8e POORTACTIVERING 11:11

WACHTER INSTRUCTIES


Wachters van de 5e Poortactivering op Hawaii houden de energie vast terwijl wij versmelten met de aarde.

DEEL EEN: 8e Poort Ankergroep Voorbereidingen
DEEL TWEE: 8e Poort Ankergroep Activeringsinstructies

WACHTERS


Een wachter staat met integriteit en geconcentreerde aandacht tijdens de 4 e Poortactivering in Tetiaroa, Tahiti.

Wachters zijn van wezenlijk belang tijdens iedere 11:11 Poortactivering. Ongeacht wat er gebeurt tijdens een 11:11 Activering, de Wachters blijven te allen tijde GROTER dan de activiteiten in het centrum.

Tijdens iedere 11:11 Activering zul je aan de randen van onze heilige plek enkele krachtige mensen zien. Deze Wachters dienen als evenwichtspilaren voor de Tempel van Eén Zijn. Zij zijn hier om de Grotere Realiteit te verankeren en om de heiligheid van ons samenzijn te beschermen. De belangrijkheid van de Wachters mag niet worden onderschat. Wachters zorgen voor een stabiel en geweldig hoog energieveld.

Het aantal Wachters hangt af van de grootte van de groep. In het verleden is het wel eens gebeurd dat de gehele Hoofdcilinder allemaal Wachter werden of dat het er maar enkele waren. Tijdens de Hoofdcilinders proberen we altijd van het begin tot aan het einde van de Ceremonie minimaal elf Wachters te hebben. (Uiteraard zijn het niet de hele tijd dezelfde mensen maar vervangen zij elkaar gedurende de ceremonie.). Zelfs als wij een korte pauze nemen, blijven de Wachters in hun posities.

Als je een zeer kleine Ankergroep hebt, kun je je afvragen of je fysieke Wachters nodig hebt of dat je deelneemt aan de draaiingen aangezien je de enige Wachter bent. Indien, je deelnemers hebt die fysiek niet in staat zijn deel te nemen aan de dansen of die niet lang kunnen staan, dan kunnen zij zitten in een stoel en deelnemen als Wachter. Echter is de kracht van jouw Wachters altijd sterker als zij, indien mogelijk, staan. Je kunt ook een steen of een Buddha neerzetten en vragen of zij jouw Wachter willen zijn. Indien je buiten bent, kun je nabij gelegen bomen vragen.

Indien je je geroepen voelt als Wachter te dienen, dan zul je ontdekken dat je hiervoor grote toewijding en concentratie nodig hebt. Wachters zijn belichamingen van pure energie in hogere mate dan individuele mensen. Als je een Wachter wordt, is het tijd om je eigen persoonlijkheid aan de kant te zetten en pure, neutrale energie te worden. Een grote hoeveelheid energie zal er door je lichaam gieren, dus zorg er alsjeblieft voor dat je de GO doet als je in positie stapt.

Gebruik je armen om subtiel de energie te dirigeren, doe dit door ze te plaatsen in een heilige mudra / positie die juist voor je voelt. Je kunt de positie van je armen wijzigen wanneer je vindt dat dit geschikt is, maar doe dit ERG langzaam en in harmonie met de energieën. In het bijzonder tijdens de Heilige Dansen - alle abrupte bewegingen van de Wachters zullen sterk gevoeld worden en kunnen verstorend werken.

LET OP: Wachters spreken nooit! Als zij willen communiceren, doen zij dit met hun ogen of met hun hart of met zeer subtiele bewegingen.

WACHTERS HEBBEN ALTIJD HUN OGEN OPEN.

Als je dient als Wachter, dan blijf je in positie totdat iemand je komt vervangen. Als je vervangen wilt worden, dan maak je het Wachter vervangingsteken van de Diamant van het Onzichtbare.

