Click on this graphic to enter the NVISIBLE.

 
 

SOLARA'NIN 2009 İÇİN SÖRF RAPORU

Çeviri: Saffet

GERÇEK OLANLARIN ORTAYA ÇIKIŞI

2009 Yılının Parlak Atılımına Hoş geldiniz!

2009 bize bazı oldukça nadir hadiseler getirecek olan Üstat Rakam 11 tarafından yönetilir. Bunlar “Binlerce Ömürde Bir Kez”” veya “Büyük Döngülerin Başlangıcında ve Sonunda Bir Kez” türünde olan hadiselerdir. 2009’da birçok anahtar olay gerçekleşecek. Bunların arasında aşağıdakiler var:

Dualite ve Birliğin Yollarının Dramatik Ayrılması.

Sahte olan her şeyin çöküp dağılması.

Birinci ve İkinci Dalganın Yakınlaşması.

Gerçek Olanların Ortaya Çıkışı.

11:11 Giriş Kapılarının 8 nci Kapısının İkinci Bölümünün Aktivasyonu.

Tek Gerçek Sevginin Yeni Matrisinin Doğumu.

Yeni MUA veya Büyük Tekamül Döngüsünü doğuran dört yıllık aşamanın Başlangıcı.

Beyaz Dragon’un Doğumu.

Eylemdeki Tek Varlık olarak Bir araya Gelişimiz.

BİRİNCİ VE İKİNCİ DALGA

İLK DALGADAN OLANLAR İÇİN

Birinci Dalga bu gezegende çok uzun süredir bulunan o yaşlı ruhlardır. Bizler buraya Yeni’yi demirlemek için Üstat Rakamı 11 altında geldik. Çok fazla Dünya deneyimine sahibiz ve bilgelik ve bilginin bolluğunu topladık.

Son birkaç yıldır artan bir şekilde barınılmaz olan çorak manzarada son kilometrelerimizi yorgun şekilde yürümekteydik. Eski su kuyuları ve beslenme ve yaratıcılığın eski kaynakları kurudu ve hayatı sürdürmek ve ilham bulmak için dikkate değer çaba harcamak zorunda kaldık. Her zaman ağır sorumlulukların yükünü taşıyarak, hepimizin çalışma, daha fazla çalışma için zamanımız olduğu görüldü. Bu, eğlenmeyi istemediğimiz anlamına gelmiyor; bunu istedik. Sadece eğlencenin eski şekilleri artık zevkli değildi ve ıssız yolumuzda yapacak çok fazla işimiz vardı.

on kilometrelerimizi yürürken, çoğu zaman keskin dikenli çalılıklara takıldık ve yolumuza dökülmüş olan kaygan kayalarda tökezledik. Bu nedenle, yolumuzu bloke eden birçok engelin etrafından geçmek için yeni yollar öğrenmek zorunda kaldık. Bu, sürekli yön değiştirmeyi gerektirdi. Hayatta kalmak için, yeni bir biçimde genişlemiş vizyon geliştirmek zorunda kaldık ve böylece tüm dışsal görünüşlerin ötesini görebildik, böylece GERÇEKTE NEYİN OLUP BİTMEKTE OLDUĞUNU berrak bir şekilde anlayabildik. Tüm eylemlerimize Yeni Gerçek Benliğimizi getirmek zorunda kaldık; yoksa bu kadar çok uzun süredir geçerliliği kalmamış unsurlarla başa çıkmak bizi öğütmüş olurdu.

Aynı zamanda, sürekli olarak varlığımızı baştanbaşa taradık, katman katman, gerçek olmayan şeylerin kalıntısını ayıkladık, korkuları ve şüpheleri sıyırıp atarak yerlerine sevgiyi ve bilişi koyduk. Bunu yaparken, birçoğumuz etrafımızdaki manzaranın yumuşamakta olduğuna dikkat etmeyi unuttu. Dikenli çalılıklar daha da azaldı; yolumuzdaki engeller daha az sağlam ve daha fazla saydam oldu. Tamamıyla beklenmeyen yerlerde yeni beslenme kaynakları bulduk. En çok gereksinim olduğunda, destek geldi.

