11:11 NYOLCADIK KAPU AKTIVÁLÁS

ÚTMUTATÓ ŐRÖK SZÁMÁRA

Fordította: Gabor Beke


Az Őrök az 5. Kapu Aktiválásakor Hawaii-on az energiát tartják, míg mi egybeolvadunk a Földdel.

ELSŐ RÉSZ: 8. Kapu Horgonyzó Csoport Előkészületek
MÁSODIK RÉSZ: 8. Kapu Horgonyzó Csoport Aktiválási Útmutató

ŐRÖK


Egy Őr rendíthetetlenül és összpontosított szándékkal áll a 4. Kapu Aktiválásakor Tahitin Tetiaroa-nál.

Az Őrök szerves részét képezik minden 11:11 Kapu Aktiválásnak. Bármi is történik egy 11:11 Aktiválás során, az Őrök mindig Nagyobbak maradnak, mint a középpontban zajló események.

Minden 11:11 Aktiváláskor látni fogtok néhány erőteljes lényt, amint szakrális terünk körül áll. Ezek az Őrök a stabilitás megtartóiként szolgálják az Egység Mintázatát. Azért vannak jelen, hogy lehorgonyozzák a Felsőbb Valóságot és védjék összejövetelünk szentségét. Az Őrök fontosságának hangsúlyozását nem lehet eltúlozni. Az Őrök, egy stabil és rendkívül erős energiamezőt biztosítanak számunkra.

Az Őrök száma a csoport méretétől függ. Megesett, hogy a Főtengely minden tagja Őr volt, és volt, amikor csak néhány Őrünk volt. A Főtengelynél mindig azt próbáljuk megtenni, hogy legalább 11 Őr legyen a helyén a Szertartás elejétől a végéig. (Természetesen nem ugyanazon személyek az egész idő alatt, hanem váltják egymást a szertartás során.) Az Őrök még akkor is a helyükön maradnak, ha rövid pihenő szüneteket tartunk.

Ha a Horgonyzó Csoportotok nagyon kicsi, esetleg kénytelenek lesztek lemondani arról, hogy testileg is jelenlévő Őrötök legyen, vagy egymást váltva egyszemélyes Őrrel is megoldhatjátok a helyzetet. Ha netán vannak a csoportban, akik fizikailag nem tudnak részt venni a táncokban, vagy nem tudnak hosszú időn keresztül állni, akkor Ők egy széken ülve is szolgálhatnak Őrként. De, amikor ez csak lehetséges, az Őrök álljanak, hiszen ez mindig erősebb. Vagy megtehetitek, hogy egy követ vagy egy Buddhát helyeztek el az Őr helyére, és megkéritek, hogy legyen az Őrötök, vagy ha a szabadban vagytok, kérjetek meg egy közelben álló fát erre.

Ha Őri szolgálatra éreztek hívást, tapasztalni fogjátok, hogy óriási elhivatottságra és összpontosításra van szükség. Az Őrök sokkal inkább tiszta energiát testesítenek meg, mint egyéni embereket. Attól a pillanattól fogva, hogy Őrré váltok, tegyétek félre a személyiségeteket és váljatok tiszta, semleges energiává. Hatalmas mennyiségű energia fog keresztül áramlani fizikai testeteken, ezért kérem, hogy feltétlenül végezzétek el a Rajt Gyakorlatot.

Karjaitokat bármilyen helyesnek érzett szakrális mudrában/pozícióban tartva finoman irányítsátok az energiát. Amikor csak helyénvalónak érzitek, bármikor változtathattok karotok tartásán, de kérem, NAGYON lassan és az energiákkal harmóniában tegyétek ezt. Különösen ügyeljetek erre a Szakrális Táncok alatt – az Őrök általi bármilyen hirtelen mozdulat erősen érezhető, és bomlasztó hatást fejthet ki.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az Őrök soha ne beszéljenek! Amikor muszáj valamit közölniük, jelezzék azt szemükkel vagy szívükkel, vagy rendkívül finom mozdulatokkal.

AZ ŐRÖK MINDIG TARTSÁK NYITVA A SZEMÜKET.

Amikor Őrként szolgáltok, mindaddig a helyeteken kell maradnotok, amíg valaki le nem vált Benneteket. Amikor váltásra van szükségetek, használjátok a Láthatatlan Gyémántjának Őrségváltás jelzését.

