http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/NVisbleBanner2005.jpg

A 11:11-es Átjáró Tizedik Kapujának Aktiválása
IGAZ EGYEKKÉNT IGAZ ÉLETET ÉLNI

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/10/Chiapas/huipil-111.jpg

TIZEDIK KAPU -- ŐRÖK

Fordította: Elisabeth Mag

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/5Guardians14.jpg

Őrök az Ötödik Kapu Aktiválásakor, Hawaii-on. Tartják az energiát, amíg mi egybeolvadunk a Földdel.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/PR_DIAM.GIF ELSŐ RÉSZ: Tizedik Kapu Lehorgonyzó Csoportok Előkészületei http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/newjp.gif
http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/PR_DIAM.GIF MÁSODIK RÉSZ: Útmutató a Tizedik Kapu Aktiválásához  HAMAROSAN ELÉRHETŐ!
http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/PR_DIAM.GIF A Tizedik Kapu Lehorgonyzó Csoportok Tartalomjegyzéke http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/newjp.gif

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

ŐRÖK

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/5Michael.jpg

Egy Őr, aki rendíthetetlenül áll, és összpontosítja a szándékát a Negyedik Kapu aktiválásakor,
a Tahitin lévő Tetiaorában.

Az Őrök minden 11:11-es Kapuaktiválás szerves részét képezik. Történjék bármi egy 11:11-es Aktiváláskor, az Őrök mindig nagyobbak maradnak, mint bármilyen esemény, ami középen történik.

Minden 11:11-es Aktiváláson láthattok erőteljes lényeket, akik a szakrális terünk körül állnak. Ezek az Őrök azért vannak jelen, hogy az Ultra Felsőbb Valóság rögzítő elemeiként szolgáljanak. Azért vannak itt, hogy védjék az összejöveteleink szentségét. Az Őrök létének fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az Őrök egy stabil, erősen megemelt energiamezőt biztosítanak a számunkra.

Az Őrök száma a csoport létszámától függ. Volt már olyan, amikor az egész Főtengelyünkben mindenki beállt Őrnek egyszerre, és volt, amikor csak néhányan voltak. A Főtengelyekben mindig megpróbálunk legalább tizenegy Őrt pozícióba állítani a Szertartás elejétől a végéig. (Természetesen nem ugyanazok az emberek egész idő alatt, hanem a szertartás során mindig váltják egymást.) Még amikor rövid pihenőidőt tartunk, az Őreink akkor is a helyükön maradnak.

Ha nagyon kicsi a Lehorgonyzó Csoportotok, lehet, hogy le kell mondanotok arról, hogy fizikai Őreitek legyenek, vagy felváltva lehettek egyenként is Őrök. És ha van közöttetek olyan, aki fizikailag nem tud részt venni a táncokban, vagy nem tud hosszabb ideig talpon maradni, akkor leülhet egy székre, és Őrökként szolgálhat. De mindig erősebb a védelem, ha állnak az Őrök, hacsak lehet. Ha nincsenek elegen a csoportban, akkor egy Buddhát vagy egy követ is tehettek be az Őr posztra, ha a szabadban vagytok, akkor kérjetek meg egy közeli fát, hogy álljon nektek Őrt.

Őrként szolgálva rájöttök majd, hogy nagy elhivatottságra és figyelemösszpontosításra van szükség. Az Őrök inkább a tiszta energiát testesítik meg, nem magát az embert. Amikor Őrökké váltok, akkor félre kell tennetek a saját személyiségeteket, és csupán semleges energiává válni. Temérdek mennyiségű energia fog átáramlani a fizikai testeteken, tehát mindenképpen végezzétek el a RAJT GYAKORLATOT, mielőtt beálltok a posztra.

A karotokkal irányítsátok finoman az energiát, bármilyen szent mudra tartásban, amit jónak éreztek. Megváltoztathatjátok a kartartást bármikor, ha úgy érzitek, de NAGYON lassan tegyétek ezt, és az energiákkal összhangban! Különösen a Szakrális Táncok közben -- minden hirtelen mozdulat az Őrök felől erősen érződni fog, és ez zavaró lehet.

FONTOS TUDNI: Az Őrök sosem beszélnek! Ha kommunikálniuk kell, akkor a szemükkel vagy a szívükkel kommunikálnak, vagy nagyon finom mozdulatokkal.

AZ ŐRÖKNEK MINDIG NYITVA VAN A SZEME. Ez azért van, mert mindenre kihegyezve kell lenniük, ami történik egész idő alatt, és összhangban kell maradniuk a többi Őrrel, Egy Lényként.