Bizler daha gerçek ve daha doğru oldukça, Ultra Büyük Realite’de yaşayabilmemiz için içsel manzaramızı daha fazla yeniden ayarlıyoruz ve dışsal manzara da o kadar hızlı değişiyor. Aniden, titreşen yeşil çimenlerin ve heybetli bir ağacın olduğu toprak parçasını fark ediyoruz. Kuşlar hiçbir yerden ortaya çıkıyor ve şarkı söylemeye başlıyor. Hava daha taze. Fokurdayan bir akarsu bize yeni bir taze su kaynağı sağlıyor.

Dualitenin eski yolundaki son kilometreler nihayet sona eriyor. Ve bunun önemi bile yok, çünkü artık eski yolda yürümüyoruz. Artık dualitenin ölmekte olan dünyasında oturmuyoruz. Dualiteyi beslemiyoruz ve ona inanarak korkmuyoruz. Ultra Büyük Realite’de yaşıyoruz ve manzaramız taze ve yeni, zarif çiçekler ve benzersiz güzellikle dolu. Ve attığımız her adımla, yeni dünyamız daha da somut oluyor, daha da gerçek oluyor. En Çılgın Hayallerimizin alemlerine girdik ve onlar birbiri ardına tezahür ediyorlar.

İKİNCİ DALGADAN OLANLAR İÇİN

İkinci Dalga Dünya’da daha az yaşamlara sahip olan daha yeni ruhlardır. Onlar buraya Yeni’yi İnşa Etmek için Üstat Rakamı 22’nin altında geldiler. Taze enerji ve yeni fikirlerin bolluğuna sahiptirler.

Son birkaç yılda, İkinci Dalgalar can sıkıntısı ve tatminsizlik hissetmekteydi. Bol enerjiye sahip olmalarına rağmen, enerjiyi kullanmak için doğru yerleri bulamıyorlar ve enerjileri durgunlaşmaya başlıyor. Çoğu zaman yaratmak istedikleri şaşırtıcı harikalarla hamle yapmakta olduklarını hissettiler, yine de hiçbir şey enerjilerini tam olarak kullanmak için yeterince gerçek veya yeterince büyük hissettirmedi. Olası kariyer seçeneklerine bakıyorlar, sadece herhangi bir kariyere sahip olmadıklarını keşfetmek için. Bunun yerine, sonsuz boş zamanlarını sayısız oyalanmalarla, bitmeyen eğitimle ve onları tatmin etmeyen küçük ölçekli projelerle dolduruyorlar.

İkinci Dalgalar yaşamda daha fazlasının olduğunu iyi biliyorlar, yine de bunu nasıl bulacaklarını bilmiyorlar. Etraflarına bakıyorlar ve tüm gördükleri diğer uyuşmuş İkinci Dalgalar ve herhangi bir eğlence olmadan hep çalışıyor görünen yorgun, yaşlı İlk Dalgalardır. Onlar yetenek bolluğuna sahipler, ancak bunları dünyaya getirmek için güvenden yoksunlar. Kendilerini tam olarak ifade etmek, üzerlerine yükledikleri uyuşukluktan özgürleşmek, rüzgar gibi vahşi ve engelsiz koşmak, sürekli değişim getirerek gezegeni silip süpürmek için yeni bir yöntem arıyorlar, ama anahtar element kayıp. Böylece uyuşturucularla, sonsuz bilgisayar oyunlarıyla veya sanal dünyalarla kendilerini uyuşturarak, sadece onları kısmen canlı hissederek aşağıya çektiklerini hissedecekleri sorumluluk biçimlerinden kaçınarak, vakit öldürmeye geri kayıyorlar.