Vergeet niet om je groep van tevoren op de hoogte te stellen wat dit teken betekent en dat als een van de Wachters dit teken maakt dat een van hen die moet vervangen of je loopt het risico dat jouw Wachters omvallen van vermoeidheid!

Wachters moeten zich altijd bewust zijn van en verbonden voelen met alle andere Wachters, want samen vormen zij Eén Wezen. Er moet altijd een gelijkmatige afstand zitten tussen de Wachters. Deze afstand kan erg nauwkeurig zijn indien nodig.

De totale focus van de Wachters is het in standhouden van de heilige plaats van de Activeringsceremonie. Wachters vestigen hun aandacht nooit op iets buiten de cirkel. Dus als er problemen zijn, zoals het onverwacht arriveren van mensen, problemen met het geluidssysteem of een plotselinge stortbui, blijven de Wachters hun focus vasthouden ongeacht wat er gebeurt.

Een goed voorbeeld hiervan vond plaats tijdens onze Tahitiaanse Reünie in 1994 toen we bezig waren met een hele heilige dans, geboorte van Het Zijn van de Grotere Centrale Zon voor de eerste keer. Een dronken Tahitiaan verscheen en begon de Wachters lastig te vallen door takken van een boom in hun gezicht te zwaaien. Al onze Wachters hielden hun focus vast en bleven sterk in het Een Zijn. Tijdens dit soort dingen, is het erg handig om een persoon buiten de cirkel te laten staan als probleemoplosser; iemand die kan omgaan met het onverwachte.

Wachter zijn is een geweldige ervaring. Je zult jezelf ervaren als iets groots en je hebt een schitterend overzicht van de gebeurtenissen. Dit is een veeleisende positie en als je als Wachter dient, kun je een spectaculaire vooruitgang in bewustzijn verwachten. Iedereen in jouw groep zal tenminste één keer Wachter zijn.

HET POSITIONEREN VAN DE WACHTERS

Zorg dat je voor je begint met je 8e Poort Activeringsceremonie je je Wachters in positie hebt staan. Als zij in een grote cirkel staan, doen zij allemaal de Go om volledig in hun positie te aarden. Vervolgens vormen zij als Eén Wezen en openen zij het Eén Hart tezamen als Eén. Nu kunnen zij elke mudra positie aannemen die voor hun goed, comfortabel voelt zodat ze de energieën zuiver kunnen houden. Alle Wachters hoeven niet altijd hun armen in een identieke positie te houden, alhoewel dit vaak van nature gebeurt.

Het is belangrijk dat de Wachters de energie puur en zuiver houden. Het is NIET gepast om magische symbolen, heilige geometrie te gebruiken of om vingers te bewegen of te zwaaien met je armen, of zelfs om Reiki symbolen te gebruiken als zij dienen als Wachters.

Als de energieën zich verplaatsen gedurende de Activering, kunnen jouw Wachters zich geroepen voelen om subtiel hun posities te wijzigen daar naar waar de energieën het sterkst zijn. Dit dient te gebeuren in slow motion zodat het niet de ceremonie verstoort. De armposities kunnen ook gewijzigd worden tijdens de ceremonie zolang dit langzaam en subtiel gebeurt.

WACHTERS VERVANGEN

Voordat je begint met je Activeringsceremonie, moet je iedereen laten zien hoe je een Wachter vervangt. Als een Wachter vervangen moet worden, dan bewegen zij hun handen in de Diamant van het Onzichtbare positie voor hun hart met de duimen naar beneden en de handpalmen naar buiten gericht. (Duimen en wijsvingers tegen elkaar.)

De hele groep moet zich constant bewust zijn van de Wachters en wanneer een Wachter het teken om vervangen te worden geeft, moet iemand naar voren stappen om de plek over te nemen. Uiteraard kan dit niet gebeuren tijdens een Heilige Dans.

