhatatlan Alkalom, hogy újraírjuk a múltunk mintázatát azzal, hogy visszatérünk a régi alapjainkhoz, és mindent újrarendezünk. Amikor ez helyreigazodott, akkor vagy felfedezünk ott valami újat vagy biztosak leszünk benne, hogy felszabadultunk a régi helyek és régi kötelezettségek alól. Azzal, hogy ezt megtesszük, valójában újra felépítjük magunkat a kiindulási szintről, új alapkövekre.

Ezek az utazások elengedhetetlenül fontosak. Lehet, hogy utoljára járunk ezeken a helyeken, tehát sok tennivalónk van. Lényünk széthullott töredékekeit fogjuk összegyűjtögetni, összeszedegetjük ott, amik még az Új Életünkhöz fognak tartozni. Elengedjük azokat a  tulajdonainkat, amiket otthagytunk, és már nincs rá szükségünk, hogy megtartsuk. Végső búcsút fogunk mondani néhány, a múltunk részét képező embernek és helynek, és néhány régi kapcsolatunkat egy teljesen új szintre emeljük, hogy folytatódhassanak. Ez azért történik, mert odavisszük az Igazlét rezgését azokra a helyekre és azokhoz az emberekhez, amikor odalátogatunk.

És egyúttal egybeszőjük a múltunk részét képező fizikai helyeket az Igaz Életünk helyeivel. Ezek közül néhány olyan hely, amiről azt hittük, sosem lennénk képesek egybeszőni. És összekapcsolunk a múltunk, jelenünk és jövőnk részét képező embereket teljesen új és eddig elképzelhetetlen felállásban. Ez nagyban kiterjeszti és erősíti az Egy Lényünket.

Ha még mindig a régi életed helyszínein élsz, akkor is meg fogod tapasztalni a dolgok helyreigazítását Ho'o Pono Pono módon. Mindössze annyit kell ehhez tenned, hogy elkezdesz nyitottan, Igaz Egyként létezni. Ez mindent átrendez körülötted.

Megvan a lehetőségünk arra is, hogy mindennapi életünk minden egyes pillanatában újraírjuk a múlt mintázatát. Egész nap megvan a választási lehetőségünk arra, hogy a régi helyzeteinkben a régi módokon reagálunk vagy alkalmazzuk az új válaszainkat, amelyek nyílt őszinteségen, szereteten és Igazléten alapulnak.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/2sun1c.gif

IGAZ CÉLUNK

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Sokan közülünk tudjuk, hogy új, Igaz Célunk van. Ez valami annyira új, friss és izgalmas, miközben összefonódik a teljes utunk egyes elemeivel. Amikor hozzáigazodunk az Igaz Célunkhoz, akkor felfedezzük, hogy ez a legbelsőbb lényegünkkel teljes harmóniában van. Az Igaz Célunk az életünk örök, Soha-Véget-Nem-Érő gazdag folyama, ami az igazat mutatja arról, hogy kik vagyunk, és miért vagyunk itt.

Az Igaz Célunk elválaszthatatlan az Igaz Életünktől. Amint összekapcsolódunk a megfelelő helyünkkel és a hozzánk illő emberekkel, és Egy Lénnyé igazodunk, feltárul előttünk az Igaz Célunk. Ezért nem voltunk képesek azt egyedül megtalálni. Mindannyian egy nagyobb Egy Lény része vagyunk, aminek van egy közös Igaz Célja, ami feltárul, amint a megfelelő emberek együtt vannak, és akkor a helyére kattan, Egyként. Hasonló ez ahhoz, mint amikor egy olyan kamerát használunk, aminek több lencséje van. Minden egyes lencsének a megfelelő sorrendben kell elhelyezkednie, és a helyére kattannia ahhoz, hogy tisztán lássunk a kamerán keresztül. Ez így működik, ahogy mindannyian Egyként hozzáigazodunk a megfelelő emberekhez és helyekhez.

AZ EGY LÉNYÜNK A KULCS

Időnként olyan érzésünk van, mintha az Egy Lényünk töredezett lenne. Ez akkor van így, amikor mindannyiunknak önmagunkba kell nézni, és a régi maradványok további rétegeit kitisztítani magunkból. Ez hasonló ahhoz, mint amikor egy nyilat kilövünk. Ahhoz, hogy ez a nyíl messze szálljon, annyira meg kell húznunk az íjat hátrafelé, hogy maga a nyíl hozzáérjen a szívünkhöz. Csak akkor fogja megtenni a kívánt távolságot. Ugyanez történik az Egy Lényünkkel is. Vannak időszakok, amikor mindannyiunknak vissza kell vonulnunk önmagunkba, hogy újra hozzáigazodjunk a Szívünk Belső Tudásához. Miután ezt megtettük, az Egy Lényünk újra egybeszökken, erősebben, mint azelőtt.