Onu elde etmeye başladıklarında bile – bu tam olarak adım atma ve onlara verilen birçok sorumluluk asalarını sevinçle kabul etmeyle ilgilidir – korkuları ve dirençleri artmaya başlar. Çünkü asla tam olarak sınanmadıklarını kavrarlar ve başarısız olurlarsa ne olacak? Böylece onlardan bazıları derinlerine yerleşmiş korkuyu saklamak için bahane duvarları inşa ederek, geride dururlar. İkinci Dalgalar şimdi derinliklerindeki gerçek ve doğru olan şeyi yakalama sürecindedirler. Sonraki adım bunu dünyaya getirmenin bir yolunu bulmaktır. Dualiteden Birliğe devasa köklü değişimin sorumluluğunu almaya hazırlar. Ve bundan zevk alacaklar!

KÖPRÜ İNSANLAR VEYA 1.5 DALGA

Ayrıca ne İlk ne de İkinci Dalgadan olmayanlar vardır. Onlar her ikisinin birleşimini içerirler ve İlk ve İkinci Dalganın yollarının yakınlaşması için köprü olarak hizmet etmek üzere buradadırlar. Eğer Köprü İnsan iseniz, hem İlk hem de İkinci Dalganın deneyimlerinin birleşimine sahip olursunuz.

BİRİNCİ VE İKİNCİ DALGA İÇİN 2009

2009’da İkinci Dalganın çoğu beklenmedik ölçüde muazzam bir aktivasyon deneyimleyecek. Uyuşukluklarından uyanacaklar ve varlıklarını tamamen hissettirmek için Gerçek Öz Varlıklar olarak yükselecekler. Engin üstatlıklarına sevinçle adım atacaklar ve istekle sorumluluk taşımaya başlayacaklar. Birinci ve İkinci Dalganın daha önce ayrı olan yolları sonunda yakınlaşacak, EYLEMDEKİ TEK VARLIK’ın tamamen yeni seviyesine adım atmamızı sağlayacak. BİR olarak birlikte, İlk ve İkinci Dalgalar Yeni Dünya’yı doğuracak.

ORTAYA ÇIKIŞ MI, ACİL DURUM MU?

Son birkaç yıldır, üst üste binmiş, eşzamanlı realitelerin dünyasında yaşamaktayız. 2009, bu realitelerin fark edilir şekilde ayrılacağı bir yıldır. Dualitenin yolları ve Birliğin yolları ayrılmaya ve çok farklı deneyimlere sahip olmaya başlayacak.

Bu nedenle, 2009’da kendimizi yerleştirdiğimiz yer çok önemlidir. 2008 boyunca, sayısız zorlukla karşılaştık. En büyük zorluğumuz kendimizi bütünüyle yeni bir seviyeye getirmek ve Gerçek Öz Varlıklar olmak oldu. Eğer bunu yapmayı hallettiysek, önümüzdeki yol, çorak bir çölden çıkıp harika güzellikte verimli bir manzarada ortaya çıkmış gibi hissettirecek. Eğer bunu henüz yapmadıysak, en önemli önceliğimiz olmalıdır, çünkü 2009’da durduğumuz yer hangi realiteyi deneyimleyeceğimizi belirleyecek.

Dualitenin eski yolunun kendi belirlenmiş sonuna geldiği aşikardır. Bunun sonlanması birkaç yıl daha sürecek olmasına rağmen, bu süreç 2009’da hızlanmaya devam edecek. Bu, artık dualitede yaşamayı istemememizin birçok nedeninden biridir. Tamamlanma Zamanları sırasında gerçek olmayan veya geçerliliği bitmiş her şey parçalanıp çökecek. Bu tam şimdi gerçekleşiyor. Tüm dünyada gerçekleşiyor ve sadece daha da kuvvetlenmeye devam edecek. Gerçek Varlıklar olarak ortaya çıkmaktan başka bu süreçten kaçabilmemizin herhangi bir yolu yoktur.