Om de Wachters te vervangen, moeten de personen die hun posities overnemen voor hen gaan staan en de Go doen. Daarna moeten ze ook in de Diamant van het Onzichtbare positie gaan staan en in lijn komen met de Diamant van de Wachter. Dan als Eén draaien ze langzaam met de klok mee totdat de nieuwe Wachter met zijn gezicht naar de cirkel staat. De oude Wachter maakt een lichte buiging naar de nieuwe en loopt langzaam weg.

Het kan soms voorkomen dat een Wachter vervangen moet worden zonder dat hij het zich realiseert. Dit is omdat ze opgenomen worden in de energieën. Als je een Wachter ziet die een glazige blik heeft in zijn ogen of die vast staat in een verstarde positie of die heen en weer schommelt of die afgeleid is en om zich heen aan het kijken is of die zijn ogen gesloten heeft, die moeten worden vervangen of hij/zij wil of niet.

ALS EEN WACHTER VOOROVER VALT, raak niet in paniek. Dit gebeurt soms als de energieën sterk zijn. (Wij zijn er aardig aan gewend tijdens de Hoofdcilinders.) Zorg gewoon geluidloos voor een vervanger en iemand die de Wachter uit de cirkel kan helpen.

Als de energieën super intens zijn of de weersomstandigheden zijn uitdagend, dan moet je de Wachters misschien vaker vervangen. Tijdens de twee lange nachten gedurende de Eerste Poort Activering in Egypte, was het zo koud en waren de energieën zo krachtig dat de Wachters bijna iedere 15 minuten werden vervangen.


Wachters verankeren het Onzichtbare tijdens de 6e Poortactivering in Ierland.
( Let op de Wachter wordt vervangen op links.)

Verhaal van een 2e Poort Wachter

Hier is een verhaal van de 2e Poortactivering in Ecuador:

Onze ceremonie duurde van zonsopgang tot zonsondergang en vond plaats in een groot grasveld op de bodem van de vulkanische Pululahua krater. We waren net klaar met een Heilige Dans en aangezien het bijna tijd was voor onze picknicklunch, wilde ik niet meer starten met activiteiten totdat we hadden gegeten.

We zaten allemaal op het gras in kleine groepjes te wachten tot het eten zou arriveren. Allemaal behalve de Wachters die in positie bleven staan om de energie vast te houden in een grote lege cirkel in het veld. Terwijl we aan het wachten waren op de lunch stonden een paar van ons op om bij de Wachters te gaan staan, dus wij liepen er naartoe en gingen in positie staan in de grote ruimtes tussen de reeds staande Wachters .

Zodra we in positie stonden, konden we merken dat de energie ongelofelijk prachtig was. Het was veel te sterk om weg te lopen uit onze posities als Wachters en het te vertellen aan de rest van onze groep. Ondanks dat er niets was verteld, voelden langzaam en rustig, meer en meer van onze groep zich geroepen en een voor een liepen ze naar de cirkel en werden ze Wachters. Al snel was de helft van onze groep Wachter geworden! Niets was er verteld, mensen voelden gewoon de energie en kwamen. De andere helft van onze groep bleef in het gras zitten, kletsen met elkaar en wachten op de lunch.

Toen kwam de meest wonderbaarlijke energie vrij en verankerde zich in het midden van onze cirkel en alle Wachters wisten dat de 2de Poort energieën hier waren! Naderhand, zeiden de meeste dat dit het meest krachtige stuk van de ceremonie was. En de helft van de groep had het gemist omdat het niet van tevoren was “aangegeven".

Misschien wil je dit verhaal delen met je Ankergroep omdat het een goede les is in het alert blijven gedurende de 8e Poortactivering. Wees te allen tijde voorbereid op het onverwachte. Blijf te allen tijde gefocust op het doel van het samen zijn. Wees op ieder moment klaar om buiten de kaart van wat je weet te gaan. Soms komen de beste momenten als je het het minst verwacht!


Een Wachter tijdens de 1e Poort Activering in Egypte.

Creëer een 8e Poort Ankergroep
DEEL TWEE: 8e Poort Ankergroep Activeringsinformatie