İkinci 8. Kapı Aktivasyonunun Ana Teması
Özdeki Gerçek Sevgi


5 Haziran 2009
Büyük Silindir
Titicaca Gölü, Peru-Bolivya

Çeviren Özlem

İlk 8.Kapı Aktivasyonu 11 Şubat 2007’de gerçekleşti.

8.Kapı’nın geniş kapsamına göre, iki 8. Kapı Aktivasyonu vardır—biri 2007’de ve biri de 2009’da.

Sekizinci Kapı, 1992’deki orijinal 11:11 Kapı açılışından bu yana gerçekleşen en önemli 11:11 Kapı Aktivasyonu’dur.

 

İkinci 8. Kapı Aktivasyonunun Ana Teması
Özdeki Gerçek Sevgi

11 Şubat 2007’de gerçekleşen ilk 8. Kapı Aktivasyonu’ndan bu yana neredeyse 2 yıl geçti. İlk Aktivasyon, dünyanın çeşitli yerlerinde Lotus Dünyası’nın, Gerçek Sevgi(True Love)’nin krallığının kapılarını açtı. Lotus Kalbi(Lotus Heart) Mükemmel Ultra Gerçeklik(Ultra Greater Reality)’in içinde bulunan bizim yeni hissi bedenlerimizi ifade ediyor. Bu Tek Kalp(One Heart)’in ötesindeki seviyedir. Tek Kalp(One Heart) ve Lotus Kalp(Lotus Heart)’in arasındaki farklardan biri bizim En Vahşi Rüyalarımızın tamamlanmasının önüne eklenen bileşendir. Artık biz Bir’e en derin, en mahrem kişisel arzularımıza ulaşırken hizmet edebiliriz.

Bizim Yeni Kaynak(New Foundation)’ımız Lotus Kalp(Lotus Heart)’in Uyanışıyla yaratılmakta. Lotus Kalp’i bizim Yeni Kaynak’ımızın öz dinamiğidir. Yeni Kaynak’ımız yalnızca sebatkarlık, dürüstlük ve çok derin seviyede bir bağlılık, açıklık ve Sevgi ile yaratılabilir, bizden hiç olmadığımız kadar Gerçek ve Doğru olmamızı talep eder. Bu bizi Lotus Dünyası’na taşır, Doğru Zaman-Doğru Yer(Right Time-Right Place)’e ve En Vahşi Rüyalarımızın gerçekleşmesine. Ve bu yalnızca başlangıç….

Fakat , Lotus Dünyası’na tamamen girmeden önce Bozulma Bandı(Band Of Distortion)’ndan, Lotus Dünyası’nın bu çok parlak filtreleme sisteminden geçmemiz gerekir. Bozulma Bandı, karışık, hileli, abartılı, hasarlı ve gerçek olmayan her şeyi su yüzüne çıkartır. 8. Kapı Aktivasyonları arasında geçen bu uzun zamanda biz, varlıklarımızı sebatla elekten geçirdik, geçmişten kalan tüm tortuları temizledik. Hislerimizi iyileştirmekte ve düalite temelli tüm inançlarımızdan kurtulmaktayız. Bozulma Bandı’ndan geçen bizim son inisiyasyonumuz bizi Muhteşem Fırtına(Perfect Storm)’nın Göz’üne zıplatacak. Bu bizim, yanımızda taşıdığımız kalan son ayrılık elementlerini iyileştirecek ve bizi yeniden bütünleştirecek olan nihai ve en kişisel mücadelemizdir. İki aktivasyonun arasındaki zamanın bu kadar uzun sürmesinin nedeni budur. Çünkü bu mücadeleyi gerçekleştirmeden Lotus Kalp’ine tamamen girmemiz mümkün olamaz.

Kendimizi süresi dolmuş ve gerçekliğini yitirmiş her şeyden temizledikçe daha çok özgürleşiyoruz. Şu anda birçoğumuz Lotus Dünyası’nın Ultra Muhteşem Gerçeklik’ini yaşıyor. Burada Saf Kalp Sevgisi (Pure Heart Love) olarak ifade edebileceğimiz tamamen yeni bir seviyenin ilk lezzetini deneyimliyoruz. Bu bizi bilinenin haritasının dışına çıkarıyor, her şeyin öz hücresel bir seviyeye doğru değişmesine neden oluyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Biz, Gerçek Varlık(True Ones)’lar olarak zuhur ediyoruz.

İkinci 8. kapı aktivasyonu kendi kapsamında abidevi ve çok uzun süreli sonuçlara yol açacak bir olaydır. Tek Gerçek Sevgi’nin yeniden doğuşuna işaret eder.Ve sonunda, şimdi, biz bu doğumun gerçekleşmesine hazırız ve bu sadece Gerçek Varlıklar haline gelmiş kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek bir doğum.