Yeni seviyemize ilerlerken, Ultra Büyük Realitede oturmaya başlarken, tamamen yeni bir yolda, Birlik yolunda yolculuk yapma seçeneğine sahip olduğumuzu keşfedeceğiz. Bu yol dualitenin yolundan kesinlikle farklıdır ve bize sayısız yeni fırsatları ve yeni deneyimleri sunar – daha önce bizim için elde edilebilir olmayan fırsatlar ve deneyimler. En Çılgın Hayallerimizin Ötesindeki alemlere bu şekilde giriyoruz.

İşte 2009 boyunca yürüyebileceğimiz iki farklı yol. Hangi yolu seçtiğimiz deneyimlerimizi belirleyecek.

ACİL DURUM’UN YOLU

Eğer dualitenin parçalanan yolunda yürümeye devam edersek, sürekli bir acil durum hali deneyimleyeceğiz. Eğer hala nefret ettiğimiz bir işte çalışıyorsak, bu iş yok olabilir. Eğer hala Gerçek Sevdiğimiz olmayan bir partnere tutunuyorsak, partnerliğin çatlayıp ayrılması iyi bir şanstır. Eğer hala yaşamlarımızı süresi bitmiş, geçerliliğini yitirmiş veya yüzeysel aktivitelerle dolduruyorsak, bunlar bizden çekip alınacaktır. Eğer hala yoksunluk ve kıtlığa inanıyorsak, bunların daha fazlasını deneyimleyeceğiz. Eğer zorluğun yaşamın doğal bir parçası olduğu inancına tutunursak, yaşam zor olacak. Eğer hala direnç duvarları inşa ederek Gerçek Benliklerimizden gizleniyorsak, tüm gizlenme yerlerimizin örtüsü kaldırılacak. Eğer eski güvenlik şebekelerimize sıkıca sarılıyorsak, bunlar ayaklarımızın altından kayıp yok olacak. Eğer hala eylemlerimiz korkuya dayanıyorsa, o zaman korkularımız o kadar büyüyecek ki, ya yıkılacağız ya da atılım yapacağız. Bu, Acil Durum’un Yoludur.

ORTAYA ÇIKIŞ’IN YOLU

Eğer bu yol çok çekici görünmüyorsa, hepimizin tamamen yeni bir yolda, Ortaya Çıkış’ın Yolunda yürüme seçimimiz var. Burada, tüm çabalarımızı Gerçek Öz Varlıklar olarak ortaya çıkmaya harcarız. Sürekli şekilde eski kalıpları, ortaya çıkan her acil sorunu, tüm geçmiş kalıntıları Kişisel Matrisimizden uzaklaştırırız. Sadece gerçeğimizi söylemek için, sadece gerçek hislerimizi ifade etmek için sürekli olarak varlığımızı bileyeceğiz. Artık gerçek ve doğru olmayan aktiviteleri, arkadaşlıkları ve partnerlikleri bırakacağız. Yaşam gücümüzü çeken işlerde çalışmayı bırakacağız ve yaratıcılığımızı tam olarak ifade edebileceğimiz ve gerçek amacımıza hizmet edebileceğimiz yeni işler yaratacağız. Gizli banka hesaplarımızı bulacağız ve her zaman bize özen gösterileceğini bileceğiz. Durumumuzu genişleteceğiz ve gerçekte olduğumuz gerçek Kralların Kralı veya Kraliçelerin Kraliçesi olarak duracağız. Sevginin Savaşçıları olacağız ve yürüdüğümüz her yere SEVGİ’yi yayacağız!