2012-ben az Egy Lényünk ereje és egybetartozása sokat fog erősödni. Minden, ami az Új Világ megszületésével és az Igaz Élet megteremtésével kapcsolatos, az Egy Lényünk szintjén történik. Együtt, Egyként építjük az Igaz Életünk alapjait. Az Igaz Életünk felfedi előttünk az Igaz Célunkat. És az Igaz Célunk a CSELEKVŐ EGY LÉNYÜNK közös erőfeszítései által valósul meg.

Az Egy Lényünk épp most mozdul egy teljesen új szintre. Minél jobban érezzük, hogy egymás számára tartjuk az Igazlét Fényoszlopát, annál élvezetesebb lesz ez. Ahogy mélyülnek a kapcsolódásaink, átlépjük az idő és a tér korlátait. Többé nem fogjuk különállónak érezni magunkat azoktól, akik a világ más részein élnek. Egyként együtt vagyunk, bárhol vagyunk is.

KRISTÁLYNYILAK

2012-ben fogjuk elkezdeni a Kristálynyilaink kilövését. Ezek a nyilak az Igaz Célunk megvalósulásai. Eddig már egy néhányan kilőttük a saját egyéni Kristálynyilainkat. Mindig éreztem, hogy minden egyes könyvem egy ilyen Kristálynyíl. És amikor egy megjelent, akkor tudtam, hogy megint kilőttem egy Kristálynyilat.

De ezek az új Kristálynyilak, amiket most Egy Lényként együtt fogunk kilőni, sokkal nagyobb horderejűek. Nagy távolságra jutnak el, és sokkal erősebb a hatásuk. Amikor megtartottuk a 11.11.11-es szertartásunkat a perui Moray-ben, akkor 11 Kristálynyilat lőttünk ki együtt a szertartás végén. Érezhettük, amint messzire szállnak a világban, hogy nagyobb Szeretetet és Igazlétet vigyenek oda. Most éppen a CSELEKVŐ EGY LÉNYÜNK Kristálynyilainak kilövésére van szükség. Ez eddig még nem történt meg, és nagyon izgalmas.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/2sun1c.gif

A KORONA ÉKKÖVEI

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Az év második felében már sokan közülünk az Igaz Életünket éljük, és az Igaz Célunk megvalósítása folyamatban lesz. Ekkor kerül a hangsúly a Korona Ékköveire. Ez azt jelenti, hogy mindegyikünk egy lehetséges ékkő. Előttünk áll egy korona, amin megvannak az ékkövek üres helyei. Nekünk kell ékkövekké válnunk, kifényesíteni és előkészíteni azokat, és aztán elhelyezni őket a megfelelő helyeken. Ez közvetlen kapcsolatban áll az utolsó, Tizenegyedik 11:11-es Kapu Aktiválásával, ami ennek az évnek egy későbbi időszakában fog megtörténni.

Ismétlem, az Egy Lényünknek ebben fontos szerepe van. Ez azért van, mert folyamatosan összekapcsoljuk egymást az Igazléttel. Segítünk fényesíteni mindannyiunk ékköveit azzal, hogy figyelmeztetjük egymást arra, kik vagyunk valójában. -- Igaz Egyek, akik a Korona Ékkövei. Mindegyikünknek meg kell alkotnia a saját ékkövét. Mások segíthetnek ennek a fényesítésében, de nekünk kell azt megalkotni. És ahogy a gyémánt is szénből keletkezik nagy nyomás alatt, ugyanígy történik az a mi lényünkben is. A számtalan életünk során megélt tapasztalataink alakították ki azt a nyomást, ami most gyémántokká alakít bennünket.