Kérem, hogy ne felejtsétek el előre tudatni csoportotokkal, hogy ez a jel mit jelent, és hogy valakinek mindig szükséges leváltania azt az Őrt, aki ezt a jelzést használja, különben Őreitek elájulhatnak a kimerültségtől!

Az Őrök mindig legyenek egymásnak teljes tudatában és egymással összhangban, hogy együtt formáljanak Egy Lényt. Mindig egyenlő térköz legyen közöttük. Ez a térköz csendben újrarendezhető, amikor arra szükség van.

Az Őrök teljes összpontosítása szükséges az Aktiválási Szertartás szakrális terének megtartásához. Az Őrök soha ne irányítsák figyelmüket a körön kívülre, bármi is legyen az. Tehát ha bármilyen probléma merül is fel, például nem várt személyek érkezése, gondok a hangerősítő rendszerrel, vagy egy hirtelen jött özönvízszerű eső, az Őrök akkor is tartsák meg összpontosított figyelmüket, történjék bármi is.

Jó példa erre az az 1994-es Tahiti-i Összejövetelünkön történt eset, amikor legelső alkalommal táncoltuk az egyik különösen szakrális táncunkat, a Felsőbb Központi Nap Lényének születését. Egy részeg Tahiti-i ember jelent meg, és zaklatni kezdte az Őröket, faágakat lengetve arcukba. Minden Őrünk megtartotta összpontosított figyelmét, és Egy Lényükben erősek maradtak. Olykor nagyon hasznos, ha van egy személy, aki alkalmas a körön kívüli ehhez hasonló váratlan helyzetek megfelelő kezelésére.

Őrnek lenni csodálatos élmény. Egyszer csak mérhetetlenül óriásinak érzed magad, és fönséges rálátást kapsz az eseményekre. Ez a pozíció nagy kihívás, és ha Őrként szolgálsz, kvantumugrásokra számíthatsz a tudatosságban. A csoportban mindenki legyen legalább egyszer Őr.

AZ ŐRÖK ELHELYEZKEDÉSE

A 8. Kapu Aktiválás Szertatás megkezdése előtt irányítsátok Őreiteket a helyükre. Amint egy nagy körben elhelyezkedtek, mindannyian végezzék el a Rajt Gyakorlatot, teljesen leföldelve magukat a helyükön. Aztán hangolódjanak össze, mint Egy Lény, és Egyként nyissák meg Egy Szívüket. Ezután bármilyen mudra pozíciót felvehetnek karjaikkal, amit megfelelőnek, kényelmesnek tartanak, és amivel tisztán tudják tartani az energiákat. Nem muszáj minden Őrnek ugyanabban a pozícióban tartania a karját, bár ez gyakran természetszerűleg megtörténik.

Fontos, hogy az Őrök tisztán és hamisítatlanul tartsák meg az energiákat. NEM helyes mágikus szimbólumokat, szakrális geometriai formákat használni, az ujjaikat ide-oda mozgatni, vagy a karjaikat lengetni, vagy akár Reiki szimbólumokat alkalmazni, amíg Őrként szolgálnak.

Ahogy az energiák változnak az Aktiválás során, Őreitek úgy érezhetik, hogy helyzetüket finoman abba az irányba kell el mozdítaniuk, ahol az energiák a legerősebbek. Ezt lassú helyváltoztatással szükséges megtenni, hogy ne zavarja meg a szertartást. A karok helyzetén is lehet változtatni a szertartás során, amennyiben ez lassan és megfelelően történik.

ŐRÖK VÁLTÁSA

Az Aktiválási Szertartás megkezdése előtt minden résztvevő számára meg kell mutatni, hogy mi a módja az Őrök leváltásának. Bármikor, ha egy Őrnek szüksége van váltásra, a kezét helyezze a Láthatatlan Gyémántja pozícióba a szíve előtt, lefelé mutató hüvelykujjakkal és kifelé fordított tenyerekkel. (Hüvelyk- és mutatóujjak egymást érintve.)

Az egész csoportnak folyamatosan figyelemmel kell lennie az Őrökre, és ha egy Őr bármikor jelzi, hogy váltásra van szüksége, valakinek oda kell lépnie, hogy átvegye a helyét. Természetesen ezt nem teheted meg, amikor éppen egy Szakrális Tánc közepén vagy.