2009 Gerçek Olanların Ortaya Çıkışının Yılıdır. İçeri adım atmanın, ileri adım atmanın, Bir olarak bir araya gelmenin, Bir Varlığımızın uyuyan devinin engin potansiyelini uyandırmanın ve sonunda buraya yapmak için geldiğimiz şeyi yapmanın zamanıdır. Bunu ne kadar fazla yaparsak, her şey o kadar kolay olur. Mucizeler tezahür eder, Yeşil Işıklar sadece kalmaz, artan şekilde parlaklaşır, Yeni ve Gerçeğe giden yolumuzu aydınlatır.

KUTSAL PAGODA (UZAKDOĞU TAPINAĞI)

Kutsal Pagoda dağların tepesinde yerleşiktir. Asla hareket etmemesine rağmen, tüm manzarayı etkiler. Etrafını çevreleyen bölgedeki herkes onun güven verici varlığıyla rahatlar. İnsanları korumasıyla sarmalar ve sevgiyle kucaklar. Daha Büyük Realitenin rezonansını bedenler ve HER ŞEYİN İYİ DURUMDA olduğunun sürekli hatırlatıcısıdır.

Bazı insanlar dağa tırmanıp Kutsal Pagoda’ya adaklar bırakmak üzere hac yolculuğu yapmak için esinlenir. Onlar her zaman oradan tazelenmiş ve yenilenmiş olarak ayrılırlar. Diğerleri, yürüyüş yaparken veya işlerini sürdürürken ona göz atarlar ve hala orda olmasının derin güvenini hissederler. HER ŞEY İYİDİR.

Kutsal Pagoda bulutlarla engellense veya bir tepe tarafından gizlense bile, onun varlığı hep hissedilir. HER ŞEY İYİ DURUMDADIR.

Ve eğer gözden kaybolsaydı, tüm manzarada büyük bir boşluk, insanların umutlarında ve hayallerinde büyük bir boşluk olurdu. Kutsal Pagoda’ya saygı gösterilmesi ve onurlandırılması bu nedenle bu kadar önemlidir.

Bu önemli 2009 yılı sırasında, dualitenin çoğu gözlerimizin önünde parçalanırken, Yeni ve Gerçeğin temellerini demirlemek için yeni stabilizasyon küçük çarkları yaratılmalıdır. Ve her birimizin Kutsal Pagoda’lar olmamız gerektiğinin nedeni budur. Herkesin görmesi için yeni manzaramızda açık bir şekilde ve cesaretle gerçek durmalıyız. Sürekli olarak HER ŞEYİN İYİ olduğunun güvencesinin dalgalarını yollayarak. Tüm çevremize En Gerçek Sevgiyi yayarak.

MUA

MUA, En Başlangıçta ve Her şeyden Önce anlamına gelen kadim bir Tahiti sözcüğüdür. Bu sözcüğün içinde kadim Lemurya veya Lamu’nun anıları kodludur.

Ayrıca MUA’nın, şimdiki zamanlar için çok uygun olan daha derin bir anlamı vardır. MUA büyük yeni bir döngünün başlangıcını ifade eder. Yeni MUA’mızın ilk aşaması, Tek Gerçek Sevginin Yeni Matrisinin doğumuyla 2009’da gerçekleşiyor olacak.

Önceki MUA’lar Güneşin ve Ayın doğumunu, Zamanın Başlangıcını ve her yeni dünyanın yaratılışını kapsıyor, Büyük Tufandan sonra doğan dünya gibi veya Hopi Yerli yaradılış hikayesinde anlatılan dünya gibi. 2009’da başlayan MUA, Maya ve İnka takvimleri kendi başlangıç pozisyonlarına sayfayı çevirdiklerinde, 2011 – 2012’nin sonunda tamamlanacak.

2009’A GENEL BAKIŞ

2009 sırasında, sahte olan her şey, bencil hırs, açgözlülük veya ayrılık illüzyonuna dayanan veya bütünlükten yoksun olan her şey tükenene kadar çok fazla büyütülecek. Gerçek ve bütün olan her şey başarılı olacak. Bu, bizim için her şeyi HİZAYA sokar. Bizi en Çılgın Hayallerimize götüren yolu mu izleyeceğiz yoksa hızla bir kabusa dönüşen yolda yolculuk yapmaya mı devam edeceğiz?