İkinci 8. Kapı Aktivasyonu, 1993’te, Yıldızların Ötesindeki Aşıklar(Lovers Beyond Stars)’ın giriş noktası olan İkinci Kapı Aktivasyonu’nda demirlenen olgunun bir sonraki seviyesidir. Aynı tarihte gerçekleşmesinin nedeni de budur. O günden beri biz, uzaylar-arasılığı, Sevgimizin saflığı ve odaklandığımız amaçlarımızla çabuklaştırıyoruz, Gerçek Sevgi(True Love)’mizi gelecekten çağırıyoruz, sonunda beklediğimiz zaman geliyor.

İkinci Kapı esnasında, biz, öncelikle, kalbimizin en derin arzularını spiritüel özlemlerimizle birleştirmek ve onları sıraya koymak durumundayız. Şimdi biz, bir yandan Tek Varlık’ımıza hizmet ederken ve onu gerçeklerken, kendimiz için istediğimiz her şeyin manifestosunu ortaya koymaya hazırız. Bundan sonra izlenecek başka bir yol yoktur. Bu, Kutsal Birlik(Sacred Union)’e giden yolda karşımıza çıkan son zıtlıklar ve kutuplaşmaları son tamamlanma evresine getirmektedir.

Bu gezegende,Saf Kalp Sevgisi’nin bu yüce ve güçlü enerjilerini örmek ,içinde bulunduğumuz zor zamanlarda çok derin ve geniş kapsamlı etkiler getirecek. Saf Kalp Sevgi’si şimdiye kadar deneyimlediğimiz en güçlü Sevgi. O, çıplak, ham, yoğun ve Öz’dedir. O saf esrikliktir. Şu anda hayal edebildiğimiz her şeyden daha gerçektir. Sevgi sizi hem alçakgönüllü hem de huşu içinde hissettirir. Biz bunu bir kez deneyimlediğimizde, o anda ve o andan sonra, her şeyi farklı bir şekilde ve sonra derece kutsal bir yolla yapacağımızı biliriz.

8. Kapı’nın son parçasının aktivasyonu Antarion Dönüşümü(Antarion Conversion)’nün ortasındaki Örtüşme Bölgesi’ne olan yolculuğumuzun tamamlanmasına işaret ediyor. Bilinmeyenin Elması (Diamond of Unknown)’nı tamamen etkinleştiriyor, en derin Görünmeyen’i Görünür kılan, tamamen yeni bir kozmolojiyi açığa çıkarıyor. Görünmeyenin Elması, Yıldızların Ötesindeki Aşıklar’ın nihayet Tek Gerçek Sevgi olarak birleşip bedenlendiği krallıktır. 8. Kapı bizim en vahşi rüyalarımızın ötesindeki Gerçek Sevgi Birlikteliği (True Love Partnership)’nin Yeni Matrix’ini doğuruyor.

Yeni sevgi hissedilmeye başlandı bile. Bu şimdiye kadar deneyimlediğimiz tüm sevgilerden çok daha güçlü, daha saf ve daha gerçek bir Saf Kalp Sevgisi’dir. Saf Kalp Sevgisi, düalitenin son kalıntılarını çözecek, varlıklarımızdan arındıracaktır. O güçlendikçe, gerçek olmayan her şeyi dönüştürecektir.

İkinci 8. Kapı Aktivasyonu’nu uzun zamandır bekliyorduk. Şimdi ona hazırız....

Solara’nın 2009 Sörf Raporu: Gerçek Varlık’ların Ortaya Çıkışı
8. Kapı İndeksi: 8. Kapı / 2 sayfalarının Tüm Listesi

 

MUA

Mua (Moo-ah şeklinde okunur), Çok Başta ve Her Şeyden Önce anlamına gelen eski Tahitice bir kelimedir. Bu Dünya’ya eski Lemurya ve Lamu uygarlıklarının anılarıyla kodlanmıştır.

Mua’nın günümüze çok uygun olan daha derin bir anlamı da vardır. Mua, büyük yeni çemberin başlangıcını temsil eder. Bu, Saf Kalp Sevgisi’nin Yeni Matrix’inin 2009’da gerçekleşecek doğumunda açığa çıkacaktır.

Geçmişteki Mua’lar, Güneş ve Ay’ın doğumuna, Zamanın Başlangıcına ve Müthiş Sel’den sonraki gibi her yeni dünyanın yaradılışına işaret etmişlerdi. Bir başka önemli Mua, 2011-2012 sonunda, Maya ve İnka takvimleri dönerek başlangıç pozisyonlarına geldiklerinde yaşanacak.

Mua tüm gezegeni etkilese de, tohumlarının atıldığı özel fiziksel mekanlar olacak. Bu mekanlardan birisi Peru- Bolivya’daki Titicaca Gölü. Bu mekanda bilinen son Mua eski dünyanın selden sonra yaratılışı sırasında dört kız ve dört erkek kardeşin kutsal gölünde başladı. Onlar muhteşem eski Tiwanaku uygarlığını kurdular. Selden sonra Yaratıcı Tanrı Viracocha bu gölde, bir sonraki Mua esnasında doğdu. Sonra Güneş’i ve Ay’ı dünyaya getirdi ve onlar yani Manco Capac ve Mama Ocllo, İnka İmparatorluğu’nun kurucuları oldular. İşte bu yüzden Tek Gerçek Sevgi’nin Yeni Matrix’inin ortaya çıkacağı ve Beyaz Dragon’un doğacağı yer burasıdır.