Amint a Korona Ékkövei a helyükre kerülnek, egy teljesen új szintre jutunk, és együttesen válunk a Láthatatlan Gyémántjává. Ennél a pontnál befejeződik a 11:11-es Átjáróban az utunk, és most már beléphetünk AN Szívébe.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/2sun1c.gif

AN SZÍVÉNEK AKTIVÁLÁSA

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

AN az Egy Lénnyé vált Nap és Hold. Az AN vonal a kezdetektől fogva jelen van a Földön. Az egyiptomiak, a druidák és az inkák ősi vonalai AN vonalából erednek. Ezeknek a civilizációknak az első uralkodói a Nap és a Hold szülöttei voltak. AN később feledésbe merült, és csak nemrégiben tért vissza, leginkább azoknak a törekvése által, akik emlékeznek a saját AN vonalukra. Most már itt az ideje, hogy AN teljesen láthatóvá váljon.

AN Fényének Tornyai széttöredezve megtalálhatók a bolygón, legtöbbjük a Dél-Amerikai Andok hegységben. Amint AN Szíve létrejön fizikai szinten, AN Fénytornyainak az aktiválása elkezdődik.

AN az Egység emlékezete, amiből mindannyian eredünk. Vezető szerepet játszik az Új MUA (fő fejlődési ciklus) elkezdésében, amely hivatalosan 2011. november 11-én kezdődött el. Most van megszületőben egy Új Világ.

Ennek az Új Ciklusnak a kezdetén a Világok a Világokban Új Igaz Alapokra helyeződik. AN ennek az Igazlétnek a megvalósulása. AN A VALÓDI LÉNYÜNK örök, Soha-Véget-Nem-Érő létfolyamának virágba borulása. AN Szíve a magszintű lényege az Egységben való Megvalósulásnak. Ez egy alapmintázat, ami innen fog elindulni, ki a Világba, és minden szinten újrateremti az Igazlétet.

AN egybeolvaszt olyan részeket, amiket eddig különállóként érzékeltünk.

AN az összekapcsoló elem aközött, Ami Volt, és aközött, Ami Lesz.

AN Szívének aktiválása a következő lépés miután befejeztük a
11:11-es Átjáróban az utunkat.

És ez már elkezdődött…

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/2sun1c.gif

2012 ÁTTEKINTÉSE

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF


2012 minden kétséget kizáróan nagyon NAGY jelentőségű év. Egy alaposan megkevert energiájú év, ami emlékeztet engem a "Két város meséje" egy idézetére: "Ez minden idők legjobb időszaka. És ez minden idők legrosszabb időszaka." Elképzelhetetlen, mi minden fog történni ebben az évben.

Egész 2012 az EREDETISÉG ÉS AZ IGAZLÉT MEGSZÜLETÉSÉRŐL fog szólni. Ez azt jelenti, hogy az életünket egy Új Világban éljük, ahol nincs többé illúzió, nincsenek elvarázsolt kastélyok, hercegek és hercegnők, nincsenek tündérmesék, nincs szerencsejáték-főnyeremény és nincs dráma. Ez csupán egyszerű, igaz és valódi.

Ebben a pillanatban olyan sok új lét töltődik befelé a szülőcsatornába, és mind törtet, hogy megszülethessen. A szülés piszokkal és vérrel jár együtt. Fáj, szenvedést okoz. Lecsupaszít bennünket és elvisz bennünket a korlátainkig és azokon túlra. Ultra-VALÓDI. Mégis, amikor az Új Világ megszületik, akkor kitörő örömünnep van, és felfokozott tiszta érzékelés. Ez minden Áttörések Áttörése, ami létrehozza a Kreatív Energiák hatalmas Szökőárját.

Ha már folyamatban van az az Igaz Célunkhoz való hozzáigazodásunk, és már kezdjük élni az Igaz Életünket a hozzánk hasonló igaz emberekkel, akkor érezni fogjuk azt a kreatív hullámot már az év elején. Amint egybehangolódtunk az Igaz Életünkkel/Igaz Célunkkal, egy erős sürgetést érzünk, hogy teljessé tegyük a dolgokat, és világra hozzuk az Új Világot. Nem akarunk egy pillanatot sem elvesztegetni a dolgok megtételében. Van egy monumentális kibontakozása az új tennivalóknak, és ez hatalmas izgalommal tölt el bennünket.

Most éppen ez történik a mi kis csoportunkkal Peruban. Elkezdtük az Igaz Életünket élni, és ismerjük az Igaz Célunkat. Óriási új projektek világrahozatalának, és a régiek befejezésének kellős közepén vagyunk, azáltal, hogy teljesen új szintre emeljük őket. Most épp egy óriási kreatív hullámon utazunk. Olyan cselekvési tervünk van, ami emberi léptékkel elképzelhetetlen, mégis tesszük ezeket a dolgokat. És nagy örömünket leljük benne!

