De activering van de 6de Poort van 11:11

Eén Aarde – Eén Wezen


Vertaald door Nora LooymansDe 6de Activering van de Poort zal op 29 Mei, 2004 plaatsvinden.

De Hoofdcilinder zal op het Schiereiland in Ierland worden gevestigd.

DE VISIE:

Beeld je de cirkel van ons Eénwezen in rond de Aarde.

Tijdens de Activering van de 6de Poort

zal elk van ons er bewust voor kiezen om in ons Eénwezen te stappen.

Wanneer we op onze plaats staan, versnelt ons Eénwezen en komt het tot leven.

Daarna zal ons Eénwezen er bewust voor kiezen om de Aarde in te stappen.

Mensen, verbonden als Eén Wezen bewegen zich in de Aarde om onze plaats

in te nemen als de belichaming van het Ene Hart dat Liefde, Medeleven en

Eenheid naar binnen uitstraalt hetgeen de Ster in de kern van de Aarde activeert.

Deze straalt naar buiten uit....

Cirkels binnen cirkels stralen naar binnen toe

en cirkels binnen cirkels stralen naar buiten uit.

Zij creëren een Antarische omkering dewelke de 11:11 binnenste buiten draait.

Aldus wordt de Nieuwe Visie van de 11:11 Poort onthuld..


De hoofdgedachte van de 6de Poort is Eén Aarde – Eén Wezen. Na de Persoonlijke Vrijheid van de 5de Poort komt het bewust zijn van onze plaats in ons Eénwezen. Wanneer we bewust kiezen om in ons Eénwezen te stappen, omhelzen we ook onze ware betekenis van verantwoordelijkheid. Dit is niet het oude type van verantwoordelijkheid waarin we belast waren met zwaar gewicht. De verantwoordelijkheid van de 6de Poort heeft te maken met er bewust voor kiezen om onze plaats in ons Eénwezen in te nemen en de Eénheid te verankeren. Er bewust voor kiezen om onze levens te leven met ons hele wezen. Het is de bekwaamheid om te reageren met eerlijkheid, integriteit en medeleven voor alles wat er zich bij ons aandient.

Deze 6de Poort activering is bijzonder goed getimed want dit is een cruciaal punt van beslissingen nemen en keuzes maken of we in een afbrokkelende, op dualiteit gebaseerde wereld van angst en afgescheidenheid blijven of ons verder bewegen in de Grote Realiteit en onze levens leven verankerd in Eénheid. Het effect van deze activering zal groot zijn.

De Zesde Poort is het middelpunt van de 11:11 Poorten.

We zullen de helft van onze reis door de 11:11 Doorgang hebben afgelegd.

Er heeft zich een krachtige verschuiving in perspectief voorgedaan.

De reis door de Doorgang van de 11:11 gaat niet langer over de"ascensie" of het "naar Huis gaan" in de zin van het verlaten van het fysieke.


Het gaat over echt zijn, levend in de Grotere Realiteit, HIER en NU.

De Zesde Poort is de plaats van ‘No Return’.

 

We hebben het punt van ‘no return’ bereikt betreffende onze intrede en onderdompeling in de Grotere Realiteit. Na deze Activering zullen de weegschalen opnieuw in evenwicht gebracht worden. We zullen meer leven in de Grotere Realiteit dan in de dualiteit. De 6de Poort Activering zal over de ganse wereld gevoeld worden wanneer ons Eénwezen zich naar het volgende niveau beweegt. En de Nieuwe Visie van de 11:11 zal onthuld worden!

Het is zeer interessant dat er dit jaar twee 11:11 Poort Activeringen zullen plaatsvinden. Dit heeft zich nooit eerder voorgedaan. Wanneer je de dynamiek van deze grote verschuiving die nu plaatsvindt begrijpt, dan lijkt het niet meer dan logisch. De 6de Poort Activering zal de Doorgang van de 11:11binnenste buiten draaien en de 7de Poort Activering die in Oktober in India zal plaatsvinden zal de resonantie voor de rest van onze reis door de 11:11 Doorgang vastzetten. The 6th Gate Activation is going to turn the Doorway of the 11:11 rightside out and the 7th Gate Activation taking place in India in October will set the resonance for the rest of our journey through the 11:11 Doorway.

De 6de Poort is een zeer belangrijke 11:11 Activering die een wereldwijde deelname vereist en een uitzonderlijke sterke Hoofdcilinder in Ierland.