Ha már Őrként szolgálsz, addig a posztodon kell maradnod, amíg egy másik Őr le nem vált. Amikor váltásra van szükséged, akkor az Őrök leváltó jelzését, a Láthatatlan Gyémántjának jelét formálod meg.

Ne felejtsétek el elmondani a csoportnak, mit jelent ez a jel! Bármikor, ha egy Őr ezt a jelet mutatja, akkor le kell váltani, ha nem teszitek, akkor az is lehet, hogy az Őr a kimerültségtől esetleg elájul!

Az Őrök mindig legyenek egymásnak teljes tudatában, EGY LÉNNYÉ igazodva. Mindig egyenlő helynek kell lennie két-két Őr között. Ezt a távolságot csendesen újra lehet igazítani, ha éppen szükséges.

Az Őrök teljes összpontosítása szükséges az Aktiválási Szertartás szakrális terének megtartásához. Az Őrök sosem fordítják a figyelmüket semmi olyan felé sem, ami a körön kívül van. Tehát, ha bármi probléma van, mint például: váratlanul odajönnek emberek, baj van a hangberendezéssel vagy hirtelen szakadni kezd az eső, az Őröknek minden körülmények között meg kell tartaniuk a figyelmüket.

Jó példa erre az az 1994-es Tahiti-i Összejövetelünkön történt eset, amikor éppen egy különösen Szakrális Táncot táncoltunk, ami létrehozta a Nagy Központi Nap Lényét. Egy részeg tahiti ember megjelent, és elkezdte zaklatni az Őröket, faágakat himbálva az arcuk előtt. Minden Őrünk megtartotta a figyelemösszpontosítását, és erősek maradtak, Egy Lényként. Ilyen esetekben nagyon hasznos, ha állandóan van egy ember a körön kívül, aki elhárítja a problémákat, valaki olyan, aki tudja kezelni a váratlan helyzeteket.

Őrnek lenni nagyon csodás élmény. Abszolút hatalmasnak érezheted magad, és varázslatos módon képes leszel átlátni mindent, ami történik. Ez a poszt teljesen igénybe veszi a lényedet, és amikor Őrt állsz, akkor a tudatosságodban kvantumméretű ugrásokat tapasztalhatsz. A csoportban mindenki álljon Őrt legalább egyszer!

AZ ŐRÖK ELHELYEZKEDÉSE

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Mielőtt elkezditek a Tizedik Kapu Aktiválási Szertartásotokat, állítsátok be az Őreiteket a posztjukra! Amint a nagy körben elhelyezkedtek, mindannyian végezzék el a RAJT GYAKORLATOT, hogy teljesen leföldeljék magukat a helyükön. A következő lépés az, hogy egymáshoz igazodnak Egy Lénnyé válva, és együtt kinyitják magukat a TISZTA SZÍV SZERETET mudrára EGY-ként. Ezután már bármilyen helyzetbe tehetik a karjukat, amit megfelelőnek, kényelmesnek éreznek, és ami tisztán megtartja az energiákat. Nem kell minden Őrnek mindig ugyanolyan helyzetben tartania a karját, bár ez gyakran természetes módon megtörténik.

Fontos, hogy az Őrök tisztán, és érintetlen állapotban tartsák meg az energiákat. NEM helyes semmilyen mágikus szimbólum, szakrális geometria használata, sem az ujjak és a karok mozgatása, de még Reiki szimbólumok használata sem, amíg Őrként szolgálnak.

Amikor az energiák szintje az Aktiválás ideje alatt változik, akkor lehet, hogy az Őrök késztetést éreznek arra, hogy finoman megváltoztassák a helyüket oda, ahol az energiák a legerősebbek. Ezt lassan kell megtenni, hogy ne zavarja meg a szertartást. A kartartások szintén változhatnak a szertartás ideje alatt, ha ezt lassan és megfelelően teszitek.

AZ ŐRÖK LEVÁLTÁSA

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Mielőtt elkezditek az Aktiválási Szertartást, mindenkinek mutassátok meg, hogyan történik az Őrök leváltása. Bármikor, ha egy Őrt le kell váltani, akkor az Őr a kezével a Láthatatlan Gyémántját mutatja a szívközpontja előtt, hüvelykujját lefelé, tenyerét kifelé fordítva. (Összeér a hüvelykujj és a mutatóujj.)

Az egész csoportnak folyamatosan figyelnie kell az Őrökre, hogy amikor egy Őr mutatja a leváltás jelét, akkor valaki lépjen oda, és váltsa le! Természetesen, ez nem történhet meg akkor, amikor épp egy Szakrális Tánc közepén vagytok.