Épp most fejeztük be az összes 11:11-es Kapuaktiválás Fényképes Utazásának 400 oldalas új weboldalát. Most készítünk egy új weboldalt az új AN Szíve közösségünk és központunk részére, ami most szerveződik itt, most jönnek össze a megfelelő emberek ehhez, és még ezután is jönnek. Épp most fejeztem be a "Csillagszülöttek" című könyvem újraírását, most tervezzük meg a Ho'o Pono Pono utazásainkat, készülünk a Tizenegyedik Kapu Aktiválására, dolgozunk a 11:11-es Kártyacsomagomon és a hozzá tartozó könyvön, készülünk az AN Fénytornyainak aktiválására az év későbbi időszakában, és még sok-sok mindent teszünk. És az a csodálatos az egészben, hogy annyira élvezzük ezt, és hogy minden olyan olajozottan működik. CSELEKVŐ EGY LÉNY vagyunk!

Ha még nem fedezted fel az Igaz Célodat, lehet, hogy addig nem érzed a kreatív hullámot, amíg ez meg nem történik. Ez az egyik oka annak, hogy miért annyira fontos, hogy a megfelelő helyünkre kerüljünk, Egy Lényként a megfelelő emberekkel. És akkor a CSELEKVŐ EGY LÉNYETEK felpattanhat erre a kreatív hullámra. Ez a Kreatív Hullámok Szökőárja tovább fog erősödni az egész év folyamán. 2012 végére teljesen meg fogunk döbbeni azon, mi mindent megtettünk!

Bár az egész év erőteljes és mozgalmas, van három kiemelkedő jelentőségű szakasza ennek az évnek: Egy márciustól májusig tartó gyorsulás, egy tetőzési időszak júniusban és júliusban, és egy stabilizálási időszak októberig. Az egész évben olyan érzésünk lesz, mintha egy Gyorsforgalmi Autópályán száguldanánk, ami tele van nagy forgalommal mindkét irányban.

2012 az Átláthatóság és az Eredetiség éve. Minden, ami hamis, a felszínre fog kerülni. Az Igaz Egyek erőteljes kiemelkedése fog megtörténni, akik CSELEKVŐ EGY LÉNYKÉNT fognak összejönni. EGYKÉNT együtt képesek leszünk átfordítani a dualitás világát egyszerűen azáltal, hogy Igaz Egyként Igaz Életet élünk. Most fordul a Sors Nagy Kereke...

EGY SZEMÉLYES MEGJEGYZÉS:

Nagy izgalommal jelentem be, hogy végre befejeztem a „Csillagszülöttek” című könyvem újraírását, "A Felébredettek emlékezete" alcímmel. Ez a teljesen új kiadás teljesen új energiával rendelkezik, és sok új információt tartalmaz, benne egy 26 oldalas fejezettel a Hullámokról és a Hidakról. Elektronikus könyv (eBook) formátumban kapható lesz az Amazon.com-on január közepétől. A nyomtatott változat előreláthatólag márciustól lesz kapható.

ISTEN HOZOTT 2012-BEN!

Éljünk Igaz Életet Igaz Egyként.
Éljük a Szeretetünket
CSELEKVŐ EGY LÉNYKÉNT.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ar/Lotus8.jpg

TISZTA, IGAZ SZERETETTEL

Solara

Hála azoknak, akik hozzájárultak:
Alanah, Ana Ku, Arbaline, Elena, Emanáku, Lucia, Maria, Susan

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/PURPLEBA.GIF LÉPJ BE AZ NVISIBLE OLDALRA http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/PURPLEBA.GIF

Solara által jogvédett 2012
Minden jog fenntartva
www.nvisible.com

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/waves1.gif

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/SurfInsite.gif

A Solara Szörf Riportok meglátásai tiszták
és elképesztően pontosak!

Itt tudsz előfizetni Solara Havi Szörf Riportjaira és a Frissítésekre...

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/waves1.gif

 

 

Most teremtjük meg a jövőnk alapmintázatát!

 

 

 

Élvezd ezt a féktelen utazást, egyenesen az Új Világba.

 

 

 

SZERESSÜNK félelem nélkül, egész lényünkkel!

 

 

 

Legyél állandóan nyitott a Váratlan Dolgokra!

 

 

 

LÉGY VALÓDI minden körülmények között!

 

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/Nvisible2.gif