Eğer gerçek ve doğruysak ve eğer kişisel matrisimiz berrak ise, yıl boyunca birçoğumuz Yeni Yaşamlarımızın yerlerine taşınacağız. Yeni bir bölgeye fiziksel olarak taşınmasak bile, yakın çevremiz fark edilir şekilde farklı olacak. Bu gerçekleştiğinde, yaşamlarımızdaki insanların ve donanımların/eşyaların dramatik değişimi olacaktır; yeni kariyerlerimiz ortaya çıkacak; Tek Gerçek Sevdiklerimiz ile karşılaşacağız. Günlük rutinlerimiz ve her zamanki alışkanlıklarımız bile değişecek.

İş ve kariyer ile ilgili: 2009’da, kendi işlerimizi yaratarak ve eski dualiteye – dayanan işlerde çalışmak yerine benzer düşüncede olanlarla çalışarak çok daha büyük başarılara sahip olacağız. Bunun nedeni tüm dualiteye dayanan ekonominin Hükümsüz – Bölgede olmasıdır.

Bu, Gerçek Olanların Ortaya Çıkış yılıdır. Tüm dünyadaki insanlar, gerçek amaçlarını gerçekleştirebilmek için tam üstatlıklarına adım atacaklar. Dramatik koruma/gözetme değişiklikleri ve sorumluluk asalarının aktarılması olacaktır.

Ve tüm bu zamanda, dualitenin illüzyonu üzerine inşa edilmiş olan her şey çökmeye devam edecek....

Bu, 2009’da yürüyüşü zaman zaman zorlaştırabilir. Dünyada neler olup bittiğinin ultra farkında olmalıyız, bununla birlikte olup biten şeylere çekilmemek için dikkatli olmak zorundayız. Etrafımızda nelerin olup bittiği önemli değil, Yeni ve Gerçeğe giden berrak bir rotayı takip etmeliyiz.

2009’un her biri eşsiz bir odağa sahip olan iki farklı bölümü var.

OCAK – MAYIS

Yılın Ocak ayından Mayıs’a kadar olan ilk yarısı, tüm çalışanların büyük bir projede çalışmaya başlamak üzere aynı anda gelmeleriyle bir inşa sitesine benziyor. Her insan, önümüzdeki muazzam projeyi tamamlamak için büyük ölçüde gereksinim duyulan kendi özel yeteneklerine sahiptir. Muazzam odaklanmamızı ve çabamızı gerektiren kısa sürede başarılacak çok şey var. Ve yükselmiş aktivitenin belirsizliği olmasına rağmen, eğer amacımıza odaklanmış kalırsak, minimum stresle çok fazla şeye ulaşılabilir.

Bu zaman boyunca, birçok Ho'oponopono veya ‘Şeyleri Doğru Yapma’ gerçekleşecek. Bizi geride tutan ve gerçek dışı olmamızı sürdüren şeyleri bulmak için varlıklarımızı sürekli olarak temizleyeceğiz. Özgürleşmemiz gereken şeylerden biri, egomuzun önemsiz gaddarlığının kontrolü tarafından geride tutulmaktır. Eğer Gerçek Varlıklar olmak istiyorsak, artık ego –güdümlü olamayız. Egonun sahte giysilerini giydiğimizde, yeterince iyi olmadığımızın güvensizlik ve yetersizlik hislerimizi örtmeye çalışıyoruz. Bu sahte allayıp pullama bazı insanları kandırabilir; bize geçici olarak iyi hissettirebilir, ama sadece bizi gerçek ve doğru olmaktan geride tutar. Ortaya Çıkış’ın yolunda yolculuk yapmamız için, egolarımız kesinlikle Gerçek Öz Varlıklarımız ile hizaya getirilmelidir. Gerçek Öz Benliğimiz olmaktan daha iyi olan hiçbir şey yoktur. Bu artık güç ve bilgiyi elde etme ile ilgili değildir; bu, gerçek olmak ile ilgilidir.