DE 11:11 Hoofdcilinder


De Hoofdcilinder is altijd de voornaamste sleutel voor de 11:11 Activeringen. Het is de plaats waar het nieuw niveau van de 11:11 energieën het eerst de planeet zullen binnenkomen en van daaruit worden verspreid naar de 11:11 Verankering Groepen over de hele wereld.

Een sterke Hoofdcilinder Groep van tenminste 65 mensen is essentieel voor een geslaagde 11:11 Poort Activering. Het is ook belangrijk om vertegenwoordigers te hebben van zoveel mogelijk landen die deelnemen aan de Hoofdcilinder. Dus, alsjeblieft, kijk in jezelf of het de bedoeling is dat je hier bent.

De hele reis door de Doorgang van de 11:11 is gelijkaardig aan het verhaal dat verteld werd in de "Lord of de Rings". Het is het verhaal van hoe een kleine groep mensen grote veranderingen kan teweegbrengen in de toekomst van de planeet. Deelnemen aan een 11:11 Hoofdcilinder is een uitstekende gelegenheid om je grootsheid naar voren te brengen en iets op grote schaal te doen. Het is een zeldzame gelegenheid om dienstbaar te zijn op het diepste niveau.

Deze 6de Poort Hoofdcilinder is niet alleen het middelpunt van deze 11:11 Poort Activering,
het is ook het middelpunt van de hele Doorgang van de 11:11.

We doen hier ook een hele speciale oproep voor de mensen van Ierland, Wales, Engeland en Schotland alsook Europa om deel te nemen in het Hoofdcilinder. Jullie zijn diegenen die, de 6de Poort Activering volgend, ons Eénwezen zullen verankeren in dit deel van de wereld. Wanneer je een deel bent van de Hoofdcilinder zal je een rechtstreekse infusie van de krachtige 11:11 energieën en die van de Grotere Realiteit ontvangen die je dan mee terug naar je land kan nemen om ze daar te verankeren.

Deelnemen aan een 11:11 Hoofdcilinder is een absolute levensveranderende ervaring. Het is bijzonder krachtig en echt. Het is een wonderbaarlijke gelegenheid om onze eigenlijke grootsheid te manifesteren wanneer we ons dieper in de Grotere Realiteit bewegen. Het is ook een zeldzame gelegenheid om nauwer samen te werken met Solara.

De ervaringen die je opdoet tijdens onze week van voorbereiding en die van in het centrum te zijn van de 11:11 Activering is onmiskenbaar intens en zou je af en toe wel eens kunnen uitdagen naar je kern maar het zal ook inspirerend zijn, met veel plezier, kwantumsprongen en heel veel liefde. We zullen op een diep niveau getransformeerd worden wanneer we ons in de Grotere Realiteit onderdompelen.

Deelnemen aan een 11:11 Hoofdcilinder vereist aandachtige intentie en totale toewijding. Ons Eénwezen zal prachtig levendig zijn en het zal ons Eénwezen zijn dat zal optreden als ontvanger van de 6de Poort energieën. Wanneer we zijn samengesmolten als Eén zullen we de verdere expansie van ons Eénwezen voelen wanneer we samensmelten met alle 11:11 Verankering Groepen over heel de wereld. Wanneer dit gebeurt zal het inspirerend, krachtig en gewoonweg prachtig zijn. Er is absoluut niets dat hiermee te vergelijken is.

Als je interesse hebt in het aanleren van de 11:11 Heilige Dansen en in het deelnemen hieraan in de hoogste context voor welke zij gecreëerd zijn; dit is een gebeurtenis die je niet mag missen. De dansen werken transformerend op een diep cellulair niveau en ze zijn gewoonweg onbeschrijfelijk. En nogmaals zullen we de prachtige Gouden Leeuwendans dansen. Er zal ook een nieuwe 6de Poort dans zijn – de Eén Aarde/Eén Wezen dans.

Omashar, de zeer getalenteerde zanger/keyboard speler/tekstschrijver/prachtig wezen zal ook bij ons aanwezig zijn op de 6de Poort Activering. Enkele van zijn liedjes zijn gemaakt voor de 11:11 Activering en speciaal voor bepaalde dansen en zij hebben de perfecte resonantie en energie om ons naar een diepere Eenheid te brengen. Zijn derde CD genaamd “Shine On” met het ontroerende liedje “Earth & Star” zal beschikbaar zijn op de 6de Poort.