Egy Őr leváltásának a módja, hogy elé állunk, és elvégezzük a Rajt Gyakorlatot. Majd fel kell venni a Láthatatlan Gyémántja pozíciót, és össze kell hangolni azt az Őr Gyémántjával. Ezután Egyként lassan fordulni kezdenek az órajárás irányával megegyezően mindaddig, míg az új Őr arccal a kör felé nem néz. A leváltott Őr ekkor finoman fejet hajt az új őr felé, és lassan elsétál.

Néha előfordul, hogy egy Őrnek váltásra lenne szüksége, de azt nem veszi észre. Ez azért fordulhat elő, mert „megsütötték” az energiák. Ha egy olyan Őrre leszel figyelmes, akinek üveges a tekintete, merev pozícióba rögzült, előre-hátra billeg, zavarttá válik, és körbe tekintget, vagy éppen becsukja a szemét, akkor neki szüksége van váltásra, akár akarja, akár nem.

HA EGY ŐR ELESIK, ne ess pánikba. Ez néha megesik, amikor erősek az energiák. (Ehhez már meglehetősen hozzászoktunk a Főtengelynél.) Egyszerűen, csendesen váltsátok le, és valaki segítse az Őrt a körön kívülre.

Ha az energiák különösen hevesek, vagy az időjárás jelent komoly kihívást, az Őrök váltására gyakrabban lehet szükség. Két hosszú éjszakán az Első Kapu Aktiválásakor Egyiptomban olyan hideg volt, és az energiák annyira erőteljesek voltak, hogy az Őröket kb. 15 percenként váltani kellett.


Az Őrök a Láthatatlant horgonyozzák a 6. Kapu Aktiválásakor Írországban.

Egy Második Kapus Őrség Történet

Az alábbiakban a Második Kapu equadori Aktiválásának egyik története következik:

Szertartásunk napkeltétől napnyugtáig tartott egy nagy füves mezőn, a Pululahua vulkán kráterének alján. Éppen befejeztük az egyik Szakrális Táncot, és mivel már közel volt a piknik ebédünk ideje, mindaddig nem akartam belefogni semmilyen további ténykedésbe, amíg nem ettünk.

Mindannyian a füvön ülve, kis csoportokban vártuk az étel megérkezését. Szó szerint mindenki, kivéve az Őröket, akik álltak a helyükön, tartva az energiát egy nagy és üres kör körül a mezőn. Mialatt vártuk az ebédet, néhányan sugallatot kaptunk, hogy csatlakozzunk az Őrökhöz, így aztán átsétáltunk, és a már ott lévő Őrök közötti legnagyobb térközben elhelyezkedtünk.

Amint felvettük a pozíciót, azt vettük észre, hogy roppant erőteljes az energia. Túl erős ahhoz, hogy otthagyjuk Őrhelyeinket, és tudassunk ebből bármit is a csoport többi tagjával. Habár nem közöltünk semmit, mégis lassan, de folyamatosan egyre többen érezték a hívást, és egymás után átjöttek a körhöz, hogy Őrök legyenek. Hamarosan már a csoport fele Őr volt! Semmilyen bejelentés nem volt; az emberek egyszerűen csak érezték az energiát és jöttek. A csoport másik fele ülve maradt a füvön, beszélgetve és az ebédre várva.

Majd aztán a legelképesztőbb energia jött és horgonyzódott le a kör közepében, és mi Őrök mindannyian tudtuk, hogy a Második Kapu energiái érkeztek meg! Később többen mondták, hogy ez volt a szertartás legerőteljesebb része. És a csoport fele elmulasztotta, mert semmi nem volt úgymond „közhírré téve”.

Valószínűleg igen jó ötletnek fogod tartani, hogy elmeséld ezt a történetet a Horgonyzó Csoportodnak, hiszen ez az eset nagyon jól bemutatja, milyen fontos tudatosnak maradni a 8. Kapu Aktiválása során mindvégig. Mindig legyél felkészülve váratlan dolgokra. Folyamatosan az összejöveteletek céljára összpontosítsd figyelmedet. Légy készen arra, hogy bármelyik pillanatban eltérj a megszokott gyakorlattól. Néha előfordul, hogy a legjobb pillanatok akkor jönnek, amikor a legkevésbé várod!


Őr az Első Kapu Aktiválásánál Egyiptomban.

8. Kapu Horgonyzó Csoport Létrehozása
MÁSODIK RÉSZ: 8. Kapu Horgonyzó Csoport Aktiválási Információk