Bizi geride tutabilen diğer şeyler, yeterince iyi olmayacağımızla ilgili başarısızlık korkusu, kendi yeteneklerimize güven eksikliği, görünür güvenlik ağı olmadan sıçrama korkusu ve aslında gerçek olduğunu bildiğimiz şeyden şüphelenmedir. Tüm bu unsurlar mümkün olduğu kadar kısa zamanda kişisel matrisimizden uzaklaştırılmalıdır.

Geçmişin kalmış olan kalıntılarını temizlemeliyiz ve yolculuğumuz boyunca biriktirdiğimiz yaraları iyileştirmeliyiz. Eskiyi tamamlamaya daha fazla odaklanma olacak. Hem içimizdeki hem de dışsal çevremizdeki eski sorunlardan kurtularak, her şeyi gözden geçirip ayıklayacağız. Gevşemiş iplikleri bağlayacağız ve yaşamlarımızın birçok eski bölümlerini kapatacağız. Aynı zamanda, Yeni Yaşamlarımız için gerekli aletleri ve yetenekleri edineceğiz. Birçok şey eski pozisyonlarından yeni geçici pozisyonlarına geçiş yapacak. Birçok seviyede geçişte olduğumuzu hissedeceğiz.

Geçmişi salıvermenin bir parçası gerçekleştirilmemiş (tamamlanmamış) ilişkiler, işler ve aktivitelerden çıkıp gitmek olacak. Bu aylar sırasında birçok şey yer değiştirme halindedir. Birçoğumuz bu zamanda yer değiştireceğiz. Direkt olarak nıhai varış yerimize taşınmayabiliriz, ancak bunun yerine doğru bölgedeki geçici bir pozisyona yerleşebiliriz.

Ayrıca pozisyona kaynaştıran olaylar serisini deneyimleyeceğiz. Bu, Yeni Yaşamlarımızdan anahtar insanlarla karşılaşma ve dışsal çevremizle kaynaşmayı kapsıyor. Daha önceden tanıdığımız bazı insanları henüz tanıştıklarımızla bütünleştireceğiz. Bu yeni bir enerji dinamiği yaratacak. Artık şeyleri kendi başımıza yapmanın düşünülmediğini, en büyük başarımızın karşılıklı destekte başkalarıyla çalışmayla geldiğini keşfedeceğiz. Birçoğumuz yeni karşılıklı destek toplulukları oluşturmak için benzer insanlarla bir araya geleceğiz. Benzer, yakın insanlarla yaşamak ve çalışmak pozisyonumuzu ölçülemez şekilde kuvvetlendirecek, çünkü bu Yeni’nin yoludur.

Mart ayı civarında, özellikle nerede yaşadığımız ve yapacağımız yeni işle ilgili olarak, yeni durumumuza bakıyor olacağız. Suları test edeceğiz, yeni bağlantılar kuracağız ve Yeni Yaşamımızı organize ederken ayak basacağımız bir yer bulacağız. Bir sürü uygulamalarla uğraşacağız. Bizler daha çok yerleşirken ve orada nelerin olduğunu görmek için köklerimizi salarken, bu Nisan’da da devam edecek. Ayrıca yeni manzaramızın ilham ettiği yaratıcı dalgayı deneyimleyeceğiz. Ve yeni Gerçek Sevginin Nehrinin suları akmaya başlayacak....

Mayıs bize güçlü bir geçişi işaret eden dişlilerin değişimini getiriyor. Sörf, bizi tamamıyla yeni bir seviyeye taşıyacak olan büyük kuantum atılımlarını getiren tsunami boyutlarına yükseliyor. Bu, yeni manzaramıza yerleştirdiğimiz bitkilerin ilk yeni sürgünlerinin yüzeye çıktığını göreceğimiz zamandır. Yeni Gerçek Sevginin Nehri, Sevgi Okyanusuna akarken, onun yükselen akıntılarında sürükleniyoruz.