Vele mensen voelen reeds de kracht van de 6de Poort en reageren. De nummers 11:11 maken zicht ook bekend aan mensen over gans de wereld. Sommigen ontvangen visioenen over de Poort Activeringen die dit jaar zullen plaatsvinden. De 6de Poort gaat een verbazingwekkende Hoofdcilinder ervaring zijn.

Wij nodigen jullie uit om naar voren te treden en met jullie hele wezen deel te nemen aan de 6de Poort Hoofdcilinder. Jullie zijn dringend nodig. Dit is een situatie waar jullie werkelijk de roep van het lot kunnen beantwoorden en je aanwezigheid kan laten voelen. De energie die we verankeren zal onze planeet transformeren.

DETAILS VAN DE 6DE POORT HOOFDCILINDER

Reports from the 6th Gate Master Cylinder:
Solara's 6th Gate Master Cylinder Report

Photos of the 6th Gate Master Cylinder: Part One: Preparations
Photos of the 6th Gate Master Cylinder: Part Two: Our One Being

Photos of the 6th Gate Master Cylinder: Part Three: Our One Being

Photos of the 6th Gate Master Cylinder: Part Four: Arriving at the Activation Site
Photos of the 6th Gate Master Cylinder: Part Five: The Sixth Gate Activation
Photos of the 6th Gate Master Cylinder: Part Six: The Sixth Gate Activation
Photos of the 6th Gate Master Cylinder: Part Seven: The Sixth Gate Activation: Elements Dance
Photos of the 6th Gate Master Cylinder: Part Eight: The Sixth Gate Activation: The Golden Lion Dance
Photos of the 6th Gate Master Cylinder: Part Nine: After the Activation

6de Poort Hoofcilinder Vragen:

11:11 Verankering Groepen11:11 Verankering Groepen zijn essentieel voor een geslaagde 11:11 Activering. Zonder jullie deelname kunnen de Doorgangen binnen de 11:11 niet geopend worden. De 11:11 Poorten worden geactiveerd door het op één lijn stellen van de Hoofdcilinder met de verschillende Verankering Groepen wereldwijd. Samen vormen zij Eénwezen en maken het mogelijk dat de nieuwe energieën onze planeet kunnen binnenkomen en zich over de hele planeet verspreiden.

Aangezien er twee 11:11 Poort Activeringen in 2004 zullen plaatsvinden is de toewijding en het concentratievermogen van onze Verankering Groepen belangrijker dan ooit tevoren. En indien mogelijk, probeer iemand van jullie Verankering Groep te sturen zodat die kan deelnemen in de Hoofdcilinder.

Indien je graag een 11:11 Verankering Groep voor de 6de Poort Activering wil organiseren, alsjeblieft, e-mail ons zodat we jullie op onze lijst kunnen zetten..

Hoe organiseer je een 6de Poort 11:11 Verankering groep:

6th Gate Anchor Group Reports: Part One
Iraq Seattle, Washington, USA Normandy, France Calgary, Alberta, Canada
Chapada dos Gruimarães, Mato Grosso, Brazil Magick River, Malaysia
North Cyprus
6th Gate Anchor Group Reports: Part Two
Sao Paulo, Brazil Perth, Australia Brisbane, Australia Anykshchiai, Lithuania Izmir, Turkey
6th Gate Anchor Group Reports: Part Three
Istanbul, Turkey Las Flores, Argentina Buenos Aires, Argentina Osaka, Japan Melbourne, Australia Mattersburg, Austria
6th Gate Anchor Group Reports: Part Four
Buenos Aires, Argentina Istanbul, Turkey Newtown, Wales Lawrence, Kansas USA Sinai Desert, Egypt Kirn, Germany Australia to Hawaii
6th Gate Anchor Group Reports: Part Five
Istanbul, Turkey Sao Paulo, Brazil Paw Paw, Michigan USA Externsteine, Germany Burleigh Heads, Queensland, Australia London, Ontario, Canada Alajuela, Costa Rica

6th Gate Anchor Group Preparations & Instructions: Part One (In English)
6th Gate Anchor Group Preparations & Instructions: Part Two (In English)
6th Gate Anchor Group Preparations & Instructions: Part Three (In English)

Een lijst van de wereldwijde 6de Poort Verankering Groepen: Van Argentinië tot Japan:
Een lijst van de wereldwijde 6de Poort Verankering Groepen : Van Lithuania tot Wales
Een lijst van de 6de Verankering Groepen in de U.S.A.

Terugkeren naar de 6de Poort Ndex:


Reis naar de Zevende Poort: