Μετάφραση από τη Θρόνη Τσιάμη

 Η Σολάρα στο Τουλούμ, Μεξικό

 

Ποια είναι η Σολάρα;
Επισκεφτείτε μια έκθεση φωτογραφιών από τα ταξίδια της Σολάρα.

 

Το Δελτίο Πλεύσης για το Έτος 2011:
Αναδυόμενοι σ’ ένα Καινούριο Κόσμο


Τα εκπληκτικά ακριβή Δελτία Πλεύσης της Σολάρα
Βαθιά διορατικά δελτία για τις ενέργειες
που εμπειρόμαστε κάθε μήνα.

Εγγραφτείτε στα Δελτία Πλεύσης της Σολάρα

 

Φωτογραφίες της Σολάρα στο Facebook  
Εικόνες απ’ τη Διευρυμένη Πραγματικότητα και Πέρα απ’ αυτή