De Elf Poorten
11:11

De Elf Poorten

Vertaald door Brigitta Bos

Binnen de Doorgang van de 11:11 bevinden zich Elf Poorten. Elke Poort is een opstapstation naar een nieuwe frequentieband van energie. Deze Poorten zijn vergelijkbaar met sluizen in een kanaal. Als een Poort eenmaal geactiveerd en binnengegaan is, beginnen we aan een intens transformatie- en inwijdingsproces terwijl onze wezens ondergedompeld worden in een nieuw frequentiepatroon. Al reizende op deze frequentiebanden, beheersen we de lessen van elke Poort totdat we bij de volgende Poort aankomen.

Elke Poort heeft een uniek vibrerende grondtoon waarmee we onszelf in een staat van harmonische resonantie eenlijnig moeten maken. Het is dit eenlijnigheidsproces wat ons de nodige herafstemming geeft zodat we dieper in het Onzichtbare kunnen reizen.

De Poorten van de 11:11 kunnen op ieder moment vanaf activering binnengetreden worden, daar we niet allemaal dezelfde timing hebben binnen onze evolutionaire spiraal. Je kunt dus op dit moment één of alle van de eerste vier Poorten ervaren. Hoewel, een Poort mag niet binnengegaan worden voordat het behoorlijk geactiveerd is.

DE EERSTE POORT
ONZE HARTEN GENEZEN


De Eerste Poort wordt binnengetreden zo gauw we de 11:11 binnengaan. We laten de oude kaart achter en gaan de mysterieuze, niet in kaart gebrachte werelden van het Onbekende binnen. De lucht zélf wordt een waterachtige substantie als water. Dit zijn de subtiele stromingen van het Onzichtbare.

De focus hier is op het genezen van onze emoties. Dit benodigt een constant proces van loslating, een continue herevaluatie van onze oude manieren van voelen en liefhebben. Veel relaties worden of geherstructureerd of verwijderd terwijl we door de Eerste Poort reizen. Met zoveel nodige genezing van onze individuele harten, ervaren we een activering van ons Eénhart.

Dit Eénhart is het hart van allen. Het is de kern van ons nieuwe emotionele lichaam. Dit betekent dat we hetzelfde hart delen, een veel oneindiger en warer hart dan eerst. Het Eénhart is het hart wat niet gebroken kan worden. Er is geen “geven” of “ontvangen” van liefde. Liefde is gewoon een constant recyclen, komen en gaan en hercirculeren. Terwijl we de ervaringen van het verleden loslaten, leren we onze Liefde te leven.

Reis naar de Tweede Poort van de 11:11

An amazing 27 page Photo Journey of the First Gate Activation in Egypt.

Alle materialen copyrighted 1989-2009 door Solara. Alle rechten voorbehouden.