HAZİRAN

Haziran ayı hazır beklemektedir. Bizi engin bir şekilde dönüştüren mega Dönüş Noktasıdır. Şeyleri eski pozisyonunda tutan eksen son dönüşünü yapıyor ve her şey yeni pozisyonuna geçiş yapıyor. Kalan perdeler aniden düşüyor ve yeni manzaramızın muhteşemliği tam olarak ortaya çıkıyor. Bu zaman boyunca, var olduğunu bilmediğimiz şeyleri aniden göreceğiz. Bu, tüm çevremizde fizikselde gerçekleşecek. Renk spektrumumuz aniden genişlemiş gibi hissedilecek, yeni renkleri görmemiz sağlayacak. Haziran’da ayrıca Tek Gerçek Sevginin Yeni Matrisi sonunda doğarken, ilk MUA’mızı deneyimleyeceğiz. Bu, Saf Kalp Gerçek Sevgisinin bent kapaklarını fırlatıp açacak.

TEMMUZ – ARALIK

Yılın kalan zamanında, Rahatça Yeni Yaşamlarımıza gireceğiz. Ayarlanmak zor olmayacak; doğal hissedilecek. Birlikte yaşamak ve çalışmak için gerçek insanlarımızla bir araya geleceğiz. Benzer, yakın insanlarla, gezegenin diğer tarafından yaşayanlar ile bile kuvvetli bir bağlılık hissi olacak. Tek Varlığımızın uyuyan devi sonunda uyuklamasından silkinecek ve kendi görkemine yükselecek. Sorumluluğu paylaşarak ve Bir olarak hizmet ederek, sonunda gerçekte buraya yapmak için geldiğimiz şeyi geniş ölçekte yapıyor olacağız. Aynı zamanda, sonunda dikkatimizi kendi kişisel gereksinimlerimize ve arzularımıza döndürebileceğiz, zaman veya para yoksunluğu nedeniyle ihmal ettiğimiz sağlık sorunlarına özen göstereceğiz.

Gerçek ve doğru olanlar muazzam Hızlı bir Yolda yolculuk yapıyor olacaklar. Yine de, birçok şey gerçekleşecek olmasına rağmen, bu bunaltıcı olmayacak, çünkü bunu BİR olarak yapıyor olacağız.

Uzun zamandır baskılanan yaratıcılığımız yüzeye fışkıracak. Tek Gerçek Sevdiklerimiz bizim yanımızda olacak. Şu anda hayal edilebilen şeylerin ötesinde SEVGİ ile dolu olan En Çılgın hayallerimizi sevinçle yaşayacağız.

Ve bu süre boyunca, dualite illüzyonunda inşa edilmiş olan her şey çökmeye devam edecek....

 

MUTLU YILLAR!

Asil 2009 yılının sizlere

tüm Atılımların Atılımını
the En Çılgın Hayallerinizin Gerçekleşmesini
ve Tüm Sevgilerin Sevgisini getirmesini sağlayın.

With Deepest LOVE from my Heart of Hearts,

Solara

ENTER THE NVISIBLE WEBSITE

2009 Telif hakları Solar’ya aittir
Her hakkı saklıdır
www.nvisible.com

 

Solara’nın Sörf Raporları...

 
 
Geleceğimizin kalıplarını şimdi yaratıyoruz!
 
 
 
Yeni’ye yapılan bu çılgın yolculuğun keyfini çıkartın.
 
 
 
Haydi bütün varlığımızla korkusuzca sevelim!
 
 
 
Bilinmeyen’e sürekli olarak açık olun!
 
 
 
Ne olursa olsun GERÇEK olun!