Egy Őr leváltásakor az, aki belép az Őr helyére, megáll az Őr előtt, és elvégzi a RAJT GYAKORLATOT. Aztán ő is felveszi a láthatatlan Gyémántja kéztartást, és hozzáigazítja azt az Őr Gyémántjához. Azután EGY-ként, lassan körbefordulnak, az óra járásával megegyező irányban, hogy az új Őr a kör közepe felé nézzen. A leváltott Őr finoman meghajol az új Őr felé, és lassan eltávozik.

Van, amikor egy Őrnek szüksége van a leváltásra, de nem veszi azt észre. Ez azért van, mert "besült" az energiákba. Ha észreveszitek, hogy egy Őr merev tekintettel néz, beragadt egy merev helyzetbe, előre-hátra imbolyog, megzavarta valami, és nézelődik vagy becsukta a szemét, akkor azt le kell váltani, akár akarja, akár nem.

Ne ijedjetek meg, HA EGY ŐR ELESIK! Ez megesik néha, amikor erősek az energiák. (Már egészen hozzászoktunk ehhez a Főtengelyekben.) Csak küldjétek oda a váltást, és valakit, aki segít az elesett Őrt kivinni a körből.

Ha az energiák nagyon intenzívek, vagy ha az időjárási viszonyok nehézségeket okoznak, akkor lehetőleg gyakran váltsátok az Őröket! Az első Kapu Aktiváláskor Egyiptomban, a két hosszú éjszaka alatt olyan hideg volt, és az energiák olyan erősek voltak, hogy nagyjából minden tizenöt percben váltani kellett az Őröket.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/10/Chiapas/9BaliGuardians.jpg

Az Őrök lehorgonyozzák a Láthatatlant a Kilencedik Kapu Aktiváláskor Balin.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Az Őrök esete a Második Kapu Aktiválásakor

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Egy történet Solaratól a Második Kapu Aktiválásáról, ami Ecuadorban volt:

A Szertartásunk napkeltétől napnyugtáig tartott, és egy nagy füves területen volt, a Pululahua vulkán kráterének legalján. Éppen befejeztünk egy Szakrális Táncot, és mivel már majdnem itt volt az ideje, hogy megebédeljünk ott a szabadban, nem akartam már elkezdeni semmilyen tevékenységet evés előtt.

Mindannyian ott ültünk a füvön kis csoportokban, és vártuk, hogy megérkezzen az ebédünk. Mindannyian, ami azt jelenti, hogy az őrök nem, ők a helyükön álltak, és tartották az energiát egy óriási, üres kör körül a mezőn. Amíg az ebédre vártunk, voltak közöttünk néhányan, akik hirtelen úgy döntöttek, hogy beállnak az Őrök közé, tehát odamentünk, és elfoglaltuk az őrhelyünket a már ott lévő Őrök közötti legnagyobb térközökben.

Amint beálltunk a helyünkre, észrevettük, hogy az energia rendkívül felerősödött. Ahhoz túl erős volt, hogy elhagyjuk az Őrhelyünket, és szóljunk a csoport többi tagjának. Bár nem szóltunk senkinek, lassan de biztosan egyre többen a csoportból hívást éreztek, hogy beálljanak közénk, és egyesével odajöttek a körhöz, hogy Őrök legyenek. Gyorsan a csoport fele Őr lett! Senkinek sem szóltunk, az emberek egyszerűen megérezték az energiát, és jöttek. A csoport másik fele tovább üldögélt a füvön, beszélgettek, és várták az ebédjüket.

Aztán bejött a legcsodálatosabb energia, és a kör közepén lehorgonyzódott, és mi Őrök, mindannyian tudtuk, hogy a Második Kapu energiái megérkeztek! Ez volt az a pillanat, amikor a Második Kapu megnyílt! Később sokan azt mondták, hogy ez volt a Szertartás legerősebb része. És a csoportunk fele lemaradt róla, mert senki "nem szólt" nekik.

Ha akarjátok, elmondhatjátok ezt a történetet a Lehorgonyzó Csoportotokban, mert ez nagyon tanulságos, hogy tudatosak maradjatok a Tizedik Kapu Aktiválásának teljes ideje alatt. Legyetek felkészülve a váratlan dolgokra minden időben! Tartsátok a figyelmeteket az összejövetelek célján mindenkor! MOST NYITJUK MEG A BEJÁRATOT AZ ÚJ, IGAZ ÉLETÜNKBE. Legyetek felkészülve, hogy a megszokott élmények területét elhagyjátok bármely pillanatban! Van, amikor a legjobb pillanatok akkor jönnek, amikor a legkevésbé számítotok rájuk!

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/88/88MC/88LunaGuardians/88LunaG2.jpg

Fényes Őrök a Nyolcadik Kapu második Aktiválásakor a la Luna Szigeten, a Titicaca tónál, Bolíviában.

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/Nvisible2.gif