 

SEKİZİNCİ BÜYÜK KAPI SİLİNDİRİ

Peru-Bolivya’daki mistik göl Titicaca bizim 8.Kapı Büyük Silindirimizin yeri olacak. Büyük Silindir her zaman 11:11 Aktivasyonu’nun anahtar noktasıdır. Bu yer yeni 11:11 enerjilerinin gezegene ilk giriş yeridir. Gerçek Varlık’lardan oluşan güçlü ve bağlı bir 8. Kapı Büyük Silindir’i grubuna sahip olmak hayati öneme sahiptir, çünkü biz Tek Gerçek Sevgi’nin doğumunu gerçekleştiriyoruz.

Büyük Silindir’de yalnızca bu işi gönülden isteyen kişiler yer almalıdır, aksi takdirde Yeni Kaynaklarımızı Tüm Varlıklarımızla Ultra Muhteşem Gerçeklik’e dokuyup, onu inşa edemeyiz. Bu bizi bildiğimiz haritanın tamamen dışına çıkaracaktır, daha büyük bir Sevgi’yi açığa çıkarmamız düşündüğümüzden daha mümkün.

11:11 Büyük Silindir grubunda yer almak hayatımızın deneyimidir. Kesinlikle onun yerini tutabilecek başka hiçbir şey yoktur. O, hayatımızı kesinlikle değiştirecek çok derin bir dönüşümün deneyimidir.

8. Kapı Büyük Silindiri
8. Kapı Büyük Silindiri Kayıt Bilgileri

8. Kapı Büyük Silindiri Kayıt Formu

8. Kapı Büyük Silindiri Hakkında Sorular

 
SEKİZİNCİ KAPI DEMİRLEME GRUPLARI

Eğer Büyük Silindir aktivitesine katılmanız mümkün değilse, yine de 8. Kapı Demirleme Grubu’na hizmet ederek 8. Kapı Aktivasyonu’nda hayati öneme sahip bir rol oynayabilirsiniz. Demirleme Grupları, Büyük Silindir’le birlikte genişlemiş bir Tek Varlık oluştururlar. 8. Kapı enerjileri Büyük Silindir’e girer ve yeryüzüne demirlerken, Demirleme Grupları da bu enerjileri bulundukları yerlere demirler ve tüm dünyaya dağıtırlar.

8. Kapı: Bölüm 2 enerjilerinin önemi ve yeniliği nedeniyle; biz yeni ve taze bir 8.Kapı Demirleme Grubu listesi oluşturuyoruz. Eğer siz de bir 8. Kapı 2 grubu oluşturmak isterseniz ya da var olan Tek Varlık Yeni Demirleme Grubunuzu 8. Kapı 2 grubuna dönüştürmek isterseniz lütfen uluslarası 11:11 Demirleme koordinatörümüz Annu ile onebeing1122@yahoo.ie sadresinden irtibat kurun, böylece yeni 8.Kapı Demirleme Listesi’nde yer alabilirsiniz.

Dünyadaki Demirleme Gruplarının Ana Listesi

Dünyadaki 8. Kapı Demirleme Grupları: Avusturalya’dan Kanada’ya
Dünyadaki 8. Kapı Demirleme Grupları: Colombia den Malezya’ya
Dünyadaki 8. Kapı Demirleme Grupları: Meksika’dan Slovenya’ya
Dünyadaki 8. Kapı Demirleme Grupları: İspanya’dan Zimbabwe’ya
8th Gate 2 Anchor Groups in Argentina
8th Gate 2 Anchor Groups in Brazil
8th Gate 2 Anchor Groups in Şili'
8th Gate 2 Anchor Groups in Germany
8th Gate-2 Anchor Groups in Russia
ABD’deki 8. Kapı Demirleme Grupları

Dünyadaki 8. Kapı Demirleme Grupları Hakkında
Bir 8. Kapı Demirleme Grubu Oluşturmak YAKINDA!!
8.Kapı Demirleme Grubu Hazırlıkları YAKINDA!
8. Kapı Demirleme Grubu Aktivasyon Eğitimleri YAKINDA!
8th Gate 2 Anchor Group Preparations In English
8th Gate Anchor 2 Group Activation Instructions In English
Video on How to Open the Lotus Heart High Resolution (better quality)
Video on How to Open the Lotus Heart Low Resolution (faster to load)
Video of the 11:11 Mudras High Resolution (better quality)
Video of the 11:11 Mudras Low Resolution (faster to load)
Video of the Xuá ! High Resolution (better quality)
Video of the Xuá ! Low Resolution (faster to load)

8.Kapı Koruyucu Eğitimleri
Elementlerin Dansı

 

Tüm materyallerin 1989-2009 telif hakkı Solara’ya aittir. Her hakkı saklıdır.